Pazar günü saat 8:30 da göreve başlayacak salon görevlilerinin sıkıntı yaşamaları için MEB sınav görevlilerin yapacağı iş ve işlemlerle ilgili ayrıntılı kılavuz yayınladı. 

LGS de görevli olanlar kılavuza göre görevlerinin neler olduğuna, görevliler dikkat etmeleri gereken hususlara buradan da ulaşabilir.Görevlilerin işlediği fiilin türüne göre cezai müeyyide ile karşılaşmamaları için bu haberimizi okumalarını öneriyoruz.

Ayrıca LGS'de hangi görevli kaç lira ücret alacak? sorusunun cevabı da haberimizde

4 Haziran 2023 Pazar günü yapılacak LGS sınavında görev yapacak salon başkanı ve gözetmen en geç saat 8:30 da görevli olduğu salon binasında hazır olması gerekiyor. Görevlilerin sınavla ilgili görevleri sınav başlamadan önce, sınav esnasında ve sınav sonrası olmak üzere üç bölümde oluşmaktadır.

LGS görevlilerinin sınav binasına cep telefonu ya da diğer iletişim araçları ile girmeleri kesinlikle yasaktır.

2023 LGS GÖREVLİ ÜCRETLERİ 

LGS'de 1.ve 2.oturum görevi olanlara her bir oturum için ayrı ücret ödenecek. Örneğin iki oturumda da salon başkanı görevi olan bir öğretmen 1.200 TL civarı ücret alacak.

%15 gelir vergisine göre lgs merkezi sınavda görevlilere oturum başı ödenecek ücretler

Salon Başkanı: 602 TL
Gözetmen: 584 TL
Yedek Gözetmen: 438 TL
Bina Sınav Sorumlusu: 1.096 TL
Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 740 TL
Bina Yöneticisi: 694 TL
Bina Yöneticisi Yardımcısı: 621 TL
Yardımcı Engelli Gözetmen: 730 TL

LGS (Merkezi Sınav) Görevli puanları

LGS 'de "Salon görevlisi" ne demektir?

Kendisine LGS'de hangi görevin verildiğini öğretmen, sınav puanı ayrıntılarına bakarak öğrenebilir. LGS'de görev için kura çekilmiyor.

Örnek: 2023 de ilk kez sınav görevi alan bu öğretmenin puanı 94 olduğu için LGS de "Salon görevlisi: "Salon Başkanı" demektir.

Merkezi sınav pun hangi görev

Başkan: 94
Gözetmen: 91
Yedek gözetmen : 69

Merkezi sınav görevli puanları

LGS'de Öğrencilerin Kimliklerinde Fotoğraf olması Gerekiyor mu? Zorunlu mu?

LGS^yada bir başka sınav farketmez, eğer öğrenci 15 yaşından büyükse fotoğraf gerekir ancak 15 yaşından küçükse kimlikte fotoğraf olması zorunluğu yok. LGS sınavına girecek öğrencilerin 15 yaşından küçük olduğu düşünülürse LGS'de öğrencilerin kimliklerinde fotoğraf olması gerekmiyor. Yani kimlikte fotoğraf olmak zorunda değil.

LGS'de  SALON BAŞKANI VE GÖZETMENİN (GÖREVLİLERİNİN) YAPACAĞI İŞLEMLER

Sınav Başlamadan Önce;

