2022-2023 Yılında Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi ve İmam Hatip Lisesi 9.sınıfta (lise 1) hangi dersler, haftada kaç saat okutulacak? Haftalık zorunlu dersler kaç saat? Seçmeli dersler neler? vb tüm soruların cevabı haberimizin devamında

Bu yıl, geçen yıl 8.sınıfı okuyan öğrencilerin her biri farklı liselere başlayacak. Kimi Anadolu lisesi, kimi Fen Lisesi kimi de Sosyal Bilimler Lisesi'ne başlayacak.Kimileride İmam hatip ve meslek lisesine başlayacak. Ancak tüm 9.sınıfa başlayacak bu öğrencilerin merak ettiği ortak bir çok soru var:"9.Sınıfta hangi dersler var, bu dersler haftada kaç saat okutulacak? 9.sınıf dersleri zor mu? 9.Sınıfta en çok hangi ders zor?" vb..tüm soruların cevabı için okuymaya devam edin...

2022-2023 eğitim öğretim yılında ilk kez liseye adım atan 9. sınıf öğrencileri haftada toplam 40 saat ders görecek.Lise 1. sınıf öğrencileri ortaokulda daha önce görmeyip lisede ilk kez karşılacakları dersler var. Örneğin ortaokulda fen dersi, lisede tam 3 farklı ders olarak görülecek:Fizik,Kimya ve Biyoloji. Yine benzer şekilde "Türk Dili ve Edebiyatı" dersiyle de ilk kez karşılacaklar.

2022-2023 MEB TTKB liselerin haftalık ders çizelgesini 45 sayılı ve 01.11.2021 tarihli kararına göre yayınladı. Böylece başta 9.sınıf- lise 1 olmak üzere tüm sınıfların dersleri ve haftalık hangi dersin kaç saat okutulacalacağı belli oldu.

Lise 1'de - 9.Sınıfta En Önemli Ders: Matematik

Tüm liselerin 9.sınıfında olmazsa olmaz dersi matematik. Matematik dersi tüm liselerde haftada 6 saat. Bu nedenle bu yıl 9.sınıfa başlayacak öğrencilerin hepsinin önem vermesi gerektiği ders matematik.Bu nedenle Lise 1 de teşekkür yada taktir almayı düşünen öğrenciler kesinlikle matematik dersine çok çalışmaları gerekir. Diğer taraftan TYT Matematik sorularının büyük bir çoğunluğu 9.sınıf matematik konularından oluşmaktadır. Bu nedenle 9.sınıf matematik dersine tüm öğrenciler gereken önemi vermeleri gerekir. Matematik dersinde başarılı olmak için; ortoakul matematik konuları okulun başladığı hafta kısada olsa tekrar edilmeli. İlk haftadan itibaren derste öğretmen çok iyi dinlenmeli.Günlük çalışılmalı. Günlük ve haftalık tekrarlar mutlaka yapılmalı.Bol bol soru çözülmeli.

Anadolu Lisesi 9.Sınıf Dersleri

Anadolu lisesinde 9.sınıflar haftada 34 saat zorunlu, 5 saat seçmeli ve 1 saat rehberlik olmak üzere toplam 40 saat ders görecekler.9.Sınıfta haftada en fazla okutulacak 6 saatle matematik dersi var.Ardından 5 saatle bunu Türk Dili ve Edebiyatı takip etmektedir.

Türk Dili ve Edebiyatı (5)
Fizik (2)
Beden Eğitimi (2)
Kimya (2)
Sağlık Bilgisi (1)
Matematik (6)
Biyoloji (2)
Görsel Sanatlar / Müzik (2)
İngilizce (4)
Tarih (2)
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (2)
Almanca (2)
Coğrafya (2)
Seçmeli Dersler (5)
Rehberlik ve Yönlendirme(1)

Fen Lisesi 9.Sınıf Dersleri

Anadolu Lisesinde 9.sınıflar haftada 36 saat zorunlu, 3 saat seçmeli ve 1 saat rehberlik olmak üzere toplam 40 saat ders görecekler.9.Sınıfta haftada en fazla okutulacak 6 saatle matematik dersi var.Ardından 5 saatle bunu Türk Dili ve Edebiyatı takip etmektedir. En az ise 1 saatle rehberlik ve sağlık bilgisi dersleri.

