Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 Yılı Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) öğretmen ve öğrenci başvuru, başlama ve sona erme tarihleri 

Kurum kurs başvuruları ve ilçe onayları 12.09.2022 tarihine kadar, Öğretmen kurs başvuruları 19.09.2022 tarihine kadar, Öğrenci başvuruları 23 Eylül 2022 tarihine kadar uzatılmıştır.

2022-2023 MEB DYK Başvuru,Başlama ve Bitiş Tarihleri
Öğretmen başvuru tarihleri: 19 Eylül 2022 tarihine kadar uzatıldı
Öğrenci Başvuru Tarihleri: 23 Eylül 2022 tarihine kadar uzatıldı
DYK Kursların başlama tarihi. ....
Kursların sona ermesi: 9 Haziran 2023

DYK Öğretmen Başvuruları

1. Kurslarda görev almak isteyen öğretmenler, Bakanlıkça yayımlanan Kılavuzda belirlenen takvime göre e-Kurs Modülü üzerinden veya millî eğitim müdürlüklerine şahsen başvuruda bulunur. Kurslarda görev alacak öğretmenler, başvuruda bulunan öğretmenler arasından veli ve öğrencilerin tercihleri de dikkate alınarak görevlendirilir. Kurslarda, belirtilen nitelikleri taşımaları kaydıyla diğer okullarda görevli öğretmenlerden görevlendirme yapılabilir.
2. Kadrolu/sözleşmeli öğretmenler, kurs merkezi tarafından belirlenen derslerden Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 9 No’lu Kararı çerçevesinde; atama alanları ile okutabilecekleri diğer derslerden kurs başvurusunda bulunabilirler.
3. Kadrolu/sözleşmeli öğretmenler, iş takviminde belirtilen başvuru süresi içinde kadrolarının veya MEBBİS’te görevlendirme kayıtlarının bulunduğu ilçe sınırlarında bulunan kurumlardan birisini tercih edebilir. Tercihleri dışında da görev almak isteyen öğretmenler e-Kurs Modülü üzerinden ilçedeki öğretmen ihtiyacı bulunan herhangi bir kurs merkezinde görev alma talebinde bulunur.
4. Kurslarda görev almak isteyen ücretli öğretmenler, aday öğretmen olarak atanma şartlarını taşımaları hâlinde, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 9 No’lu Kararı çerçevesince okutabilecekleri derslerden e-Devlet/e-Kurs Modülü üzerinden kurs başvurusunda bulunabilirler.
5. Başvurular, https://e-kurs.meb.gov.tr internet adresinden e-Kurs Modülü üzerinden gerçekleştirilir. Kurs başvurularını zamanında yapma sorumluluğu öğretmenlere aittir.

Öğretmenlerin e-kurs Modülü Başvuru Ekranı

Kurs Tipi seçtikten sonra Kurs Verilebilecek Kurum seçilir. Seçime göre aşağıda ders ve sınıflar listelenir. Dersin Sınıf Seviyeleri içerisinden kurs almak istediğiniz sınıflar seçilir. Ders ekleme işlemi tamamlandıktan sonra isteğe göre Tercihlerim dışında da kurslarda görev almak istiyorum. işaretlenir. En son olarak Kaydet butonu ile ilgili kurs tipi için kurs telebinde bulunulmuş olunur.
Aynı işlem diğer Kurs Tipleri için de tekrarlanır.
"Tercihlerim dışında da kurslarda görev almak istiyorum." seçeneği tercih yaptığınız kurumun bağlı olduğu ilçe içerisindeki kurumlar için dikkate alınacaktır.

2022-2023 Yılı DYK-MEB Kurs Ek Ders Ücreti

Destekleme ve Yerleştirme Kursu kapsamında ders veren öğretmenlere;normal ek ders ücretinin iki katı tutarında ek ders ücreti ödenmektedir.Öğretmenler 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlayacağı Eylül ayından itibaren ek ders ücretini Temmuz zam oranına göre alacaklar. DYK kursunda derse giren bir öğretmen ek ders ücretinin 2 katı ücret alacağı için, her bir ders için ek geliri %15 gelir vergi diliminde net 78,69 tl olacak. Haftada 4 saat DYK kursunda derse giren bir öğretmenin 1 aylık alacağı ücret yaklaşık 1.260 TL olacak.

