ÖSYM tarafından yapılacak olan 2021 MEB-EKYS (Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarında Yönetici Seçme Sınavı) konuları belirlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı (EKYS) Eğitim Kurumları Yöneticiliği;Eğitim kurumu müdürlüğü, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı yazılı sınav soruları, aynı sorulardan oluşacaktır. Yazılı sınava katılmak isteyen adayların başvuruları, 5-11 Şubat 2021 tarihleri arasında ÖSYM’ce elektronik ortamda alınacaktır. Ayrıca sınava girecek adaylar 5-11 Şubat 2021 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan bankalara ÖSYM adına 225,00 TL sınav ücreti yatıracaktır.

Sınav 14 Mart 2021 Pazar günü saat 10.15’te başlayacak ve soruları cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacaktır.

Sınavda adaylara çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan bir test uygulanacaktır. Yazılı sınav konuları ve ağırlıkları şunlardır:

 a) Genel kültür: %20

 b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi: %10

c) Değerler eğitimi: %10

d) Eğitim ve öğretimde etik: %10

e) Eğitim bilimleri: %30

f) Mevzuat (T.C. Anayasası, 5.1.1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 14.6.1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 1.11.1984 tarihli ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 2.12.1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 25.6.2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu, 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 10.6.1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Millî Eğitim Bakanlığı başlıklı Onuncu Bölümünde yer alan hükümler): %20.

Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Sınav sonuçları, ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr/ internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.