Türk Dili ve Edebiyatı (5)
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (2)
Tarih (2)
Coğrafya (2)
Fen Lisesi Matematik (6)
Fen Lisesi Fizik (2)
Fen Lisesi Kimya (2)
Fen Lisesi Biyoloji (2)
Birinci Yabancı Dil (4)
İkinci Yabancı Dil (2)
Beden Eğitimi ve Spor (2)
Görsel Sanatlar / Müzik (2)
Bilgisayar Bilimi (2)
Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü (1)
Seçmeli Dersler (3)
Rehberlik ve yönlendirme (1)

Sosyal Bilimler Lisesi 9.Sınıf Dersleri

Sosyal Bilimler Lisesinde 9.sınıflar haftada 34 saat zorunlu, 5 saat seçmeli ve 1 saat rehberlik olmak üzere toplam 40 saat ders görecekler.9.Sınıfta haftada en fazla okutulacak 7 saatle Türk Dili ve Edebiyatı dersi var.Ardından 6 saatle bunu Matematik takip etmektedir. En az ise 1 saatle rehberlik ve sağlık bilgisi dersleri.

Türk Dili ve Edebiyatı (7)
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (2)
Tarih (2)
Coğrafya (2)
Matematik (6)
Fizik (2)
Kimya (2)
Biyoloji (2)
Birinci Yabancı Dil (4)
İkinci Yabancı Dil (2)
Beden Eğitimi ve Spor/Görsel Sanatlar / Müzik (2)
Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü (1)
Seçmeli Dersler (5)
Rehberlik ve yönlendirme (1)

Anadolu İmam Hatip Lisesi 9.Sınıf Dersleri

Anadolu İmam Hatip Lisesinde 9.sınıflar haftada 33 saat zorunlu, 6 saat mesle dersleri ve 1 saat rehberlik olmak üzere toplam 40 saat ders görecekler.9.Sınıfta haftada en fazla okutulacak 6 saatle Matematik ve Meslek Derlseri dersi var.Ardından 5 saatle bunu Türk Dili ve Edebiyatı ve Yabancı Dil takip etmektedir. En az ise 1 saatle rehberlik ve sağlık bilgisi dersleri.

Türk Dili ve Edebiyatı (5)
Tarih (2)
Coğrafya (2)
Matematik (6)
Fizik (2)
Kimya (2)
Biyoloji (2)
Yabancı Dil (5)
Beden Eğitimi ve Spor/Görsel Sanatlar/Müzik (2)
Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü (1)
Arapça (4)
Mesleki Dersler (6)
Rehberlik ve yönlendirme (1)

Diğer Liselerin 9.Sınıf Dersleri

Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi,Güzel Sanatlar Lisesi,Spor Lisesi , Hazırlık Sınıfı Bulunan İmam Hatip Lisesi başta 9.sınıf dersleri olmak üzere tüm liselerin 10,11 ve 12.sınıf zorunlu ve seçmeli derslerini ve haftalık ders saatlerini görmek için aşağıda linki verilen "Ortaöğretim Kurumları(Liseler) Haftalık Ders Çizelgeleri"ne tıklamanız yeterli

Tüm 9.Sınıfların Seçmeli Dersleri hangi dersler ve haftada kaç saat seçilebilir, çizelgeden öğrenebilirsiniz.

2022-2023 YILI LİSELERİN HAFTALIK DERS ÇİZELGELERİ - TIKLAYINIZ (Tüm Liseler)

ORTAÖĞRETİM KURUMLARI HAFTALIK DERS ÇİZELGELERİNİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

• Haftalık ders çizelgelerinde ortak dersler ve seçmeli dersler bölümleri yer almaktadır. Ortak dersler ortaöğretim kurumlarındaki öğrencilerin zorunlu olarak alması gerekenderslerdir.

