MEB'e bağlı Anadolu liselerinde 2022-2023 eğitim-öğretim yılında haftalık okutulacak zorunlu dersler, seçmeli dersler çizelgesiyle birlikte 9,10,11 ve 12.sınıf haftalık ders programında hangi derslerin olacağı belli oldu.

Aşağdaki ders çizelgesinde  "Anadolu lisesinde 9, 10, 11 ve 12.sınıfta haftalık kaç saat ders okutulacak?", "Anadolu lisesinde hangi dersler zorunlu olacak?","lisede haftada kaç saat seçmeli ders olacak?","9.sınıfta haftada kaç saat ders var?", "2022 9.sınıfta hangi dersler var?","10.sınıfta haftada kaç saat,hangi dersler var?", "11.sınıfta haftada kaç saat,hangi dersler var?" vb tüm soruların cevapları var.

Tabi ders çizelgesiyle birlikte, özellikle sınavlı yada sınavsız liseye ilk kez adım atarak 9.sınıfa başlayacak öğrencilerin merak ettikleri 9.sınıf dersleri ile ilgili tüm ayrıntılar netleşmiş oldu.

Lisede 9,10,11 ve 12.sınıfta hangi dersler,haftada kaç saat okutulacak?

Anadolu lisesinde tüm sınıflarda haftalık 40 saat ders okutulacak. Haftalık ortak ders saati sayısı 9.sınıfta 34, 10.sınıfta 35, 11.sınıfta 21 ve 12.sınıfta 19. 9.ve 10.sınıf dersleri bir kaç ders hariç ortak.Sadece farkları şu:9.Sınıfta Sağlık Bilgisi ve Trafik kültürü dersi varken 10.sınıfta felsefe dersi var. 11.ve 12.sınıfta zaten alan seçimleri olduğu için hemen hemen derslerin çoğu seçmeli derslerden oluşmaktadır.Hanfi sınıfta kaç saat seçmeli ders var ve bu seçmeli dersler neler aşağıdaki çizelgede yer almaktadır.Aynı şekilde hangi dersin haftada kaç saat okutulacağı da belli.

Lise ders çizelgesinin, MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın 45 sayılı ve 01.11.2021 tarihli kararına göre  2022-2023 eğitim ve öğretim yılından itibaren aşağıdaki şekilde uygulanmasına karar verilmiştir.Bu nedenle Lise 9,10,11 ve 12.sınıf haftalık ders programları bu çizelge dikkate alınarak hazırlanacak.

2022-2023 YILI ANADOLU LİSESİ HAFTALIK DERS PROGRAMI-ÇİZELGESİ - OKUTULACAK DERSLER

2022-2023 eğitim-öğretim yılında Lise 9, 10, 11 ve 12.sınıf haftalık ders programları bu çizelgeye uygun şekilde hazırlanacaktır.

ANADOLU LİSELERİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ-PROGRAMI 

HAZIRLIK SINIFI OLAN ANADOLU LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ


Geçen yıl anadolu liselerinde 19/02/2018 tarihli ve 56 sayılı karar ekinde yer alan ders çizelgesi uygulanmıştı. TTKB'nın 45 sayılı kararı ile 56 sayılı kararda değişiklik yapılmıştır. 

2022-2023 Yılı Lise 1 – 9. Sınıf Dersleri ve Haftalık Ders Saati Sayıları

9.Sınıfta haftada 40 saat ders okutulacak olup, bunun 34 saati zorunlu(ortak) dersler, 5 saati seçmeli derslerden ve 1 saati rehberlik dersi olacak. 9.Sınıfta haftada en fazla okutulacak 6 saatle matematik dersi var.Ardından 5 saatle bunu Türk Dili ve Edebiyatı takip etmektedir.

