2022 TYT Matematik sorularının öğretmen değerlendirmesi, zor mu, kolay mı? Soruların konu dağılımı

Matematik öğretmenlerinin 2022 TYT Matematik soruları ile ilgili görüşleri, yorumları:

-2022 TYT Matematik çok öğrencileri zorlayacak tarzda değil. Okuduğunu anlama ve devamında basit işlemli sorulardı. Çok uzun soru yoktu. 11-12 civarı problem sorulmuş.Öğrencilerin aşina olduğu geçmiş yıllardaki soruların benzerleri hatta daha kolay denebilecek tarzda sorulardı.
4 adet  ondalık rasyonel
1 üslü
1 köklü 
1 mutlak
1 küme
1 fonksiyon
1 veri ( üstte tanımı vermiş geçmiş yıllardaki gibi)
1 kombinasyon
1 olasılık ( geçmiş yıllardaki sorunun benzeri idi)
Geometri
Katı cisim ve dörtgende öğrencinin kullanacağı formüller verilmiş.
Katlama sorusu yok.
Kaydırma sorusu var
Benzerlik sorusunun benzer hikayesi MEB 9. Sınıf kitabında var.
Doğruda açı ile açı kenar bağıntıları karıştırılmış bir soru vardı kolay bir soruydu. 
Silindir sorusu vardı. 
Katı cisim hacim sorusu vardı bu iki soru da öğrencilerin rahat yapacağı sorular.
Analitik sorusu yorumsaldı. 
Genel olarak mat geo ortalama bir sınavdı rahat bir sınavdı.

Diğer yorumlardan bazıları:

- Matematik ve geometri genel hatlarıyla kolaydı.Özellikle matematikdeki ilk 12 soru oldukça basitti.Geometri kolay, görülebilen ince, az işlem bilgi gerektirektiren tarzdaydı. 4-5 tane ayırıcı soru vardı.

- Bugün yapılan TYT, 2021 e göre kolay, 2020'ye göre daha zor diyebileceğim  bir sınavdı.Açık,net ve anlaşılır sorulardan oluşuyordu.Sayı yerleştirmeyi gerektiren sorular vardı.Zaman harcamamak için dikkatli okuyup iyi yorumlamak gerekiyordu.Çok kolay diyebileceğim 7-8 soru vardı. Geometri sorularının bir kısmı güzel tasarlanmış, kurgusu iyi sorulardı.Kalanların bir kısmı orta dereceli sorulardan ve 2-3 tanesi de  eleyici sorulardan oluşuyordu.Çözümü zaman alabilecek sorular vardı.Genel itibariyle olması gerektiği gibi bir sınav olduğunu düşünüyorum.