2022-2023 eğitim öğretim yılı, yıl sonu tüm öğretmenler toplantı, kurul çalışmaları 19-23 Haziran 2023 tarihlerinde uzaktan,online (çevrim içi) yapılacak.

MEB Eğitim Kurulları ve zümreleri yönergesi doğrultusunda ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin 2022-2023 eğitim-öğretim yılı, yıl sonu Merkez ilçe ve il sınıf/alan zümre toplantıları Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nün 8.maddesi(2022-2023 eğitim ve öğretim yılı yaz dönemi mesleki çalışmalarının uzaktan yapılması nedeniyle ilgi (c) Yönergesi gereği yıl sonunda yapılması gereken toplantı, kurul vb.çalışmaların 19-23 Haziran 2023 tarihleri arasında uzaktan gerçekleştirilmesi) gereğince internet üzerinden çevrim içi (uzaktan) yapılacaktır.

Konuyla ilgili resmi yazı:

2022 2023 yıl sonu zümreleri uzaktan yapılacak