Zeki Haber

2018-2019 Yılı Anadolu İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Konuları-Yeni

2018-2019 Yılı Anadolu İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Konuları-Yeni

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Anadolu İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri;Fıkıh,Tefsir,Dinler Tarihi,Hadis,Akaid,Kelam,Hitabet ve Mesleki Uygulama,Temel Dini Bilgiler, Siyer ve Mesleki Arapça Dersi Konuları-Yeni

Bu derslere ait konuların temel başlıklarını vermeye çalıştık.Konularla ilgili daha detaylı bilgi için derslerin öğretim programlarına bakmanız gerekiyor.

FIKIH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

 • Fıkıh İlmi
 • Fıkıh İlminin Doğuşu, Gelişmesi ve İctihad
 •  Fıkhi Hükümler ve Kaynakları
 •  İbadât
 • Muamelât ve Ukûbât

TEFSİR DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

 • Kur’an-ı Kerim Tarihi
 • Tefsir İlmi ve Kavramları
 • Tefsir Tarihi
 •  Kur’an’ı Anlama ve Yorumlama
 • Örnek Metinlerle Kur’an Tefsiri

DİNLER TARİHİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

 • Dinler Tarihine Giriş
 • İslamiyet
 • Yahudilik ve Hıristiyanlık
 • Hint, Çin ve İran Dinleri
 • Türkiye’de Bazı Dinî Gruplar

HADİS DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

 • Hadis İlmi ve Temel Kavramları
 • Sünnetin Konumu
 • Hadis Tarihi
 • Hadis Çeşitleri
 • Hadislerin Tenkidi
 • Hadis ve Sünnetin Anlaşılması

AKAİD DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

 • Akaid İlmi
 • İman ve Mahiyeti
 • Allah’a İman
 • Meleklere İman
 • Peygamberlere ve Kitaplara İman
 • Ahirete İman
 • Kader ve Kazaya İman

KELAM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

 • Kelam İlmi
 • Kelam İlminde Temel Meseleler
 • Dinin Anlaşılmasında Farklı Yorumlar
 • Kelam İlmi ve Güncel Meseleler

HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

 • Din Hizmetleri ve İletişim
 • Dinî Hitabet
 • Dinî Hitabet Türü Olarak Hutbe ve Vaaz
 • Din Hizmetlerinde Cami Musikisi
 • Dinî Merasimlerde Hitabet ve Dua
 • Cenaze Adabı

TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

 • İnanç Dünyamız
 • İbadet Hayatımız
 • Ana Hatlarıyla İslam Ahlakı
 • Ahlaki Davranışlar
 • Adab-ı Muaşeret

SİYER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

 • İslamiyet Öncesi Arap Yarımadası
 • Hz. Peygamber’in Risalet Öncesi
 • Hayatı
 • Risaletin Mekke Dönemi
 • Risaletin Medine Dönemi

 MESLEKİ ARAPÇA DERSİ (11 ve 12. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI

11. Sınıf

 • İSLAM
 • KUR’AN-I KERİM
 • HADİS
 • PEYGAMBERİMİZİN HİCRET ÖNCESI HAYATI
 • İBADETLER
 • İSLAM AHLAKI

12.Sınıf

 • TEVHİD VE ŞİRK
 • KUR’AN KISSALARI 1
 • PEYGAMBERİMİZİN HİCRET SONRASI HAYATI
 • DİNİ HÜKÜMLER
 • İSLAM’DA SOSYAL HAYAT
 • İSLAM MEDENİYETİ

Derslerin konuları ile ilgili ayrıntılar öğretim programında var.

 2018-2019 mam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Müfredatı

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

© 2014 - ... Zeki Haber - Tüm Hakları Saklıdır.