2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Lise 10. ve 11. Sınıf Felsefe Konuları-YENİ Lise de Felsefe dersinin konuları da yenileniyor.Bildiğiniz gibi felsefe dersi 9.ve 12.sınıfta işlenmiyor.Sadece Lisede 10.ve 11.sınıfta felsefe dersi işleniyor. Bu yeni konular 19 Ocak 2018 tarihli felsefe müfredat programından alınmıştır.Yepyeni yani..:) 2019-2020 YILI 10.SINIF FELSEFE DERSİ KONULARI ÜNİTE 1: FELSEFEYİ TANIMA
 • Felsefenin anlamını açıklar
 • Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar.
 • Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar.
ÜNİTE 2: FELSEFE İLE DÜŞÜNME
 • Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar
 • Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar.
 • Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur.
 • Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular
ÜNİTE 3: FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ
 • Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar
 • Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar.
 • Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar.
 • Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar
 • Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar
 • Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar
 • Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar.
ÜNİTE 4: FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
 • Felsefi bir metni analiz eder.
 • Verilen konu hakkında alternatif görüşler geliştirir
 • Bir konu hakkında felsefi bir deneme yazar.
 • Felsefi akıl yürütme becerilerini diğer alanlarda kullanır.
2019-2020 YILI 11.SINIF FELSEFE DERSİ KONULARI ÜNİTE 1: MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ ÜNİTE 2: MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ ÜNİTE 3: 15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ ÜNİTE 4: 18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ ÜNİTE 5: 20. YÜZYIL FELSEFESİ Daha ayrıntılı bilgileri öğretim programından alabilirsiniz. 2019-2020 YILI LİSE ÖĞRETİM PROGRAMLARI – YENİ