Milli eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı 2022-2023 eğitim-öğretim yılı bilim ve sanat merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme kılavuzu ve tarihi yayımlandı.

Bilim ve sanat merkezlerine öğrenci tanılama sürecine ilişkin işlemler 1, 2 ve 3. sınıf seviyelerinde yetenek alanlarına (Genel zihinsel yetenek, resim yeteneği, müzik yeteneği) göre aday gösterilen öğrenciler arasından yapılacaktır.

Öğrencilerin yetenek alanlarına göre aday gösterilme işlemleri 19-30 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Takvime göre 19 Nisan 2023 tarihinde bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin ilan edilecek. 4 Ağustos 2023'de kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilecek.

14-31 Ağstos 2013 tarihlerinde ise kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin
gerçekleştirilmesi ile süreç tamamlanmış olacak.

Bilsem tanılama ve yerleştirme ile ilgili kılavuzda da yer alan bazı önemli hususlar:

*Her okulda 1, 2 ve 3. sınıf düzeylerinden her bir yetenek alanı için belirtilen her bir sınıf düzeyindeki toplam öğrenci sayısının en fazla %20’si aday gösterilebilecektir.
*Bir öğrenci en fazla iki yetenek alanından aday gösterilebilecektir.
*Genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanı ön değerlendirme ve bireysel değerlendirme uygulamalarına ilişkin sonuçlar takvimde belirtilen tarihlerde http://meb.gov.tr adresinden yayımlanacaktır.

Ön Değerlendirme Uygulama Esasları

*Ön değerlendirme uygulamaları genel zihinsel yetenek alanı için il tanılama sınav komisyonları tarafından belirlenen uygulama merkezlerinde tablet bilgisayarlar üzerinden, resim ve müzik yetenek alanları için ise öğrencilerin kayıtlı bulundukları okullarda elektronik ortamda 14 Ocak - 09 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

*Genel zihinsel yetenek alanı ön değerlendirme uygulamalarına girecek öğrencilerin randevuları, il tanılama sınav komisyonları tarafından MEBBİS/BİLSEM Modülü üzerinden verilecektir. Uygulamalar, cumartesi ve pazar günleri; 9.00, 10.15, 11.30, 13.30, 14.45, 16.00 saatlerinde olmak üzere günlük altı (6) oturum olacak şekilde planlanacaktır.

*Genel zihinsel yetenek alanı ön değerlendirme uygulamalarında görev alacak öğretmenler il tanılama sınav komisyonlarının kararları doğrultusunda il millî eğitim müdürlüklerince resen seçilecektir. Ön değerlendirme uygulamalarında öncelik sırasına göre;
i.RAM ve BİLSEM’lerde görev yapan öğretmenler,
ii.MEBBİS yöneticileri,
iii.Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce illerde görevlendirilen koordinatörler ve eğitmenler görev alabilecektir.

*Genel zihinsel yetenek alanı ön değerlendirme uygulamalarında bir (1) öğretmen günde en fazla üç (3) oturumda görev alabilecektir. Bir tanılama döneminde bir (1) öğretmen en fazla on iki (12) gün görev alabilecektir.

*Resim ve müzik yetenek alanları ön değerlendirme uygulamaları elektronik ortamda sınıf öğretmenleri tarafından gerçekleştirilecektir. “Bilim ve Sanat Merkezleri Müzik ve Resim Yetenek Alanları Ön Değerlendirme Uygulayıcı Kılavuzu” sınıf öğretmenlerinin kişisel MEBBİS sayfalarında yer alan “MEBBİS BİLSEM İşlemleri Modülü” üzerinden paylaşılacaktır.

Bireysel Değerlendirme Uygulama Esasları

*Ön değerlendirme uygulamaları tamamlandıktan sonra Bakanlık tarafından belirlenecek puanları geçen öğrenciler yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacaktır.

*Genel zihinsel yetenek alanındaki uygulamalar RAM’larda, resim ve müzik yetenek alanındaki uygulamalar ise BİLSEM’lerde yapılacaktır ancak uygulamalar RAM’ların ve BİLSEM’lerin fiziki koşullarının uygun olmaması ve uygulamanın gerçekleştirileceği kurumun da ilgili RAM’ların ve BİLSEM’lerin sorumluluk bölgesinde bulunması şartı ile il tanılama sınav komisyonunun kararı doğrultusunda Bakanlığımıza bağlı diğer kurumlarda gerçekleştirilebilecektir.
 

*Resim ve müzik yetenek alanlarında uygulamaya alınacak öğrenciler giriş belgelerinde belirtilen saatten otuz (30) dakika önce; genel zihinsel yetenek alanında uygulamaya alınacak öğrenciler ise giriş belgelerinde yer alan saatte uygulama merkezlerinde hazır bulunacaklardır. Öğrenciler giriş belgelerindeki randevu saatinden en fazla on beş (15) dakikaya kadar yaşanan gecikmelerde değerlendirmeye alınacak olup bu sürenin aşılmasından sonra değerlendirmeye alınmayacaklardır.

*Değerlendirme sonuçlarının uygulayıcılar tarafından elektronik ortamda sisteme işlenebilmesi için, değerlendirmenin yapıldığı kurum müdürlüklerince, öğrencilerin “MEBBİS/BİLSEM Modülü/Bireysel Değerlendirme İşlemleri/Bireysel Değerlendirme Öğrenci Yoklama Girişi” ekranında “GİRDİ” olarak işaretlenmeleri gerekmektedir.

*Uygulayıcılar, öğrencilerin değerlendirme sonuçlarını kendilerine tanımlı bulunan “MEBBİS/BİLSEM Modülü/Bireysel Değerlendirme İşlemleri/Bireysel Değerlendirme Aday Not Girişi” ekranı üzerinden sisteme işleyeceklerdir.

*Değerlendirme ve sonuçların kayıt altına alınması uygulayıcıların; gizliliğinin sağlanması ise uygulayıcıların ve değerlendirmenin gerçekleştirildiği kurum müdürlüklerinin sorumluluğundadır.

*Genel zihinsel yetenek alanı değerlendirmelerine ve sonuçlarına ilişkin her türlü evrak, değerlendirme yapılan bölgenin sorumluluk alanında bulunduğu RAM’larda, resim ve müzik yetenek alanları için ise değerlendirme yapılan bölgenin sorumluluk alanındaki BİLSEM’lerde muhafaza edilecektir.

*Bireysel değerlendirme uygulamaları sonucunda Bakanlık tarafından yetenek alanlarına göre belirlenecek puanı geçen öğrenciler kayıtlı oldukları okulların kayıt bölgelerindeki BİLSEM’lere kayıt hakkı kazanacaktır.

2022-2023 BİLSEM KILAVUZU

Kılavuzda, örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel, resim veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitimi vermek üzere açılan BİLSEM’ler için 2022-2023 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilecek olan BİLSEM öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecine ilişkin usul ve esaslar yer almaktadır.

2022-2023 yılı BİLSEM tanılama ve yerleştirme kılavuzu için TIKLAYIN

2022-2023 BİLSEM TANILAMA VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ-TARİHLERİ