Mill Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2021 Yılı Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri-MTSK (Ehliyet sınavı) e-Sınav Uygulama Kılavuzunu yayımladı.Böylece 2021 yılında yapılacak ehliyet sınavı ile ilgili tüm ayrıntılar belli oldu.

Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı kara yollarında seyreden araçları kullanacak sürücü kursiyerlerine yönelik, teorik ve uygulama sınavlarını kapsamaktadır.Ehliyet e-Sınavı; e-Sınav salonu açılan merkezlerde, belirlenen tarih ve saatlerde “Özel MTSK Modülü” üzerinden yapılan başvurular dikkate alınarak yapılmaktadır. 

Ehliyet alacak olanlar, kayıtlı oldukları Özel MTSK Müdürlüğünün bulunduğu ilde e-Sınava girmeleri gerekir. e-Sınav başvurusunda bulunup randevusu onaylanan kursiyer, mazeretini belgelendirmek kaydıyla e-Sınav randevu tarihinden en az 4 (dört) gün önce randevusunu değiştirebilir. e-Sınav randevusu olan ve sınava girmeyen kursiyer 1 (bir) sınav hakkını kullanmış sayılır. 

e-Sınavda başarısız olan kursiyerin randevü süreleri

Kursiyer, katıldığı e-Sınav uygulamasında başarısız olması durumunda en erken 15 (on beş) gün sonra, en geç 45 (kırk beş) gün içinde randevu alarak sınava girmek zorundadır. Randevu başvurusu kursiyerin başarısız olduğu tarihten 1 (bir) gün sonra başlatılacaktır. Randevu tarihi 15 (on beş) gün sonrasına verilebilecektir. 

Ehliyet e-Sınav ücreti

Kursiyerler, 2021 yılında her sınav oturumu için ayrı olmak üzere KDV dâhil 100,00 (yüz) TL e-Sınav ücretini sınavın adını seçerek (Millî Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel
Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesi hesabına) T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası veya Halk Bankasına ATM, internet bankacılığı ya da mobil bankacılık üzerinden
yatıracaklardır. Sınav ücretleri, https://odeme.meb.gov.tr internet adresinden tüm banka kartları ile de yatırılabilecektir. 

Kursiyer, banka dekontu/ATM işlem fişini başvuru süresi içinde Özel MTSK müdürlüğüne teslim edecektir.

Hatalı olan ya da kursiyerin kendisine ait olmayan T.C. kimlik numaraları ile yapılan ödemelerde, kursiyerin başvurusu geçersiz sayılacak ve her türlü sorumluluk kursiyere ait olacaktır.

e-Sınav randevusu oluşturulan kursiyer, sınava girmemesi durumunda ücret iadesi talep edemez. Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan kursiyerlerin bu konuyla ilgili başvuruları dikkate alınmayacaktır. 

Ehliyet e-sınavında soru sorulacak dersler

e-Sınava girecek kursiyerler sertifika türlerine göre; “M”, “A1”, “A2”, “A” ,“B1”, “B”, “F” ve “G” sertifika sınıfı türlerine ait; İlk YardımTrafik ve ÇevreAraç Tekniği ve Trafik Adabı
derslerinden sorumlu olacaktır. “BE”, “C1”, “C1E” , “C”, “CE”, “D1”, “D1E”, “D” ve “DE” sınıfı sürücü sertifikası alacaklarda deneyim şartı arandığından teorik sınavlardan muaf tutulmaktadır. 

Ehliyet Sınavı (MTSK) soru sayıları ve sınav süresi

Toplam 100 soru olup sınav süresi 45 dakika. Soruların sayısının derslere göre dağılımı:
İlk Yardım Dersi :12
Trafik ve Çevre Dersi :23
Araç Tekniği Dersi :9
Trafik Adabı Dersi :6
Toplam Soru Sayısı :50

Kursiyer tüm işaretlemeleri ekrana dokunarak yapacaktır.Her sorunun 4 (dört) seçeneği vardır. Bu seçeneklerden sadece biri doğru cevaptır. Soru sayısı ve sınav süresi kursiyerin kullandığı bilgisayar ekranında yer alacaktır. Sınavı tamamlayan ya da sınav süresi biten kursiyer, salon yoklama listesi ve cevap kâğıtlarını gösterir belgeye imza atarak salondan ayrılır. 
Kursiyer isterse sınav süresi tamamlanmadan sınavı bitirebilir. Bu durumda e-Sınav yazılımı kursiyerden 2 (iki) aşamalı onay alacak ve sınavı sonlandıracaktır. Bu işlemi gerçekleştiren
kursiyerlerin sınava devam etmesi mümkün olmayacaktır. 