• Seçmeli derslerin kaç kez alınabileceği, dersin adının yanındaki parantez içinde belirtilmiştir.

• Çizelgedeki seçmeli derslerin haftalık ders saati sayıları, sınıflara göre parantez içinde ve seçenekli olarak verilmiştir. Öğrenciler her sınıfta parantez içindeki ders saatlerinden sadece birini seçebilirler. Örneğin seçmeli dersler bölümünde Sosyal Etkinlik dersi (1) (2) şeklinde yer almaktadır. Öğrenciler, bu dersi ya "1" ya da "2" ders saati olarak seçeceklerdir.

• Türk dili ve edebiyatı, seçmeli Türk dili ve edebiyatı; tarih ve seçmeli tarih gibi derslerin değerlendirmeleri ayrı ayrı yapılır. Bu dersler, farklı öğretmenler tarafından okutulabileceği gibi aynı öğretmen tarafından da okutulabilir.

• Bilgi kuramı ve sosyal etkinlik dersleri notla değerlendirilmez.

• Seçmeli dersler öğrencinin ilgi ve istekleri ile hedefledikleri yükseköğretim programları doğrultusunda öğrenci, veli ve okul tarafından ortaklaşa belirlenecektir.

• Birinci ve ikinci yabancı dil derslerinde Bakanlar Kurulu Kararı ile öğretiminin yapılması kabul edilen yabancı diller okutulacaktır. Ortak ve seçmeli dersler grubunda yer alan birinci ve ikinci yabancı dil dersleri birbirinden farklı olmak zorundadır.

• Seçmeli derslerde gruplar oluşturulurken Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddesine göre işlem yapılır.

• Öğrenciler bir alt sınıfta okudukları seçmeli dersi ve/veya saatini bir üst sınıfta değiştirebilirler. Birbirinin devamı olan derslerin seçiminde, öğrencinin öğrenimini gördüğü öğretim programının bir üstü olan programın uygulanması esastır. • Farklı sınıf seviyelerinde seçilen aynı derslerde öğrencilerin birlikte eğitim almaları sağlanabilir.

• Öğrenciler ilgi, istek ve okulun imkânları doğrultusunda “beden eğitimi ve spor/görsel sanatlar/müzik”, “görsel sanatlar/müzik”, “beden eğitimi ve spor/görsel sanatlar” veya “beden eğitimi ve spor/müzik” derslerinden sadece birini, Sosyal bilimler liselerinin hazırlık sınıfında ise söz konusunu derslerden farklı iki dersi seçer. Öğrenciler bu derslerden alt sınıfta seçtikleri bir dersi üst sınıflarda değiştirebilirler.

• Ders saatlerinin mevcut öğretim programlarında belirtilen ders saatinden az veya fazla olması hâlinde derslere ait öğretim programlarının amaç ve açıklamaları dikkate alınarak mevcut programlar doğrultusunda zümre öğretmenler kurulunca hazırlanacak programlaruygulanır.

• Öğretim programı olmayan seçmeli derslerde -varsa- ilgili derslere ait öğretim programlarının amaç ve açıklamaları da dikkate alınarak zümre öğretmenler kurulunca hazırlanacak programlar uygulanır. • Ortaöğretim kurumlarının tamamında yılsonu başarı ortalaması ile başarılı sayılamayacak ders “Türk dili ve edebiyatı” dersidir. Bu dersin yanında; Güzel sanatlar lisesi müzik alanlarında: -“Batı müziği teori ve uygulaması (Müzik)”, “Türk halk müziği teori ve uygulaması (Türk halk müziği)”, “ Türk sanat müziği teori ve uygulaması (Türk sanatmüziği)”

Şimdiden Lise 1-9.sınıfa başlayacak tüm öğrencilere başarılar dileriz.

ZEKİHABER.COM