2022 LGS Matematik Soru Analizi; Sorular Zor muydu? Kolay mıydı? sorularının ayrıntılı cevapları matematik öğretmeni Yasin Uzunismail'nin kaleminden burada!

Sorulara sıcağı sıcağına baktığımızda soruların oldukça kolay olduğunu düşündük, çünkü tüm bir yıl boyunca bu sorulardan çok daha zor, uğraştırıcı sorular çözmüştük. Geometri tabanlı soru çözmeliyiz diye çok zor sorularla uğraştırdık çocukları. Belki de biraz abarttık. Meb LGS'de sorulan geometri tabanlı sorularda geometrinin bir araç olduğunu hatırlattı bizlere yeniden. Gene uzun metinlerin azaldığını görmekteyiz. 

Bu sene üst grupta önceki yıllara göre bir yığılma olacağı tahminini yapabiliriz. Belki Galatasaray Lisesini kazanmak için 500 tam puan yetmeyebilir bu sene. 2019'da yetmemişti. Bu sene de benzer durum yaşayabiliriz. Ancak şunu da belirtmekte fayda var, ilk heyecanı atlatıp soruları tekrar değerlendirdiğimizde dikkati oldukça ölçen soruların olduğunu da söylemeliyiz. Birkaç sorunun LGS mantığından ziyade TEOG mantığına daha uygun olduğunu da ekleyebilirim.

Şimdi matematik sorularını soru soru değerlendirelim. 

