MEB 2022 Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı uygulama kılavuzunu yayımladı. Böylece 2022 Uzman Öğretmen ve Başöğretmenlik sınav süresi, soru sayısı ve soruların konu dağılımı vb tüm hususlar netleşti.Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik sınavlarında yanlış doğruyu götürmeyeceği de açıklandı.Konularında dağılımda soru sayısı 100 olduğu için bir değişiklik olmadı. Uzmanlıkta öğrenme ve öğretme süreçleri %15 idi.Sınavda bu konunda 15 soru sorulacak.

Uzman öğretmenlik ve Başöğretmenlik Sınav Süresi ve Soru Sayısı

Yazılı Sınav Soru Sayısı:  100 Soru
Sınav Saati ve Süresi: Saat: 10.00 Süre: 150 dk
Cevap Seçenek sayısı:5 seçenek
Sınav Tarihi:19 Kasım 2022 il merkezlerinde yapılacak.
Sonuç açıklanma tarihi:12 Aralık 2022

Uzman öğretmenlik ve Başöğretmenlik sınavında yanlış doğruyu götürmeyecek

Öğretmenler, Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavlarına görev yaptıkları ilde bulunan sınav merkezlerinde gireceklerdir.Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavlarına katılmaya hak kazanan adaylar 01 Kasım 2022 tarihinde http://www.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacaktır. Sınav soruları ve cevapları sınav biter bitmez açıklanacak.Sınav sonuçları 12 Aralık 2022 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden açıklanacak.

Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik sınavlarında yanlış doğruyu götürmeyecek.

Uzman öğretmenlik ve Başöğretmenlik sınav giriş yeri ve belgesi

Adayın sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgilerin yer aldığı fotoğraflı sınav giriş belgesi 14 Kasım 2022 tarihinde http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Aday, fotoğraflı sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecektir.

Uzman Öğretmenlik Soruların Konu Dağılımı

Başöğretmenlik Soruların Konu Dağılımı

Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Sınavlarının Değerlendirilmesi

a. Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacaktır, yanlış cevaplar doğru cevap sayısını etkilemeyecektir. Sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.

b. Sınavda değerlendirme için; [Puan=(Doğru Sayısı/Soru Sayısı)x100] formülü kullanılacaktır.

c. Sınavda her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır.

ç. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

d. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılacaktır. e. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdına işaretleme yapmayan adayların sınavları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Sınavla ilgili diğer önemli hususlar:

Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içinde gelen adaylar sınava alınacak ve bu adaylara ek süre verilmeyecektir. Sınav güvenliğinin sağlanması için sınavın ilk 30 dakikası tamamlanmadan sınav salonu terk edilmeyecektir. Sınav bitimine 15 dakika kala hiçbir aday sınav salonundan çıkmayacaktır.

2022 ÖKBYS (Öğretmen Kariyer Basamakları) Uzmanlık Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Sınav Kılavuzu için TIKLAYINIZ