MEB'e bağlı Anadolu liselerinde 2023-2024 eğitim-öğretim yılında haftalık okutulacak zorunlu dersler, seçmeli dersler çizelgesiyle birlikte 9,10,11 ve 12.sınıf haftalık ders programında hangi derslerin olacağı MEB TTKB'nın 24.08.2023 tarih ve 37 sayılı kararı ile belli oldu.

2023-2024 yılında zorunlu ders saati sayısı tüm sınıflarda yine 40 saat.Zorunlu ders saatlerinin sayısı değişti buna bağlı olarak seçmeli derslerin saati arttı..Buna bağlı oalrak İkinci Yabancı Dil dersi 2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren 9. Sınıftan başlamak üzere kademeli olarak zorunlu dersler arasından kaldırılacak.

Aşağdaki ders çizelgesinde  "Anadolu lisesinde 9, 10, 11 ve 12.sınıfta haftalık kaç saat ders okutulacak?", "Anadolu lisesinde hangi dersler zorunlu olacak?","lisede haftada kaç saat seçmeli ders olacak?","9.sınıfta haftada kaç saat ders var?", "2023 9.sınıfta hangi dersler var?","10.sınıfta haftada kaç saat,hangi dersler var?", "11.sınıfta haftada kaç saat,hangi dersler var?" vb tüm soruların cevapları var.

Tabi ders çizelgesiyle birlikte, özellikle sınavlı yada sınavsız liseye ilk kez adım atarak 9.sınıfa başlayacak öğrencilerin merak ettikleri 9.sınıf dersleri ile ilgili tüm ayrıntılar netleşmiş oldu.

Lisede 9,10,11 ve 12.sınıfta hangi dersler,haftada kaç saat okutulacak?

Anadolu lisesinde tüm sınıflarda haftalık 40 saat ders okutulacak. Haftalık ortak ders saati sayısı 9.sınıfta 32, 10.sınıfta 33, 11.sınıfta 19 ve 12.sınıfta 17. 9.ve 10.sınıf dersleri bir kaç ders hariç ortak.Sadece farkları şu:9.Sınıfta Sağlık Bilgisi ve Trafik kültürü dersi varken 10.sınıfta felsefe dersi var. 11.ve 12.sınıfta zaten alan seçimleri olduğu için hemen hemen derslerin çoğu seçmeli derslerden oluşmaktadır.Hanfi sınıfta kaç saat seçmeli ders var ve bu seçmeli dersler neler aşağıdaki çizelgede yer almaktadır.Aynı şekilde hangi dersin haftada kaç saat okutulacağı da belli.

Lise ders çizelgesinin, MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın 37 sayılı ve 24.08.2023 tarihli kararına göre  2023-2024 eğitim ve öğretim yılından itibaren aşağıdaki şekilde uygulanmasına karar verilmiştir. Karar 2023 Ağustos tebliğler dergisinin 2.ekinde yayınlandı. Bu nedenle 2023-2024 yılı 9,10,11 ve 12.sınıf haftalık ders programları aşağıdaki çizelge dikkate alınarak hazırlanacak.

2023-2024 YILI ANADOLU LİSESİ HAFTALIK DERS PROGRAMI-ÇİZELGESİ - OKUTULACAK DERSLER

2023-2024 eğitim-öğretim yılında Lise 9, 10, 11 ve 12.sınıf haftalık ders programları bu çizelgeye uygun şekilde hazırlanacaktır. (Çizelgeyi büyütmek için üzerine tıklayın)

Anadolu lisesi ders çizelgesi 2023 2024

HAZIRLIK SINIFI OLAN ANADOLU LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ

2023-2024Yılı Lise 1 – 9. Sınıf Dersleri ve Haftalık Ders Saati Sayıları

9.Sınıfta haftada 40 saat ders okutulacak olup, bunun 32 saati zorunlu(ortak) dersler, 7 saati seçmeli derslerden ve 1 saati rehberlik dersi olacak. 9.Sınıfta haftada en fazla okutulacak 6 saatle matematik dersi var.Ardından 5 saatle bunu Türk Dili ve Edebiyatı takip etmektedir.