1.soru: Üslü sayıların tam sayı kuvvetleri: Kolay bir soru. Kuvvetlerin negatif olarak seçilmemesi de soruyu kolaylaştırdı. Denk ifadeler kolayca bulunuyordu. 
2. soru: Üslü sayılar bilimsel gösterim sorusu: Bu kısımdan benim de tahminlerim de belirttiğim gibi bilimsel gösterim sorusu çıktı. (Bazı tahminlerimde yanıldım bunu ilerleyen sorularda belirteceğim). Bu soruya kolay değil de kolay-orta arası diyebiliriz. Belli düzeyde konu bilgisine ve pratikliğe ihtiyaç var çünkü.
3.soru:Geometri tabanlı karekökte temel işlemler sorusu: Bu soruyu orta düzeyde soru diyelim birkaç işlem barındırdığı için(kolay-orta arası da uygun) . Sınava güzel bir şekilde hazırlanan bir öğrenci bu tarz soruları defalarca çözmüştür. Geometri tabanlı olması soruyu zorlaştırmadı. 
4. soru: Verilen ifadeye uygun eşitsizlik kurma sorusu: Kolay bir soru, sadece eşitsizliği kurup çözmek gerekiyordu. Tipik bir TEOG sorusu. 
5.soru: Çarpanları bulma sorusu: Çok tatlı bir soru, basit mantığı yakalamak gerekli. Soru bankalarında benzerlerini çok gördüm. Yeterince soru çözen bir öğrenci denk gelmiştir böyle bir soruya. Gene de orta düzey diyelim buna. 
6.soru: Meb'in eşitsizlik sorusu (paketlenen ürün sayılı soru) sorma sevdasını bazen anlamıyorum. Bu soru yerine kullanılmayan birçok kazanımdan soru gelebilirdi. Kolay-orta arası. 
7.soru: Çarpanlara ayırmada iki kare farkı gelebilir diye düşünmüştüm hiç kullanılmadığı için. Ama Meb karenin alan bilgisinden yararlanarak tam kare özdeşliği sormaktan gene vazgeçmedi. Basit bir çarpanlara ayırma, sonrasında da basit bir çarpma sorusu. Kolay-orta arası diyelim. 
8.soru: Sarı-mavi-beyaz kareli karekökte tahmin yapmayı gerektiren soru: Geometrik şekillerin temel özelliklerine hakim olmanın önemini en çok gördüğümüz sorulardan biri. Karekökte tahmin öğrencileri bu sınavda zorladı. Bu soruda çok zorlamadı kullanılan diğer soru zordu. Bu soruya orta düzey diyelim. 
9.soru: Veri analizi sorusu(muzlu süt-çilekli süt): Kolay gibi duran ama izlenimime göre öğrencileri zorlayan sorulardan biri oldu. Hem daire grafiği bilgisi hem de orantı bilgisi gerektirmekte. Grafikler arası dönüşümler öğrencilerimizin sıkıntı yaşadığı konulardan biri. Orta düzeyde bir soruydu. 
10.soru:(öteleme yansıma): Çok tartışılan bir durumdu son üniteden soru gelecek mi diye ve son üniteden bir bu bir de silindir sorusu geldi. Ki son üniteden soru geleceğini ben de tahminlerimde belirtmiştim. Tutan tahminlerimden biri oldu. Gerçi ben görsel zekayı ilgilendiren prizma gelir diye düşünmüştüm ama gelme ihtimali daha az olan silindir geldi. Kolay-orta arası görsel zekayı ilgilendiren bir soruydu öteleme yansıma sorusu. 
11.soru:(eşlik sorusu): Gerçekten bu kadar kolay bir eşlik sorusunu beklemiyordum. Benzerlikten daha zor bir soru bekliyordum. Biraz da görsel zekayı ilgilendiren bu soru rahatlıkla yapılabilirdi.
12.soru:(sarı ve mavi kareli pisagor bağıntısı sorusu):  Sorudaki basit mantığı görmek zor olmasa gerek. Mavi karenin kenarını verilen bilgiden bulmalıyız ve pisagor kullanmalıyız. Orta düzeyde soru..
13. soru: (sütun grafiğini andıran cebirsel ifadelerde çarpma sorusu):   Sorudaki detayı görmeyen öğrenciler tek tek çarpma işlemlerini yapmış olabilir. Çok daha kısa yolla çözülebiliyordu. Öğrencilerin zamanını alabilir ve işlem hatası yapılabilir belki. Kolay-orta arası bir soruydu. 
14. soru:(takvim yapraklı olasılık sorusu): Burada sadece mantıksal düşünmek gerekiyordu. İşlemsel yönü çok azdı. Telegram gruplarından gördüğüm kadarıyla öğretmen arkadaşlarımın tartıştığı bir soru oldu. Mantıksal öğrenciler bu soruyu zorlanmadan yapar. Orta düzeyde bir soruydu. 
15.soru: (mavi ve sarı küplü eğim sorusu): Bu soruda basit eğim formülü gerekiyordu. Ama eğim hesaplanırken sarı küpün kenar uzunluğunun da alınması gerekiyordu. Bu bakımdan dikkati ölçen bir soruydu, tuzağa düşmemek gerekiyordu. Orta düzey bir soru. 
16.soru:(çok orijinal açı kenar bağıntısı sorusu): Bu sene beklentinin( beklentimin) aksine orijinal soruları daha az gördük. Daire dilimli soru çok güzel bir şekilde konunun içine yerleştirildi. Ayrıca çarpanlar konusu da çok güzel bir şekilde sorunun içinde vardı. Orta-zor arası ve sınavın eleyici sorularından biri.
17.soru: (karekökte tahmin sorusu-mavi çizgiye en yakın top atma sorusu): Bu soru bazı öğretmen arkadaşlarımı da yanıltan bir soruydu. Soruda birden çok ihtimal vardı ki böyle sorular da öğrenciler çok zorlanır. İkisini de doğru belirleyip ona göre tahmin yapmak gerekiyordu. Bu kadar öğretmen arkadaşım da hatalı çözdüğüne göre soruya zor diyeceğiz elbette. 
18.soru: (cam şişeli-kağıt kutulu problemler sorusu): Sorunun çözümünde birkaç aşama olduğu için biraz da mantığı yokladığı için bu soruyu orta-zor arası bir sınıfa koymak en uygunu.
19.soru: (silindirin hacmi): Burada silindirin temel özellikleri yoklanmış. Açınımdan yararlanarak yarıçap bulunmalı ve ardından hacim formülü. Zor bir soru değil ama orta düzey diyelim gene de. 
20.soru: (örnek soruya benzer grafik sorusu): Bu sorunun çok benzeri bu sene örnek sorularda kullanılmıştı. Onu çözenler için bu soru zor olmamıştır eminim. Güzel bir grafik yorumlama sorusuydu. Burada benim tutmayan bir tahminim oldu. Ben daha önce hiç kullanılmadığı için koordinat sisteminde grafik bekliyordum ama MEB kendi soru tarzından vazgeçmedi ve günlük hayat durumlarına uygun grafik sorusu sormayı tercih etti. Bu soru orta düzey bir soruydu.
Bu kadar.. 

Öğrencilerimiz çok emek verdiler. İnşallah onların gönlüne göre sonuçlar olmuştur. inşallah dikkat hatası yapmamışlardır ki sınav dikkat hatası yapmaya çok müsait bir sınavdı. 
Hızlıca yazdım, yazım yanlışları yapmış olabilirim. Onları ilk fırsatta düzelteceğim. 
Hepimize geçmiş olsun.

Yasin Uzunismail - Matematik Öğretmeni - Maçka Cumhuriyet Ortaokulu