Hangi seçmeli dersi, hangi öğretmen okutacak? Hangi seçmeli dersi, hangi öğretmen okutacak?

2022 ilk 6 aylık dönem için memura toplam yapılan %30,95 zam oranına göre kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlerin Ocak-Haziran aylarında alacakları ek ders ücretleri belli oldu.Memurlara %2,5 ek maaş artışından sonra Ocak-Haziran döneminde ödenecek tüm ücretler netleşimiş oldu. Öğretmenlerin vergi dilimlerine ve gece-gündüze göre, DYK (Takviye kursu), İYEP, belletmenlik ve nöbet için ödenecek ek ders ücretleri ile ilgili tüm ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz.

Maalesef kadrolu öğretmenlerle sözleşmeli öğretmenlerin ek ders ücretlier aynı değil. Kadrolu öğretmenin ek ders ücreti 27,77 ₺ iken sözleşmeli öğretmenin ek ders ücreti 23-24 ₺ civarı. Ayrıca ek ders ücreti, yüksek lisan mezunu öğretmenlere %7, doktora mezunu öğretmenlere ise %20 artırımlı ödenir. Öğretmene ödenecek ek ders ücreti, vergi dilime göre değişmektedir. Örneğin %15 vergi dilimindeki bir öğretmene net ek ders ücreti 27,77 ₺ ödenirken, %20 vergi dilimindeki bir öğretmene ek ders ücreti 26,12 ₺ olarak ödenmektedir. Öğretmenlerin hemen hemen hepsi ya %15 yada %20 vergi diliminde yer aldığı için aşağıda ücret taplolarında %27 oranına yer vermeyeceğiz.

2022 1 Ocak- 30 Haziran Kadrolu Öğretmenlerin Ek Ders Ücretleri 

Öğretmenlere Ocak,Şubat,Mart,Nisan,Mayıs ve Hairan aylarında ek ders ücretleri aşağıdaki şekilde ödenecektir.

Lisans Mezunu kadrolu Öğretmenin Ek Ders Ücreti

Ek Dersin Çeşidi %15 Vergi Dilimi %20 Vergi Dilimi
Gündüz 27,77 ₺ 26,12  ₺
Gece 29,75 ₺ 27,99 ₺
Gündüz (+ %25) 34,71 ₺ 32,65  ₺
Gece (+ %25) 37,19 ₺ 34,98  ₺
DYK (MEB Takviye Kursu) Gündüz 55,53 ₺ 52,24  ₺
DYK Gece 59,50 ₺ 55,96  ₺
İYEP, Belletmenlik, Nöbet 27,77 ₺ 26,12  ₺

Yükseklisans Mezunu Kadrolu Öğretmenin Ek Ders Ücreti

Ek Dersin Çeşidi %15 Vergi Dilimi %20 Vergi Dilimi
Gündüz 29,71 ₺ 27,95 ₺
Gece 31,83 ₺ 29,94 ₺
Gündüz (+ %25) 37,15 ₺ 34,94 ₺
Gece (+ %25) 39,79 ₺ 37,43 ₺
DYK (MEB Takviye Kursu) Gündüz 57,48 ₺ 54,06 ₺
DYK Gece 61,59 ₺ 57,94 ₺
İYEP 29,71 ₺ 27,95 ₺
Nöbet 27,77 ₺ 26,12 ₺

Doktora Mezunu Bir Öğretmenin EK Ders Ücreti

Doktora mezunu bir öğretmenin ek ders ücreti %15 vergi diliminde 33.32 ₺ iken %20 vergi diliminde 2 ₺ civarı daha az olup 31,34 ₺. DYK, İYEP vb ek ders ücretleri de diğer öğretmenlerden %20 daha fazla ödenmektedir.

2022 Yılı Nöbet ve DYK EK ders Ücreti

%15 vergi diliminde olan bir öğretmen haftada tutacağı bir nöbet için 83,31 ₺ net ücret alacak. Böylece bir ayda 4 hafta nöbet tutan bir öğretmene nöbet ücreti olarak 333,24 ₺ ücret ödenecek. DYK (MEB Takviye - Hafta sonu Kursu) için yine ek ders ücretinin 2 katı ödenecek. Yani 2022 yılında MEB destekleme ve yetiştirme kursunda derse giren bir öğretmen bir ders için 55,53 ₺ alacak.

Öğretmenlere Ne Zaman, Hangi Durumlarda Nöbet Ücreti Ödenmez?

23 Ağustos 2015 tarihli resmi gazetede yayınlanan "Toplu Sözleşme Mutabakatı-2015"nın 22.maddesi nöbet ücreti ile ilgili: "MADDE 22- (1) Örgün eğitim kurumlarında (mesleki eğitim merkezleri dahil) ders yılı süresi içinde eğitim ve öğretimin fiilen yapıldığı normal çalışma günleri için ilgili mevzuatına göre kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi de fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere, 2016 yılında haftada 2 saati ve 2017 yılında ise haftada 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenir."

Bu karara göre 2017 yılından beri öğretmenlere nöbet için haftada 3 saat ek ders ücreti ödenmeye devam ediyor. 2022 yılında da bu ücret ödenmeye devam edilecek.

Nöbet ücreti, fiilen yapılmak şartıyla normal çalışma günlerinde ödenir.Buna göre;

Öğretmenlere "Millî bayramlar (Cumhuriyet Bayramı, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı, Zafer Bayramı) nedeniyle tatil edilen günlerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim ve hazırlık ve planlama görevleri" için ek ders ödeniyor.

*Ancak nöbet görevi ,Millî bayramlar (Cumhuriyet Bayramı, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı, Zafer Bayramı) nedeniyle tatil edilen günlerde nedeniyle tatile denk gelirse, fiilen yapılmadığı için nöbet ücreti ödenmeyecek

"Herhangi bir nedenle eğitime ara verilmesi kararlaştırılan il ve ilçelerde görev yapan eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılacaklarından ek ders ücretleri tam ödenecektir."

*Ancak kar tatili gibi eğitime ara verildiğinde nöbet görevi fiilen yapılamayacağı için nöbet ücreti ödenmeyecek.

2022 Ocak-Haziran Dönemi Öğretmenlerin Vergi Gelir Dilimleri

32.000 TL'ye kadar %15,
70.000 TL'nin 32.000 TL'si için 4.800 TL, fazlası %20,
250.000 TL'nin 70.000 TL'si için 12.400 TL, fazlası %27 

ZEKİHABER.COM