MEB'in valilikler aracılığı ile tüm il  milli eğitim müdürlüklerine 21 Ağustos 2023 tarihli "2023-2024 eğitim ve öğretim yılına ilişkin iş ve işlemler" konu genelge gönderildi. İlkokul, ortaokul ve lise tüm kademeleri ilgilendiren önemli hususların yer aldığı genelge 32 madden oluşmaktadır.

Genelgede öğretmenler için dikkati çeken madde, öğretmenlerin önlük giymelerinin teşvik edilece olması. Diğer bir uygulama da whtshapp gibi sosyal medya ile öğrencilere ödev ve bilgilendirme yapılacak olmaması.

2023-2024 yılı iş ve işlemlerle ilgili genelgede  öne çıkan başlıklar özetle şöyle:

-Öğretmenlerin mesleki çalışmaları 04 Eylül 23 Pazartesi günü başlayacak
-ilk atama ile göreve başlayanlar 01 Eylül'de okullarda olacak. 
-Okul kitapları yıl sonunda okula teslim edilmesi sağlanacak.
-ilkokul ve ortaokul öğrencileri derse başlamadan kültür fizik hareketleri yapılacak.
-Planlı toplantı ve görüşme dışında veliler okul içinde bulunmaması yönünde tedbirler alınacak.
-Öğretmenlerin önlük giymeleri teşvik edilecek.
-Yeni bașlayan öğretmenlerin barınma ihtiyaçları ile ilgili koordinasyon kurulacak
-Deprem bölgesi öğretmenlere barınma tedbirleri alınacak
-Okulöncesi, 1, 5 ve 9. sinif öğrencileri 04-08 Eylül tarihlerinde oryantasyon yapılacak
-Okul kayıtlarında öğretmen seçimi gibi uygulamalardan kaçınılacak.
-Öğrenciler okullarda, sınıflarda telefon kullanmaması tedbiri alınacak.
-Ödevler, bilgilendirmeler sosyal medya aracılığı ile yapılmayacak.
-Zorunlu olmadıkça okul kıyafetleri yenilenmeyecek.
- Öğrencilere dağıtımı yapılan ders kitapları ve yardımcı kaynakların  temiz ve düzenli kullanılması teşvik edilecek, sıfır atık projesi kapsamında yıl sonunda okullara teslim edilmesine yönelik tedbirler alınacak.

2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılına İlişkin İş ve İşlemler

"GENELGE 2023/28
İlgi:
a) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği.
b) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği.
c) Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği.
ç) Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği.
d) Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği.
e) Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği.
f) Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesi.
g) Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Bölgeleri Yönergesi.
ğ) Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 08.02.2023 tarihli ve 70130876 sayılı yazısı.
h) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün 08.03.2023 tarihli ve 71743716 sayılı yazısı.
ı) 07/07/2023 tarihli ve 79495279 sayılı Genelge. (No: 2023/25)
i) 09.08.2023 tarihli ve 81207911 sayılı Genelge. (No: 2023/27)
j) 17.07.2023 tarihli ve 79899005 sayılı Genelge. (No: 2023/26)
k) 26.04.2018 tarihli ve 8310247 sayılı Genelge. (No: 2018/10)
l) 21.08.2023 tarihli ve 81767376 sayılı Bakan Oluru.

Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacaktır. Bu süreçte eğitim yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler, kurum çalışanları ve velilerin ortak duygu, düşünce ve iştiyak ile yeni eğitim öğretim dönemine hazırlanmaları önem arz etmektedir.

1- Cumhuriyetimizin 100. Yılı kutlamaları kapsamında İlgi (i) Genelgede belirtilen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için il/ilçe müdürlüklerince gerekli tedbirler alınacak ve planlanan çalışmaların zamanında uygulanması sağlanacaktır.

2- 2023-2024 ders yılının 11 Eylül 2023 tarihinde başlayacak olması nedeniyle İlgi (a), (b) Yönetmelik ile İlgi (f) ve (g) Yönerge kapsamında yapılması gereken kurul ve zümre toplantıları önceden planlanacak ve herhangi bir aksamaya mahal vermeden zamanında gerçekleştirilecektir.

3- Öğretmenlerin Meslekî Çalışmaları 04 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacaktır. Ancak, ilk atama ile göreve başlayan öğretmenlerimiz 1 Eylül 2023 tarihinde okullarında bulunacaktır.

4- Millî Eğitim Bakanlığınca öğretmen ve öğrencilerimize dağıtımı yapılan ders araç-gereçleri, ders kitapları ve yardımcı kaynakların okul ve kurumlara zamanında teslim edilmesi sağlanacaktır. Kitapların temiz ve düzenli kullanılması teşvik edilecek, sıfır atık projesi kapsamında yıl sonunda okullara teslim edilmesine yönelik tedbirler alınacaktır.

