2023 Yılı Öğretmenlik Kariyer Basamakları Başöğretmenlik Yazılı Sınavı konuları ve konulara göre soruların dağılımı sınav duyurusunda yayınlandı.

Hangi konudan kaç soru çıkacağı belli oldu. Sınavda 100 sorudan 70 doğru yapan uzman öğretmen başöğretmenlik sınavını kazanmış olacak.

19 Kasım 2023 tarihinde yapılacak yazılı sınavdan önce ÖBA üzerinden 180 saatlik eğitim 17 Temmuz 2023-18 Eylül 2023 tarihleri arasında Başöğretmenlik Eğitim Programı uygulanacak. Bu tarihler arasında öğretmenler ÖBA üzerinde günün her saatinde eğitime ulaşabilecek. Ayrıca uzaktan eğitim yöntemiyle erişime açılan her bir eğitim konusunun içeriği yazılı doküman olarak ÖBA üzerinden paylaşılacaktır.

Eğitim programına katılacakların, ÖBA’ya giriş yapmaları ve her bir eğitim konusunu eksiksiz olarak tamamlamaları gerekmektedir. Eğitim programını tamamlamayanlar başöğretmen unvanı için başvuruda bulunamayacaktır.

Eğitim programını tamamlayanlara seminer belgesi düzenlenecektir. Eğitim programını tamamlayanlara verilen seminer belgesi, başöğretmen unvanı için başvuruda bulunmayanlar ile yapılan yazılı sınavda başarılı olamayanlar için düzenlendiği tarihi takip eden üç yıl süreyle başöğretmen unvanı için yapılacak başvurularda geçerli olacaktır. Bu süreçte eğitim programında değişiklik olması hâlinde öğretmenler/uzman öğretmenler değişen konularla sınırlı eğitime tabi tutulacaktır.

Uzman öğretmen ve başöğretmen unvanları için 2022 yılında yapılan eğitim programını tamamlayarak seminer belgesi almaya hak kazananlardan herhangi bir nedenle uzman öğretmen/başöğretmen unvanını alamayanların seminer belgesi, 2023 yılı için de geçerli olacaktır. Bu durumda olanlar, eğitim programına yeniden başvuru yapmaksızın istemeleri hâlinde 2023 yılında yapılacak eğitim programına da katılabileceklerdir.

2023 Başöğretmenlik Sınav Konuları ve Soru Dağılımı 

Sınav konularında ve soru dağılımında bir değişiklik yok. 2022 yılında yapılan sınavla aynı. Sınavda 100 soru sorulacak. 70 doğru yapan öğretmen uzman öğretmenlik sınavını kazanmış olacak.

1. Öğrenme ve Öğretme Süreçleri - 12
2. Ölçme ve Değerlendirme - 8
3. Özel Eğitim ve Rehberlik - 12
4. Eğitim Araştırmaları ve Ar-Ge Çalışmaları - 7
5. Eğitimde Kapsayıcılık - 8
6. Çevre Eğitimi ve iklim Değişikliği - 7
7. Sosyal Etkileşim ve iletişim - 7
9. Güvenli Okul ve Okul Güvenliği - 6
10. Okul Geliştirme ve Liderlik - 15
11. Sosyal Duygusal Öğrenme Becerilerin Geliştirilmesi - 6
12. Bilişsel Düşünme Becerileri - 6

Başöğretmenlik sınav konuları

2023 yılı başöğretmenlik konuları

Başöğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuruda bulunacak uzman öğretmenlerde;
a) Yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,
b) Uzman öğretmen olarak görev yapıyor olmak,
c) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,
ç) Uzman öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 240 saatlik Başöğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak,
d) Başöğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarını tamamlamış olmak şartları aranacaktır.

Doktora eğitimini tamamlayan uzman öğretmenler, başöğretmen unvanı için öngörülen yazılı sınava başvuruda bulunacaklarda aranan şartları taşımaları hâlinde başöğretmen unvanı için 25 Eylül 2023-04 Ekim 2023 tarihleri arasında https://mebbis.meb.gov.tr adresi üzerinden başvuruda bulunabilecektir.

www.zekihaber.com