DYK Öğrenci Başvuruları

1. Kurslara; resmî ve özel örgün eğitim kurumları kapsamındaki Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 32 nci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen öğrenciler dâhil ortaokul, imam hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumlarında kayıtlı olan öğrenciler ile genel ilköğretim programı uygulanan özel eğitim ortaokulu/özel eğitim sınıfı, genel ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim okulları ile mesleki ve teknik ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim okulları öğrencileri, özel eğitim meslek okulu ile özel eğitim meslek okulu programının uygulandığı özel eğitim sınıfı öğrencilerinden; 6, 7, 8, 10, 11 ve 12 nci sınıflarında öğrenim gören öğrenciler ve örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilir.Kursiyerlere yönelik yıllık açılan kurslara ekim ayı sonuna kadar kayıt yapılabilir. 
2. Resmî örgün eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler kayıtlı oldukları okulun ya da ikamet ettikleri adresin bulunduğu ilçe sınırı içindeki kurs merkezlerinden birine e-Kurs Modülünden başvuru yapabilir. 
3. Resmî örgün eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler e-Kurs Modülü üzerinden e-Okul bilgileri ile ya da e-Devlet girişini kullanarak kurs başvurusu yapar.
4. Açık öğretim okullarına devam eden öğrenciler, e-Devlet üzerinden e-Kurs Modülüne giriş yapabileceği gibi açık öğretim okulu kullanıcı adı ve şifresi ile kurs başvurusunda bulunabilirler.
5. Kursiyerler, e-Devlet üzerinden e-Kurs Modülüne giriş yapabileceği gibi e-Kurs Modülünün kendilerine otomatik oluşturduğu şifreler ile kurs başvurusunda bulunabilirler.
6. Öğrenci/kursiyerler kurs merkezince belirlenen derslerden ve kurs talebinde bulunan öğretmenler arasından tercihte bulunarak başvuru yapar.

DYK'da Sınıflarla ilgili Hususlar

1. Her bir kurs programına devam edecek öğrenci/kursiyer sayısının 10’dan az; bir kursun sınıf mevcudunun ise 24’ten fazla olmaması esastır. Öğrenci/kursiyer sayısının 24’ten fazla olması durumunda ikinci grup oluşturulur. Ancak, her bir grubun azami sayısı dolmadan yeni grup oluşturulamaz.  
2. Kursların; örgün eğitime devam edenler ile mezun olanlar için ayrı gruplar oluşturularak düzenlenmesi esastır.
3. Eğitim bölgesi veya ilköğretim ve ortaöğretim kayıt alanı içinde birden fazla kurs merkezinin bulunmaması, öğrencilerin taşınma imkânının olmaması gibi sebeplerle sınıf mevcudunun 10’a ulaşamaması durumunda, millî eğitim müdürlüğünün onayı ile 5 öğrenciden az olmamak kaydıyla grup oluşturulabilir.
4. Genel ilköğretim programı uygulanan özel eğitim ortaokulu/özel eğitim sınıfı ve ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim okulları, özel eğitim meslek lisesine kayıtlı öğrenciler ile bu okullardan mezunlar için açılacak kurslara katılacak öğrenci/kursiyer sayısı, özel eğitim okul/kurumlarındaki azamî sınıf mevcudu sayısının yarısından az, azami sınıf mevcudu sayısından fazla olamaz.
5. Açılan her bir kursta öğrenci sayısının devamsızlık nedeniyle 10’un altına düşmesi durumunda, kurs merkezi müdürü tarafından ivedilikle millî eğitim müdürlüğüne kursun birleştirilmesi veya kapatılmasına ilişkin teklif, yazılı olarak yapılır. Kursun birleştirilmesine veya kapatılmasına millî eğitim müdürlüğünce 5 iş günü içinde karar verilir ve bu karar, yazılı olarak kurs merkezi müdürlüğüne bildirilir.  

