2018-2019 Lise Çağdaş Türk Ve Dünya Tarihi Müfredat Konuları

1. İKİ KÜRESEL SAVAŞ ARASINDA DÜNYA
2. İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI
3. SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ
4. YUMUŞAMA DÖNEMİ VE SONRASI
5. KÜRESELLEŞEN DÜNYA

2018-2019 Yılı Lise Öğretim-Müfredat Programları