Değerlendirme, doğru cevaplar dikkate alınarak 100 puan üzerinden yapılacak, 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

Yanlış doğruyu götürmez

Sınavda yer alacak her sorunun puan olarak değeri eşittir. Yanlış cevaplar değerlendirme sırasında dikkate alınmayacaktır. 

Kara Yollarında Seyreden Araç Cinsleri ve Belge Sınıfları 

Ehliyet sınavı ile ilgili diğer hususlardan bazıları

-e-Sınav başvurusunda bulunup randevusu onaylanan kursiyer, mazeretini belgelendirmek kaydıyla e-Sınav randevu tarihinden en az 4 (dört) gün önce randevusunu değiştirebilecektir. Sınava girmeyen kursiyer 1 (bir) sınav hakkını kullanmış sayılır.

-Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için kursiyerler, sınav saatinden en geç 20 ( yirmi) dakika önce sınav giriş belgesinde belirtilen e-Sınav salonunda hazır bulunacaklardır. 

-Geçerli kimlik belgesi ve e-sınav giriş belgesi yanında olmayanlar sınava alınmaz.

-Kursiyerler, sınava gelirken fotoğraflı, çift mühür/kaşeli ve imzalı sınav giriş belgesi ile birlikte geçerli kimlik belgesini yanında bulunduracak ve bu belgeleri ibraz ederek sınava katılabilecektir. Kursiyerler sınav giriş belgelerini kimlik kontrolü esnasında salon görevlilerine teslim etmek zorundadır. Sınav giriş belgesini teslim etmeyen kursiyerin sınavı geçersiz
sayılacaktır. 

-Sınav görevlileri sınav başlamadan en geç 30 (otuz) dakika önce e-Sınav salonunda hazır bulunacaklardır. Sınav salonuna gelen görevliler görevli olduğu sınavın başlama saatinden 15
(on beş) dakika öncesine kadar sisteme giriş yapmak zorundadır. Sisteme hiç giriş yapmayan görevliler ile son 15 dakika içerisinde sisteme giriş yapan görevliler hakkında, Millî Eğitim
Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi hükümleri gereğince sınav görevi verilmeme tedbiri uygulanacaktır.

Geçerli Kimlik Belgesi

Türk vatandaşları için: T.C. kimlik numaralı ve fotoğraflı olmak şartıyla nüfus cüzdanı/kimlik kartı ya da geçerlilik süresi dolmamış pasaport, Yabancı uyruklu kursiyerler için: Geçerliliği devam eden ve ülkeye giriş çıkış amacıyla yetkili makamlarca verilen izin süresi (vize) dolmamış pasaport veya ilgili Bakanlık tarafından verilen resimli, çipli/mühürlü kimlik yerine geçen, ikamet ettiğini ya da çalıştığını gösterir belge, 

Geçerli kimlik belgesi ve e-sınav giriş belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.Bu maddede belirtilen belgeler hariç başka hiçbir belge, geçerli sayılmayacak, belgeleri
yanında olmayan aday kesinlikle sınava alınmayacaktır. 

Sınava şunlarla girilemez 

Kursiyerler, sınav salonlarına alınırken kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç,
çanta, cüzdan, cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar, databank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, doküman ile ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesnelerle sınav salonuna alınmayacaktır. 

Ayrıca, bu araçlarla salona alınmayacağı gibi sınav anında yanında bulundurduğunun tespit edilmesi durumunda, sınav kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle kursiyer hakkında tutanak
düzenlenecek ve sınavı geçersiz sayılacaktır. 

Kimlik kontrolü yapılarak sınav salonuna alınan kursiyer sınav başlayana kadar hiçbir gerekçe ile sınav salonundan dışarıya çıkarılmayacaktır. Kendi isteği ile sınav salonundan dışarı çıkan kursiyer tekrar sınav salonuna alınmayacaktır. 

Sınav salonundan çıkan kursiyer olduktan sonra gelen kursiyer/kursiyerler sınava alınmaz. 

Kursiyerler, sınav sonuçlarını e-Sınav merkezinde bulunan sonuç bilgisayarından ya da http://esinav.meb.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ile sorgulama yaparak
öğrenebileceklerdi

MEB, 2021 Yılı Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri-MTSK (Ehliyet sınavı) e-Sınav Uygulama Kılavuzu için TIKLAYINIZ