İlk kez 2019 yılında yapılan ikinci kez bu yıl yapılacak olan EKYS sınavına başvurular 13 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.

2020 EKYS - Müdür ve Müdür Yardımcısı Seçme Sınavı Sınav Tarihi Açıklandı.ÖSYM 2020 takvimine göre; Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Müdür ve Müdür yardımcısı,Müdür başyardımcısı Seçme Sınavı (2020-MEB-EKYS) 15 Mart 2020'de yapılacak.

2020 yılında ÖSYM tarafından yapılacak başta YKS,KPSS olmak üzere tüm sınavların tarihi ‘2020 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi’ başlığı ile ÖSYM’nin  internet adresinden yayınlandı.

Sınava başvurular, elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla ÖSYM’ninr adresinden alınacaktır.

2020 EKYS sınav başvuruları 22.01.2020 – 30.01.2020 tarihleri arasında alınacak olup başvuru süreci kaçıranlar 2020 EKYS geç başvuru günü olan 13.02.2020 tarihinde başvuru yapabilecekler.

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınav sonuçları (EKYS) 09.04.2020 tarihinde açıklanacak.

Müdür ve müdür yardımcılığına ilk defa görevlendirilecekler için yazılı sınava Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinin 5, 6 ve 7’nci maddelerinde belirtilen genel ve özel şartları taşıyan adaylar başvuruda bulunabilecektir.

Yönetici olarak görevlendirileceklerde aranacak genel şartlar

MADDE 5 – (1) Yönetici olarak görevlendirileceklerde aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) Yükseköğretim mezunu olmak.

b) Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapıyor olmak.

c) Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak.

ç) Yazılı sınav başvurusunun son günü itibarıyla, son dört yıl içinde adlî veya idarî soruşturma sonucu yöneticilik görevi üzerinden alınmamış olmak.

d) Zorunlu çalışma gerektiren yerler dışındaki eğitim kurumu yöneticiliklerine görevlendirilecekler bakımından, ilgili mevzuatına göre zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış, erteletmiş ya da bu yükümlülükten muaf tutulmuş olmak.

Müdür olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar

MADDE 6 – (1) Müdür olarak görevlendirileceklerin aşağıdaki şartlardan en az birini taşımaları gerekir:

a) Müdür olarak görev yapmış olmak.

b) Kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı ve müdür yetkili öğretmen olarak ayrı ayrı veya toplam en az bir yıl görev yapmış olmak.

c) Bakanlığın şube müdürü veya daha üst unvanlı kadrolarında görev yapmış olmak.

Müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar

MADDE 7 – (1) Müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerin aşağıdaki şartlardan en az birini taşımaları gerekir:

a) Müdür, kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı veya müdür yetkili öğretmen olarak görev yapmış olmak.

b) Bakanlığın şube müdürü veya daha üst unvanlı kadrolarında görev yapmış olmak.

c) Adaylık dâhil en az iki yıl öğretmen olarak görev yapmış olmak.