1-Türk Dili ve Edebiyatı - 5 saat
2-Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi - 2 saat
3-Tarih - 2 saat
4-Coğrafya - 2 saat
5-Matematik - 6 saat
6-Fizik - 2 saat
7-Kimya - 2 saat
8-Biyoloji - 2 saat
9-Birinci Yabancı Dil - 4 saat
11-Beden Eğitimi ve Spor -2 saat
12-Görsel Sanatlar/Müzik - 2 saat
13-Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü - 1 saat
14-Seçmeli Dersler - 7 saat
15-Rehberlik ve Yönlendirme - 1 saat

ANADOLU LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGELERİNİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

-Haftalık ders çizelgelerinde ortak dersler ve seçmeli dersler bölümleri yer almaktadır. Ortak dersler ortaöğretim kurumlarındaki öğrencilerin zorunlu olarak alması gereken derslerdir.

-Seçmeli derslerin kaç kez alınabileceği, dersin adının yanındaki parantez içinde belirtilmiştir.

-Çizelgedeki seçmeli derslerin haftalık ders saati sayıları, sınıflara göre parantez içinde ve seçenekli olarak verilmiştir. Öğrenciler her sınıfta parantez içindeki ders saatlerinden sadece birini seçebilirler. Örneğin seçmeli dersler bölümünde Metin Tahlilleri dersi (1) (2) şeklinde yer almaktadır. Öğrenciler, bu dersi ya "1" ya da "2" ders saati olarak seçeceklerdir.

-Türk dili ve edebiyatı, seçmeli Türk dili ve edebiyatı; tarih ve seçmeli tarih gibi derslerin değerlendirmeleri ayrı ayrı yapılır. Bu dersler, farklı öğretmenler tarafından okutulabileceği gibi aynı öğretmen tarafından da okutulabilir.

-Seçmeli dersler öğrencinin ilgi ve istekleri ile hedefledikleri yükseköğretim programları doğrultusunda öğrenci, veli ve okul tarafından ortaklaşa belirlenecektir.

-Öğrencilerin 9. ve 10. sınıf seviyelerinde "İnsan, Toplum ve Bilim", "Din, Ahlak ve Değer" ile "Kültür, Sanat ve Spor" seçmeli ders gruplarından her bir gruptan en az birer ders; 11. ve 12. sınıf seviyelerinde ise "İnsan, Toplum ve Bilim", "Din, Ahlak ve Değer" ile "Kültür, Sanat ve Spor" seçmeli ders gruplarının en az ikisinden birer ders seçmeleri zorunludur. Ancak ortak dersler kısmında yer alan İkinci Yabancı Dil dersi 2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren 9. Sınıftan başlamak üzere kademeli olarak zorunlu dersler arasından kaldırılacağından Anadolu lisesi, fen lisesi, sosyal bilimler liselerinin 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında 10. ve 11. sınıflarında, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında ise 11. sınıfında eğitim ve öğretime devam eden öğrencilerin, seçmeli ders saatlerini tamamlamak kaydıyla, seçmeli ders gruplarının her birinden ders seçme zorunluluğu bulunmamaktadır.

-Birinci ve ikinci yabancı dil derslerinde Bakanlar Kurulu Kararı ile öğretiminin yapılması kabul edilen yabancı diller okutulacaktır. Ortak ve seçmeli dersler grubunda yer alan birinci ve ikinci yabancı dil dersleri birbirinden farklı olmak zorundadır.

-Seçmeli derslerde gruplar oluşturulurken Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddesine göre işlem yapılır.

-Öğrenciler bir alt sınıfta okudukları seçmeli dersi ve/veya saatini bir üst sınıfta değiştirebilirler. Birbirinin devamı olan derslerin seçiminde, öğrencinin öğrenimini gördüğü öğretim programının bir üstü olan programın uygulanması esastır.

-Farklı sınıf seviyelerinde seçilen aynı derslerde öğrencilerin birlikte eğitim almaları sağlanabilir.

-Öğrenciler ilgi, istek ve okulun imkânları doğrultusunda “beden eğitimi ve spor/görsel sanatlar/müzik”, “görsel sanatlar/müzik”, “beden eğitimi ve spor/görsel sanatlar” veya “beden eğitimi ve spor/müzik” derslerinden sadece birini, Sosyal bilimler liselerinin hazırlık sınıfında ise söz konusunu derslerden farklı iki dersi seçer. Öğrenciler bu derslerden alt sınıfta seçtikleri bir dersi üst sınıflarda değiştirebilirler.

