2018-2019 Yılı 11.Sınıf Kimya Dersi Konuları 2018-2019 yılında ilkokul,ortaokul ve lise derslerinde konular değişti. 11.Sınıfta 2018-2019 yılında aşağıdaki konular okutulacak.Fen liselerinin programı normal liselere göre biraz daha detaylı olduğu için bu liselerde 11.sınıf kimya konuları da daha detaylı işlenecek.ÖSYM,2019 YKS sınavı sorularını hazırlarken normal kimya konularını dikkate alacak.Bu açıdan fen liselerinin bir kaybı olmayacak.Hatta çok daha detaylı işleyecekleri için avantajlı bile olacak. MODERN ATOM TEORİSİ Atomun Kuantum Modeli Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri Periyodik Özellikler Elementleri Tanıyalım Yükseltgenme Basamakları GAZLAR Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları İdeal Gaz Yasası Gazlarda Kinetik Teori Gaz Karışımları Gerçek Gazlar SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK Çözücü Çözünen Etkileşimleri Derişim Birimleri Koligatif Özellikler Çözünürlük Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ Tepkimelerde Isı Değişimi Oluşum Entalpisi Bağ Enerjileri Tepkime Isılarının Toplanabilirliği KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ Tepkime Hızları Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE Kimyasal Denge Dengeyi Etkileyen Faktörler Sulu Çözelti Dengeleri Özellikle YKS sınavı ile üniversitede tıp,mühendislik gibi fakülteler kazanmak isteyen tüm lise öğrencileri kimya dersine gereken önemi mutlaka vermeleri gerekir.