5- Okullarda eğitim ortamlarının iyileştirilmesi ve zenginleştirilmesine, ders kitapları ve öğretim materyallerinin verimli bir şekilde kullanılmasına yönelik gerekli tedbirler alınacak, öğrencilerin akademik, meslekî ve sosyal kültürel açıdan daha iyi yetişmeleri için öğretmenlerinden azami derecede yararlanmaları sağlanacaktır. Öğrencilerle ve okullarla ilgili bilgilendirmelerde eğitimin bütün unsurlarını içerecek şekilde; bilim, kültür, sanat, spor alanlarına ve sosyal sorumluluk programlarına yer verilmesine dikkat edilecektir.

6- Öğrencilerin insan, şehir, kültür ve medeniyet arasındaki ilişkiyi kavrayarak kendi yaşadığı şehri yakından tanıması; imkân ve özelliklerini öğrenerek mekân ve zaman ilişkisi bağlamında keşfetmesi; şehrinin soyut ve somut kültürel mirasını, değerlerini bilmesi ve koruması için okul içi ve okul dışı etkinlikler planlanacaktır. Bu bağlamda, Türkiye Yüzyılı perspektifinden ülkemizin gelecek vizyonu doğrultusunda yeni eserlerin, bilim, kültür, sanayi ve teknoloji alanındaki gelişmelerin tanıtımı yapılacak; müze ve ören yerleri, tarihi eserler ve camiler, kaleler, şehitlikler, kütüphaneler, bilim merkezleri, üniversiteler vb. şehirlerimizin tarihi ve kültürel mekânlarının ziyaret edilmesi sağlanacaktır.

7- Obezite ve dijital bağımlılığa karşı tedbir mahiyetinde öğrencilerin tabii ortamlarda arkadaşlarıyla uyum içerisinde oynayarak sosyal yönlerinin gelişmesine ve okul içindeki vakitlerini daha iyi değerlendirebilmelerine imkân sağlamak amacıyla okul bahçelerinde ve eklentilerinde iyileştirmeler yapılacaktır. Bu bağlamda, oyun alanları tanzim edilecek ve öğrencilerin beden ve ruh sağlığı açısından sosyal gelişimlerini destekleyecek, özellikle okul bahçelerinde gelenek ve kültürümüzden beslenen yüz yüze oyunların oynanması teşvik edilecek, gerekli rehberlik yapılacaktır.

8- Öğrencilerin bilim, kültür, sanat ve spora yönelik ilgi ve yeteneklerinin keşfedilmesi ve geliştirilmesi, gönüllülük ve sosyal sorumluluk programları ile mânevî, ahlâkî ve insânî değerleri içselleştirerek çok yönlü yetiştirilmesi için okul içi ve okul dışı çalışmalar yürütülecek, bu bağlamda destek alınabilecek kurumlarla irtibatlar kurularak özgün projeler ve faaliyetler gerçekleştirilecektir.

9- Temel eğitim kurumlarında öğrencilerimizin güne dinç, neşeli, zinde başlaması ve sağlıklı yaşam için alışkanlıklar edinmesi için imkân dâhilinde sınıflara geçmeden önce kısa bir süre de olsa kültürfizik hareketleri yaptırılacaktır. Sağlıklı beslenme alışkanlığının geliştirilmesi ve fiziksel aktiviteleri teşvik etmek amacıyla “Okulumda Sağlıklı Besleniyorum Programı’’ kapsamında çalışmalar yürütülecektir.

10- Velilerin okul ziyaretleri ve öğretmenlerle görüşmelerinin daha nitelikli, düzenli ve sağlıklı olması için okullar tarafından planlamalar yapılacak, ziyaretler için eğitim öğretim faaliyetlerini aksatmayacak şekilde zaman çizelgesi oluşturulacaktır. Planlanan görüşme ve toplantılar dışında velilerimizin okul içinde bulunmalarının pedagojik olarak doğru olmadığı göz önünde bulundurularak gerekli tedbirler alınacaktır.

ÖKBYS yazılı sınav başvuruları 4 Ekim'de sona erecek ÖKBYS yazılı sınav başvuruları 4 Ekim'de sona erecek

11- Öğretmenlerin, meslekî temsil ve öğrencilere rol model olma bakımından önlük giymeyi tercih etmeleri teşvik edilecektir.

