Eğitim Birsen olarak,zorunlu hizmet bölgesinde görev yapan üyemizin hizmet puanının artırımlı hesaplanması yönündeki talebinin reddine açtığımız davada, mahkeme,2010 yılından önce göreve başlayan öğretmenlere de artırımlı hizmet puanı verilmesine hükmetti.

Eğitim Birsen'in yaptığı açıklama:

"Eğitim-Bir-Sen olarak, zorunlu hizmet bölgesinde görev yapan üyemizin hizmet puanının artırımlı hesaplanması yönündeki talebinin reddi üzerine açtığımız davada, mahkeme, 06.05.2010 tarihinden önce göreve başlamasına rağmen zorunlu hizmet bölgesinde görev yapanlara zorunlu hizmet alanlarında çalıştığı sürelere ilişkin olarak artırımlı hizmet puanı verilmesi gerektiğine hükmetti.

Balıkesir 1. İdare Mahkemesi, kararında, “Bakanlık, öğretmen kadrolarında 06.05.2010 tarihinden sonra göreve başlayanların zorunlu hizmet alanlarında çalışacağını düzenlenmiş olsa da, anılan hükmün, bu tarihten önce göreve başlayanlara zorunlu hizmet alanlarında çalıştıkları sürelere karşılık artırımlı hizmet puanı verilmemesi yönünde kısıtlayıcı bir anlam taşımadığı, davacının başvuru yaptığı ve dava konusu işlemin tesis edildiği tarihte söz konusu hükmün yürürlükte olduğu dikkate alındığında, davacının bu hükümden faydalandırılarak zorunlu hizmet alanlarında çalıştığı sürelere ilişkin kendisine artırımlı hizmet puanı verilmesi gerekirken, salt 03.01.2008 tarihinde göreve başlanmış olması gerekçesine dayanılarak aksi yönde tesis edilen dava konusu işlemde bu yönüyle hukuka uyarlık görülmemiştir” gerekçesine yer verdi."

Artırımlı hizmet puanı

Artırımlı hizmet puanı hesaplanırken, öğretmenin görev yaptığı okulun hizmet puanına %50'si kadar eklenerek bulunur.. ... Örneğin puanı 16 olan bir okulda görev yapan öğretmenin artırımlı puanı 16+ 16.%50=24 olur.