2018-2019 eğitim-öğretim yılı Lise 9.10.11.ve12. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Konuları-Yeni Konular Bildiğiniz gibi bu yıl tüm sınıflarda tüm ders konuları yenilendi.17 Eylül 2018 tarihinde okul açıldığında bir önceki yıla göre tüm derslerde konuların az çok değiştiğini bilmenizde yarar var.Özellikle son sınıf öğrencileri bunun farkında olmaları gerekir.Sınava hazırlık kitapları alırken aşağıdaki yeni konular mı var yoksa sadece kitabın başlığı değiştirilmiş eski konular mı var iyi bakılması lazım.Bu tüm dersler için geçerli tabi. Biz burada yeni konuların ana başlıklarını verdik.Konularla ilgili ayrıntılı bilgileri din kültürü dersinin öğretim programına aşağıdan bakarak öğrenebilirsiniz. 9. SINIF  9.1. Bilgi ve İnanç 9.2. Din ve İslam 9.3. İslam ve İbadet 9.4. Gençlik ve Değerler 9.5. Gönül Coğrafyamız 10. SINIF  10.1. Allah İnsan İlişkisi 10.2. Hz. Muhammed ve Gençlik 10.3. Din ve Hayat 10.4. Ahlaki Tutum ve Davranışlar 10.5. İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 11. SINIF 11.1. Dünya ve Ahiret 11.2. Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 11.3. Kur’an’da Bazı Kavramlar 11.4. İnançla İlgili Meseleler 11.5. Yahudilik ve Hıristiyanlık 12. SINIF   12.1. İslam ve Bilim 12.2. Anadolu’da İslam 12.3. İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 12.4. Güncel Dinî Meseleler 12.5. Hint ve Çin Dinleri 2018-2019 YILI LİSE ÖĞRETİM PROGRAMLARI - YENİ