12- Göreve yeni başlayan öğretmenlerimizin başta barınma olmak üzere görev yeri ve mesleğin icrası ile ilgili oluşabilecek ihtiyaçlarının giderilmesine yardımcı olmak amacıyla rehberlik, koordinasyon ve planlamaya ilişkin tedbirler alınacaktır.

13- Deprem bölgesindeki illerimizde görev yapan öğretmenlerimizin konaklamalarına yönelik Valiliklerce alınan tedbirler kapsamındaki çalışmalar eğitim öğretim yılı öncesinde tamamlanacaktır. Ayrıca, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde eğitim öğretim hizmetlerinin aksamaması için bu bölgelerde görev yapan ve hâlihazırda çadır kent, konteyner kent, kamu kurum kuruluşlarına bağlı çeşitli pansiyon ve misafirhanelerde ikamet eden yönetici/öğretmen/memur ve diğer personelin görev yaptığı okul/kurumlara erişimi İlgi (l) Bakan Oluru kapsamında taşıma yoluyla gerçekleştirilebilecektir.

14- Okul öncesi eğitim kurumlarına öncelikle 5 yaş çocukların kaydı yapılacaktır. Okul öncesi eğitime, ilkokul 1 inci sınıfa, Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde 9 uncu sınıfa başlayacak öğrenciler için 04-08 Eylül 2023 tarihleri arasında uyum (oryantasyon) eğitimleri yapılacak, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5 inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9 uncu sınıflarına yönelik rehberlik ve uyum çalışmaları ise 11-15 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

15- Sosyal Etkinlikler Kurulu, İlgi (d) Yönetmelik doğrultusunda sene başı şube öğretmenler kurulu toplantısında sosyal etkinlikleri planlamak ve yürütülmesini koordine etmek amacıyla oluşturulacaktır. Öğrencilerin sosyal sorumluluk programı ve topluma hizmet çalışmaları kapsamında gerçekleştirdikleri sosyal etkinliklerin, e-okul sistemi içerisinde bulunan Sosyal Etkinlik Modülüne kayıt edilmesi sağlanacaktır.

16- Bilişim teknolojilerinin öğretim programlarında etkin kullanılması, eğitsel e-içeriğin sağlanması ve yönetilmesi için eğitim öğretim süreçlerinde, Bakanlığımızın dijital eğitim platformu olan Eğitim Bilişim Ağı’nın (EBA) aktif kullanımı sağlanacaktır. Bu bağlamda öğrencilerin, EBA platformundaki ders kitaplarına ve elektronik eğitim içeriklerine erişimlerine yardımcı olunacak ve gerekli rehberlik yapılacaktır.

17- Okul kayıtları, öğretmen seçimi, teknolojik/fizikî olanaklar vb. çeşitli hususlar gerekçe gösterilerek resmi okullarda eğitimde fırsat eşitliği ilkesini zedeleyecek uygulamalardan kaçınılacaktır.


18- Öğrencilerin okul içinde ve sınıflarda derslerini aksatacak şekilde cep telefonu kullanmalarına yönelik tedbirlerin yanı sıra bu türden cihazlarla sınıflara girilmemesi konusunda önlemler alınacak, okul dışında dijital ortamlarda zaman geçirmelerine sebebiyet verecek durumlardan ve ödev ya da benzeri bilgilendirmelerde sosyal medya uygulamalarının kullanımından kaçınılacaktır.

19- Sorumluluk ve hazırlık sınıflarında yeterlilik sınavları; İlgi (a) Yönetmeliğin 58 inci ve 60 ıncı maddeleri uyarınca; 2019-2020 eğitim ve öğretim yılındaki derslerden sorumlu geçen öğrencilerden sınıf tekrarına kalanlar ile mezun olamayıp beklemeli durumda olanlar varsa; bu derslerin birinci dönem konu ve kazanımlarından sorumluluk sınavına tâbi tutulacak ve sorumlulukları kalkana kadar girecekleri sorumluluk sınavlarında sadece 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının birinci dönem konu ve kazanımlarından sorumlu olacaklardır.

20- Afet bölgesindeki illerimizdeki resmî/özel okullarda 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine yönelik öğrenme kayıplarının giderilmesi amacıyla Bakanlık tarafından hazırlanan program, 11 Eylül - 6 Ekim 2023 tarihleri arasında eğitim ve öğretim faaliyetleri ile birlikte uygulanacaktır.