-Spor Eğitimi dersinde bireysel sporlardan halter, yüzme, güreş, kayak, tenis, masa tenisi, badminton, oryantiring, eskrim, bisiklet, okçuluk, judo, karate, boks ve tekvando ile takım sporlarından basketbol, voleybol, futbol ve hentbol eğitimi verilir. Öğrenciler Spor Eğitimi dersinde bireysel veya takım sporlarının alt branşlarından birini seçer .

-Sanat Eğitimi müzik, görsel sanatlar, sahne sanatları, geleneksel Türk sanatları ve müze eğitimi alan ve alt alanlarından oluşur. Bu alanlar kapsamında her bir alanın alt modülleri ise; • Müzik: Koro, piyano, bağlama, kaval, tar, kemane, ney, ut, kanun, keman, klarnet, gitar, flüt
• Görsel Sanatlar: Fotoğrafçılık, grafik tasarım, kısa film, animasyon
• Sahne Sanatları: Tiyatro, drama, halk oyunları
• Geleneksel Türk Sanatları: Hüsn-i hat, tezhip, minyatür, ebru, ahşap oymacılık ve vitraydan oluşur.
Müze eğitimi :Öğrenciler müzik, görsel sanatlar, sahne sanatları, geleneksel Türk sanatlarının alt alanlarından birini ya da müze eğitimini seçerler.

-"Öğrenciler ""İnsan, Toplum ve Bilim"" alanında yer alan ""Bilişim Teknolojileri ve Yazılım"" dersinde oluşturulan modüllerden; programlamaya giriş ve algoritma, robotik kodlama, programlama dilleri, mobil uygulama geliştirme, yapay zekâ uygulamaları modüllerinden birini seçerler.
* Programlama Dilleri modülünde; Java, C++, C#, Dart, PHP, JavaScript, Python dillerinden birisi seçilir.
* Programlamaya giriş ve algoritma modülü alınmadan; robotik kodlama, mobil uygulama geliştirme ve programlama dilleri modülleri seçilemez. Programlama dilleri modülü alınmadan yapay zeka uygulamaları modülü seçilemez."

-Program dışı etkinliklerde Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre işlem yapılır.

-Program Dışı Etkinlikler alanında yer alan "Sosyal Sorumluluk Programı" kapsamında; her öğrenci ders dışı zamanlarda gerçekleştirmek üzere mezun olana kadar en az 40 saatlik sosyal sorumluluk programı görevi yapmak zorundadır. Öğrencilerin bu çalışmalara katılım durumları ilgili resmi kurum/kuruluş/yetkili merciler tarafından belgelendirilir ve ilgili belgeler okul yönetimince öğrencinin e-portfolyosuna işlenir. Sosyal sorumluluk programı kapsamında yürütütülecek çalışmalar Sosyal Sorumluluk Programı Yönergesinde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

İlkokul ve Ortaokul Seçmeli Derslerin Öğretim Programları İlkokul ve Ortaokul Seçmeli Derslerin Öğretim Programları

-Program Dışı Etkinlikler alanında yer alan "Hayatboyu Öğrenme/Sertifikasyon" kapsamında öğrenciler gönüllü olarak Hayatboyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK Akademi) tarafından oluşturulan uzaktan ve yüz yüze eğitim modülleri içinde yer alan paket beceri setlerinden alacakları kursları belgelendirerek okul idaresine sunarlar. Hayatboyu Öğrenme/Sertifikasyonla ilgili öğrencilere yönelik planlama okul yönetimi tarafından yapılır ve ilgili belgeler okul yönetimince öğrencinin e-portfolyosuna işlenir

-Ders saatlerinin mevcut öğretim programlarında belirtilen ders saatinden az veya fazla olması hâlinde derslere ait öğretim programlarının amaç ve açıklamaları dikkate alınarak mevcut programlar doğrultusunda zümre öğretmenler kurulunca hazırlanacak programlar uygulanır.

-Öğretim programı olmayan seçmeli derslerde -varsa- ilgili derslere ait öğretim programlarının amaç ve açıklamaları da dikkate alınarak zümre öğretmenler kurulunca hazırlanacak programlar uygulanır.

-Ortaöğretim kurumlarının tamamında yılsonu başarı ortalaması ile başarılı sayılamayacak ders “Türk dili ve edebiyatı” dersidir.

ZEKİHABER.COM