Öğretmenlerin 2018-2019 Öğretim Yılı Hazırlık Ödeneği-Kırtasiye Parası Kaç Lira? Eğitime hazırlık ödeneği eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapan kişilere verilir. Bununla birlikte, İlköğretim ve okul müdürlerine, müdür yardımcılarına, cezaevi okullarında çalışan öğretmenlere, yöneticilere, eğitim uzmanı ve yardımcılarına da eğitime hazırlık ödeneğinden faydalanma hakkı tanınmıştır. Eğitime hazırlık ödeneği yılda bir defaya mahsus olmak üzere ve öğretim yılının başladığı ay içerisinde ödenir. (Genellikle Eylül Ayının 3.haftası başlayıp ekim ayı sonuna kadar ödemeler tamamlanmaktadır.) Devlet Memurları Kanununda öğretim yılının başladığı ay ödeneceğine dair hüküm yer almakla birlikte Bütçe Kanunları ile farklı düzenlemeler yapılabilmektedir. 2017 yılında imzalanan ve kamu çalışanlarının 2018-2019 yıllarına ilişkin mali ve sosyal hakları konusunda belirlemeler de içeren Toplu Sözleşmede; ''Madde 11- (1) 657 sayılı Kanunun ek 32 nci maddesinde öngörülen öğretim yılına hazırlık ödeneği; 2018 yılında 1.130 TL, 2019 yılında 1.180 TL olarak ödenir.'' denilmektedir. Sonuç olarak 2018 yılı Eylül ayında öğretmenlere ödenecek öğretim yılına hazırlık ödeneğinin brüt tutarı 1.130 TL, net tutarı ise yaklaşık "1.121 TL" olarak belirlenmiştir.