DİSK: Asgari ücret net 2 bin TL olmalı. DİSK Genel Başkanı Kani Beko, DİSK yöneticileriyle birlikte 2017 yılı asgari ücretine ilişkin basın toplantısı düzenledi. DİSK Genel Başkanı Kani Beko, 2017 yılında asgari ücretin net 2 bin TL olması gerektiğini dile getirdi. DİSK Genel Merkezinde, DİSK yöneticileriyle birlikte açıklama yapan Beko, 2008 yılı başında 414  dolar olan asgari ücretin 2106 kasım ayı itibariyle 377 dolara gerilediğine dikkat çekti. Asgari ücret artışlarının söylenenin aksine patronlara yük olmadığını, asıl yükü kamunun çektiğini vurgulayan Beko, asgari ücretten alınan vergilerin iptal edilmesi gerektiğini ifade etti. ÜCRET ASGARİ EŞİTSİZLİK AZAMİ “Türkiye’de asgari ücret geçim ücreti olmaktan hâlâ çok uzaktadır ve ücretler asgari iken eşitsizlikler azamidir” diyen Beko, DİSK-AR tarafından hazırlanan Asgari Ücret Raporu’ndan çeşitli bulguları şöyle paylaştı: - Nüfusun en düşük gelire sahip yüzde 20’lik dilimi ile en yüksek gelire sahip yüzde 20’lik dilimi arasında 8 kat fark vardır. 1999’da yüzde 52.2 olan ücretlerin milli gelir içindeki payı 2000’li yıllarda sistemli biçimde azalarak 2015 yılında yüzde 34 seviyesine gerilemiştir. Bu da Avrupa Birliği ortalaması olan yüzde 55’in hayli gerisindedir. - Asgari ücret artışlarının gerçek maliyeti işverenler tarafından üstlenilmemektedir. İşverenler, teşvikler ve verimlilik artışı yoluyla, yük olarak ifade ettikleri iş gücü maliyetlerinden sürekli olarak tasarruf etmektedir. - Asgari ücreti “yük” olarak göstermek isteyen işverenlere yönelik yüzde 5’lik SGK prim desteğinin bütçeye getirdiği yük, 2010-2016 arasında 63 Milyar TL’dir. Asgari ücret artışının çok önemli bir bölümü kamu kaynaklarından sağlanmaktadır. - OECD 2015 verilerine göre asgari ücretin satın alma gücü açısından Türkiye 26 OECD ülkesi içinde 20. sırada yer almaktadır. Yine satın alma gücüne göre bir değerlendirme yapıldığında AB ülkeleri ortalama Türkiye’nin 2 ile 2.5 kat daha yüksek asgari ücrete sahiptir. TEK ASGARİ ÜCRET Verileri sıralamasının ardından asgari ücretin dolar karşısında eridiğine de dikkat çeken Beko, DİSK olarak taleplerini sıraladı. “Asgari ücret tüm çalışanlar için ortak ve toplu pazarlıkla belirlenmelidir” diyen Beko, asgari ücrette işçi-memur ayrımının kaldırılması gerektiğini ifade etti. Beko, bir diğer taleplerinin de asgari ücret AGİ hariç net olarak hesaplanması ve vergi dışı bırakılması olduğunu belirtti. ASGARİ ÜCRET VERGİ DIŞI BIRAKILSIN “2008’de AGİ’nin dahil edilmesiyle net asgari ücret olduğundan yüksek gösterilmeye başlandı. Oysa AGİ işveren tarafından ödenmiyor ve ücret değil. Net asgari ücret işveren tarafından işçiye ödenen miktardır. AGİ ise devlet tarafından sağlanan bir destektir” diyen Beko, asgari ücretin vergiden muaf tutulması gerektiğini dile getirdi. Ülkemizdeki asgari ücret tespit mevzuatının asgari ücreti işçinin kendisinin asgari ihtiyaçları ile sınırlamakta olduğunu dile getiren Beko şöyle devam etti: “Asgari ücret İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Uluslararası Çalışma Örgütünün 131 sayılı sözleşmesi ve Avrupa Sosyal Şartı’na uygun biçimde işçinin ve ailesinin insanca yaşamasına yetecek şekilde belirlenmelidir.” ‘ASGARİ BİR TALEP’ Beko son olarak “Asgari ücret 2 bin TL net olmalıdır” diyerek asgari ücret taleplerini açıkladı. Beko şöyle konuştu: “Bir işçinin geçimi için gerekli miktarın aradan geçen bir yıl içinde en az yüzde 10 oranında arttığı kabul edilmelidir. Bu durumda 2016 kasım ayında bu miktar 1750 TL civarında olacaktır. 2017 için ise döviz kurlarındaki sıçrama nedeniyle enflasyonun da artacağını söylemek kehanet olmayacaktır. Dolayısıyla 2016 kasım ayında 1750 TL civarında olan tek bir işçinin asgari yaşam maliyeti 2017’de 2 BİN TL’yi rahatlıkla bulacaktır. Asgari Ücret Tespit Yönetmeliğinde yer alan esaslar işçinin insanca yaşamasına yetmemekle birlikte, bu yönetmelikteki ilkelere uyulması durumunda dahi 2017 yılı asgari ücretinin en az 2 bin TL net olması gerekir. Zorunlu BES uygulamasının ücretleri aşındıracağı dikkate alındığında ‘2 bin TL net asgari ücret’,  gerçekten asgari bir taleptir.” (İstanbul/EVRENSEL)