Öğrenci başka bir okulda kursa katılabilir

* Kursların açılış, kapanış, onay, öğretmen-öğrenci kayıt, ders programları vb. iş ve işlemleri e-Kurs Modülü (https://ogm.meb.gov.tr/kurslar ve https://e-kurs.meb.gov.tr) üzerinden yapılır. 
* Kurslar, fizikî kapasitesi ve öğrenci/kursiyer potansiyeli yeterli olan resmî ortaokullar, imam-hatip ortaokulları, genel ilköğretim programı uygulanan özel eğitim ortaokulları, özel eğitim meslek okulları, özel eğitim meslek lisesi ortaöğretim kurumları ile halk eğitimi merkezi müdürlüklerine bağlı olarak açılır. 
* Her bir kurs programına devam edecek öğrenci/kursiyer sayısının 10’dan az, bir kursun sınıf mevcudunun ise 24’ten fazla olmaması esastır. Öğrenci/kursiyer sayısının 24’ten fazla olması durumunda ikinci grup oluşturulur. Her bir grubun azami sayısı dolmadan yeni grup oluşturulamaz. Ayrıca bir kurs programı için oluşturulan sınıfların/grupların öğrenci/kursiyer sayılarının 10’un altına düşmediği, bununla birlikte aynı kurstaki iki sınıfın/grubun toplamının da 24’ü aşmadığı durumlarda sınıfların/grupların birleştirilmesi yoluna gidilir. 
*Kurslarda görev alacak tüm öğretmenler, sınıf oluşturma işlemleri sırasında e-Kurs Modülü üzerinden görevlendirilir. Bir kurs merkezinde görev alacak öğretmenin, bu kurs merkezini tercih eden öğretmenler arasından öğrencinin tercihleri de dikkate alınarak kurs merkezi müdürlüğünce belirlenmesi esastır. 

DYK haftalık ders saati sayısı

* 6, 7, 8, 10, 11 ve 12 nci sınıflarda öğrenim gören öğrenciler ile örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar bu Kılavuz kapsamında EK-2’de belirlenen derslerden en fazla altı ders seçebilirler. 6,7,8,10 ve 11.sınıflarda haftalık en fazla 18 saat, 12.sınıf ve mezunlar için en fazla 24 saat DYK kursu verilebilir.
* Kurs açılan bir okulun kendi öğrencileri öncelikli olmak üzere, komşu kayıt alanı veya diğer kayıt alanı içerisinde bulunan okullardan öğrenci kabul edilir. 
* Kursların; ilköğretim kurumlarında hafta içi ders saatleri dışında, ortaöğretim kurumlarında ise yaz dönemi hariç cumartesi ve pazar günleri yapılması esastır. Ancak ihtiyaç duyulması hâlinde kurslar, ilköğretim kurumlarında cumartesi ve pazar günlerinde, ortaöğretim kurumlarında ise hafta içi ders saatleri dışında saat 22.00’a kadar, ayrıca yarıyıl tatilinde de devam edebilir. Kurslarda bir ders saatinin süresi 40 dakikadır. 
* Yıllık açılan DYK kursun süresi ise 16 haftadan az (4 ay), 40 haftadan fazla olamaz. 

Ara tatillerde MEB kursları yapılmaz

* Yıllık açılan kurslar ders yılı sonuna kadar devam eder. Ancak yarıyıl tatili hariç ara tatillerde kurs yapılmaz. 
* Yıllık düzenlenecek kurslar; 6, 7, 8, 10, 11 ve 12 nci sınıflarda öğrenim gören öğrenciler ile örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar için eylül ayında planlanır. Talep olması halinde 8 inci ve 12 nci sınıflarda öğrenim gören öğrenciler ile örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar için temmuz ayında da planlanabilir.

DYK'da bir ders saati süresi 40 dakika

* Kursların; ilköğretim kurumlarında hafta içi ders saatleri dışında, ortaöğretim kurumlarında ise cumartesi ve pazar günleri yapılması esastır. Ancak ihtiyaç duyulması hâlinde kurslar, ilköğretim kurumlarında cumartesi ve pazar günlerinde, ortaöğretim kurumlarında ise hafta içi ders saatleri dışında saat 22.00’a kadar, ayrıca yarıyıl tatilinde de devam edebilir. Kurslarda bir ders saatinin süresi 40 dakikadır. 

DYK Kurslarında devam zorunluluğu var

* Kurslara kayıt yaptıran öğrencilerin/kursiyerlerin devamları zorunludur. Kurslarda okutulması gereken toplam ders saatinin özürsüz olarak 1/5’ine devam etmeyen öğrencilerin devamsızlık sınırını aştığı dersten kurs kaydı silinir. 

DYK EK-2

WWW.ZEKİHABER.COM