21- Afet bölgesindeki illerimizde ortaöğretim düzeyinde eğitim gören öğrencilerin, ülke genelinde eğitime erişimlerinin üst seviyede sağlanabilmesi adına, İlgi (a) Yönetmeliğin 23 üncü maddesine göre ülkemiz genelindeki okullara il/ilçe nakil komisyonlarınca yerleştirilmeleri İlgi (ğ) ve (h) yazıları ile sağlanmış olup 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında da devam edecektir. Bu illerde öğrenim gören öğrencilerden eğitime erişimde problem yaşayanların Millî Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği’nin 22’nci maddesinde yer alan "Öğrencileri taşıma kapsamında olmayan yerleşim birimlerindeki okulların güçlendirmeye alınması, yıkılıp yeniden yapılması, yangın, sel, deprem gibi doğal afete uğraması hâlinde çözüm bulununcaya kadar öğrenciler, öğrenci taşıma uygulaması kapsamına alınabilir" hükmü kapsamında değerlendirilerek kayıtlı oldukları okullara taşınması ile ilgili tüm önlemler ivedilikle alınacaktır.

22- Deprem nedeniyle nakil gelen ve özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin özel eğitim okulları ile özel eğitim sınıflarında boş kontenjan bulunmaması, yeni özel eğitim sınıfı açılamaması vb. durumlar nedeniyle 2023-2024 eğitim öğretim yılında mağduriyet yaşamaması için İlgi (a) Yönetmelikte yer alan azami sınıf mevcutlarına bakılmaksızın eğitime erişimleri sağlanacaktır.

23- Taşıma yoluyla eğitime erişimde gerekli tedbirler alınacak ve bu kapsamdaki öğrencilerin öğle yemeklerini uygun, sağlıklı ve temiz ortamlarda yemesi sağlanacaktır.

24- Evde ya da hastanede eğitim alan öğrencilerin durumlarının, e-Okul Yönetim Bilgi Sistemine eksiksiz bir şekilde işlenmesi ve eğitim hizmetlerine yönelik gerekli planlamanın yapılması sağlanacaktır.

25- Bakanlığımıza ait veya tahsisli okul binaları eğitim ve öğretim amacı dışında kullanılmayacak, kullanılması gerektiğinde Bakanlığımızın bilgisi ve onayı dâhilinde hareket edilecektir.

26- Okul kıyafetlerinde, okul aile birlikleri kararıyla daha önceden belirlenen kıyafetler tercih edilecek ve velilere maddi külfet oluşturmamak için zaruret hâli dışında değişikliğe gidilmeyecektir.

27- Bakanlığımız ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) iş birliğinde hazırlanan “Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu” na uygun olarak planlamaların yapılarak “Okulum Temiz” belgelendirme programı yıl boyunca uygulanacaktır.

28- Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kademesinde eğitim veren okullarda, tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerini sürdüren özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için okul yönetimi ile okul rehberlik servisi tarafından öğrencilerin eğitime erişimi ve okula uyumu ile ilgili gerekli tedbirler alınacak, özel eğitim ihtiyacı olan ve RAM’lara yönlendirilmesi gereken öğrencilerle ilgili gerekli iş ve işlemler ivedilikle yürütülecektir.

29- Okullarda sağlıklı ve güvenli bir eğitim öğretim ortamı oluşturulması yönünde gerekli koruyucu ve önleyici tedbirlerle birlikte velilerimizin gönül rahatlığıyla çocuklarını okullara göndermelerini sağlamak için Bakanlığımızın İlgi (k) Genelgesi kapsamında güvenlik önlemleri alınacaktır.

30- İzinsiz eğitim ve barınma hizmeti veren yerlerle ilgili olarak Bakanlığımızın 25.05.2015 tarihli ve 5361317 sayılı Genelgesine uygun olarak oluşturulan izleme ve koordinasyon komisyonları çalışmalarına devam edecek ve bu kapsamda faaliyet yürüten yerlerle ilgili olarak Bakanlığımızın İlgi (j) Genelgesi çerçevesinde işlem yapılacaktır.

31- Özel öğrenci barınma hizmeti veren özel yurt ve pansiyonların yangın güvenliği, elektrik tesisatı güvenliği, ısınma sistemi güvenliği, su ve gaz tesisatı güvenliği hususlarındaki kontrolleri, Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumları Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği’nin 10’uncu maddesi kapsamında yapılacak ve sonuçları sisteme işlenecektir.

32- Okulların eğitim öğretime hazır ve uygun hâle getirilmesi için il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince mahallinde gerekli kontroller yapılacak, hâlen devam eden bakım, onarım ve temizlik çalışmalarının ivedilikle tamamlanması sağlanacaktır. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.  - Yusuf TEKİN Bakan"

2023-2024 eğitim ve öğretim yılına ilişkin iş ve işlemler genelgesi pdf hali için TIKLAYIN

ZEKİHABER.COM