1-Türk Dili ve Edebiyatı - 5 saat
2-Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi - 2 saat
3-Tarih - 2 saat
4-Coğrafya - 2 saat
5-Matematik - 6 saat
6-Fizik - 2 saat
7-Kimya - 2 saat
8-Biyoloji - 2 saat
9-Birinci Yabancı Dil - 4 saat
10-İkinci Yabancı Dil - 2 saat
11-Beden Eğitimi ve Spor -2 saat
12-Görsel Sanatlar/Müzik - 2 saat
13-Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü - 1 saat
14-Seçmeli Dersler - 5 saat
15-Rehberlik ve Yönlendirme - 1 saat

ANADOLU LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGELERİNİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

• Haftalık ders çizelgelerinde ortak dersler ve seçmeli dersler bölümleri yer almaktadır. Ortak dersler ortaöğretim kurumlarındaki öğrencilerin zorunlu olarak alması gereken derslerdir.

• Seçmeli derslerin kaç kez alınabileceği, dersin adının yanındaki parantez içinde belirtilmiştir.

• Çizelgedeki seçmeli derslerin haftalık ders saati sayıları, sınıflara göre parantez içinde ve seçenekli olarak verilmiştir. Öğrenciler her sınıfta parantez içindeki ders saatlerinden sadece birini seçebilirler. Örneğin seçmeli dersler bölümünde Sosyal Etkinlik dersi (1) (2) şeklinde yer almaktadır. Öğrenciler, bu dersi ya "1" ya da "2" ders saati olarak seçeceklerdir.

• Türk dili ve edebiyatı, seçmeli Türk dili ve edebiyatı; tarih ve seçmeli tarih gibi derslerin değerlendirmeleri ayrı ayrı yapılır. Bu dersler, farklı öğretmenler tarafından okutulabileceği gibi aynı öğretmen tarafından da okutulabilir.

• Bilgi kuramı ve sosyal etkinlik dersleri notla değerlendirilmez.

• Seçmeli dersler öğrencinin ilgi ve istekleri ile hedefledikleri yükseköğretim programları doğrultusunda öğrenci, veli ve okul tarafından ortaklaşa belirlenecektir.

• Birinci ve ikinci yabancı dil derslerinde Bakanlar Kurulu Kararı ile öğretiminin yapılması kabul edilen yabancı diller okutulacaktır. Ortak ve seçmeli dersler grubunda yer alan birinci ve ikinci yabancı dil dersleri birbirinden farklı olmak zorundadır.

• Seçmeli derslerde gruplar oluşturulurken Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddesine göre işlem yapılır.

• Öğrenciler bir alt sınıfta okudukları seçmeli dersi ve/veya saatini bir üst sınıfta değiştirebilirler. Birbirinin devamı olan derslerin seçiminde, öğrencinin öğrenimini gördüğü öğretim programının bir üstü olan programın uygulanması esastır.

• Farklı sınıf seviyelerinde seçilen aynı derslerde öğrencilerin birlikte eğitim almaları sağlanabilir.

• Öğrenciler ilgi, istek ve okulun imkânları doğrultusunda “beden eğitimi ve spor/görsel sanatlar/müzik”, “görsel sanatlar/müzik”, “beden eğitimi ve spor/görsel sanatlar” veya “beden eğitimi ve spor/müzik” derslerinden sadece birini seçer. Öğrenciler bu derslerden alt sınıfta seçtikleri bir dersi üst sınıflarda değiştirebilirler.

• Ders saatlerinin mevcut öğretim programlarında belirtilen ders saatinden az veya fazla olması hâlinde derslere ait öğretim programlarının amaç ve açıklamaları dikkate alınarak mevcut programlar doğrultusunda zümre öğretmenler kurulunca hazırlanacak programlaruygulanır.

• Öğretim programı olmayan seçmeli derslerde -varsa- ilgili derslere ait öğretim programlarının amaç ve açıklamaları da dikkate alınarak zümre öğretmenler kurulunca hazırlanacak programlar uygulanır.

• Ortaöğretim kurumlarının tamamında yılsonu başarı ortalaması ile başarılı sayılamayacak ders “Türk dili ve edebiyatı” dersidir.