2018 YKS (TYT-AYT) Ders Ders Yüzdelik Başarı Oranları 31 Ağustos 1018 tarihinde sonuçları açıklanan üniversitelere giriş sınavında tüm derslerde ortalamalar ciddi oranda önceki yıllara göre düştü. YKS sonuçlarına göre, Temel Yeterlilik Sınavı’na giren öğrencilerin kendilerine yöneltilen sorulara verdiği doğru cevapların ortalaması:
Dersin Adı Soru Sayısı Doğru Cevap Ortalaması
Türkçe 40 16,179
Matematik 40 5,642
Fen Bilgisi 20 2,828
Sosyal Bilimler 40 6,003
2018 AYT (Alan Yeterlilik Sınavı) nın ortalamaları:
Dersin Adı Soru Sayısı Doğru Cevap Ortalaması
Türk Dili Edebiyatı 24 4,743
Tarih 10 1,617
Coğrafya 6 2,271
Felsefe Grubu 12 2,017
Matematik 40 3,923
Fizik 14 0,467
Kimya 14 1,109
Biyoloji 13 1,669
Bu oranlardan net olarak şu sonuç çıkarılabilir:Sınava girenler ortalama 100 üzerinden 25 almışlar....Halbuki okullarda 50 den aşağısı zayıf! Konuyu biraz daha açarsak,sınava giren adayların kendilerine yöneltilen sorulara başarılı şekilde cevap verme oranı çoğu derste %10’un altında kalmıştır. Yani; adaylar sıralarına göre değil de başarılarına göre bir okul kazanacak olsalardı, adayların büyük bir kısmı herhangi bir üniversiteyi kazanamayacak ve açıkta kalacaktı. 41 ADAY SIFIR ÇEKTİ..ABOOOO!!! Sınavla ilgili bir bir başka istatistik de 180 puan barajını geçemeyen öğrenci sayılarıyla alakalı. Buna göre; Temel Yeterlilik Testi’ne giren öğrenci sayısı 2.260.273. Bu adaylardan 180 puan barajını aşan kişi sayısı ise 1.299.378. Yani, neredeyse adaylardan yarısı puan barajını geçememiş durumda. 41 bin aday ise yarım net dahi yapamayarak sıfır puan aldı.