1. Sınav başlamadan en geç 1 (bir) saat önce sınav yerinde hazır bulunur ve sınav öncesi Bina Sınav Komisyonu başkanı tarafından yapılacak toplantıya katılır.
2. Gözetmen görevli olduğu salona giderek öğrencileri karşılar.
3. Salon başkanı görevli olduğu salona ait sınav paketini tutanakla teslim alır.
4. Öğrencileri sınava, geçerli kimlik belgesini (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) kontrol ederek alır, geçerli kimlik belgesi yanında olmayan öğrencileri sınava almaz. 5. Öğrencilerin fotoğraflı ve onaylı sınav giriş belgelerinin, öğrencilerin sınava girecekleri sırada hazır bulunmasını sağlar, gerekli kontrolleri yapar.
6. Cevap kâğıdındaki ve sınav giriş belgesindeki fotoğrafların aynı olması gerektiğinden, farklı fotoğrafların veya cevap kâğıdında fotoğrafı bulunmayan öğrencilerin kimlik kontrolünü ayrıntılı bir şekilde yapar.
7. Öğrencilerin, fotoğraflı ve onaylı sınav giriş belgesinde belirtilen salonda kendi sıra numarasında oturmasını sağlar. (Gerektiğinde öğrencinin yerini değiştirme yetkisi salon başkanına aittir.) 8. Sınavın başlamasından itibaren ilk 15 dakika içerisinde salona gelen öğrencilerin sınava katılmalarını sağlar. Bu öğrencilere ek süre verilmez.
9. Sınavın başlama ve bitiş saatlerini öğrencilerin görebileceği şekilde tahtaya yazar. Sınavın ilk 30 ve son 15 dakikasında sınav salonundan çıkamayacaklarını, öğrencilere duyurur.
10. Öğrencinin sınav giriş belgesinde ve Bina Sınav Komisyonundan alınan salon aday listesinde belirtilen engel durumlarını dikkate alarak, öğrencilerin sınav salonunda belirlenen süreden fazla bulunmamasına dikkat eder. Yedek salon görevlileri, yedek salonda sınava girecek öğrencinin sınav süresi ve varsa sınav tedbir hizmetinin tespiti için öğrenciye ait sınav giriş belgesini Bina Sınav Yürütme Komisyonundan talep eder.
11. Gerekli kimlik kontrolleri ve yerleştirme işlemlerinden sonra salon başkanı sınav paketini
öğrencilerin gözü önünde ve sınavın başlamasına yaklaşık 15 dakika kala açar.
12. Sınav paketinden çıkan soru kitapçıklarının ve cevap kâğıtlarının kontrolünü yapar, eksik veya fazla olması hâlinde bunu tutanakla belgeler.
13. Kitapçığın ön ya da arka sayfasında bulunan açıklamaları yüksek sesle okur, öğrencilerin
sorularını cevaplar ve öğrencilerle sınav süresince gerekmedikçe konuşmaz.
14. Öğrencilere, soru kitapçığındaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabileceklerini, sınav
sonunda soru kitapçıklarında eksik veya yırtık sayfa olması hâlinde sınavlarının geçersiz
olacağını bildirir.
15. Salon yoklama listesinde yazılı sıraya göre yerleştirilen öğrencilere, kendi isimlerine göre
basılmış olan cevap kâğıtlarını dağıtır. Öğrencinin kendine ait cevap kâğıdında yer alan
bilgilerini kontrol ettirir ve cevap kâğıdında yer alan imza bölümünü öğrenciye kurşun
kalem ile imzalatır.
16. Öğrencinin cevap kâğıdında yazılı olan bilgilerinde hata varsa, cevap kâğıdı kullanılamayacak durumdaysa, cevap kâğıdında baskı hatası varsa ya da öğrencinin adına düzenlenmiş cevap kâğıdı bulunmuyorsa, sınav başlamadan önce salon görevlileri tarafından tutanak hazırlanır. Bu öğrenciye yedek cevap kâğıdı verilir. Öğrenci bilgileri, yedek cevap kâğıdında boş olarak gönderileceği için bu bilgiler öğrenci tarafından tam ve eksiksiz olarak kodlanır. Kullanılan yedek cevap kâğıdının doğru ve eksiksiz olarak kodlandığı salon görevlilerince kontrol edilir.
17. Öğrenciye verilen yedek cevap kâğıdında öğrenci bilgisinin yer aldığı bölümde yapılan hatalı veya eksik kodlamadan, öğrenci ile birlikte salon görevlileri de sorumlu olacaklardır.
18. Öğrencilere;
a. Soru kitapçığı ve cevap kâğıdı üzerinde yapacakları yazma/işaretleme/silme işlemleri için
koyu siyah ve yumuşak uçlu kurşun kalem ile leke bırakmayan yumuşak silgi kullanmalarını,
b. Her sorunun dört cevap seçeneği bulunduğunu ve bu seçeneklerin içinde sadece bir doğru cevap olduğunu, ayrıca her bir ders testine ait ham puanın ilgili teste ait doğru cevap
sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacağını,
c. Çift işaretlenmiş ya da iyi silinmemiş cevapların optik okuyucular tarafından yanlış cevap
olarak değerlendirileceğini,
ç. Soru kitapçığına işaretlenen cevapların, cevap kâğıdına işaretlenmediği takdirde
değerlendirme işlemine alınmayacağını açıklar.
19. Öğrenciye ait fotoğraflı ve onaylı sınav giriş belgesi ile cevap kâğıdındaki basılı öğrenci
bilgilerini kontrol eder.
20. Soru kitapçıklarını öğrencilere dağıtır. Farklı kitapçık alması gereken öğrencilerin
kitapçıklarını kontrol eder.
a. Az Gören Kitapçığı
b. Hiç Görmeyen Kitapçığı
c. Normal Kitapçık ile beraber Farklı Dersler Kitapçığı
21. Öğrenci tarafından kontrol edilen soru kitapçığında, eksik sayfa ya da baskı hatası varsa bu kitapçığı yedeği ile değiştirir.
22. Öğrencilere sınav başlamadan önce soru kitapçıklarını açmamalarını söyler.
23. Öğrencilere soru kitapçığının ön yüzüne adını, soyadını ve T.C. kimlik numarasını yazmalarını söyler.
24. Soru kitapçığının A, B, C ve D olmak üzere dört ayrı türü olup öğrencilere, A kitapçığını
kullanıyorsa cevap kâğıdında kitapçık türü bölümünün “A” yuvarlağını, B kitapçığını
kullanıyorsa “B” yuvarlağını, C kitapçığını kullanıyorsa “C” yuvarlağını ve D kitapçığını
kullanıyorsa “D” yuvarlağını işaretlemelerini söyler. Doğru işaretlemenin yapılıp yapılmadığını
soru kitapçığı ve cevap kâğıtları üzerinden kontrol eder ve salon yoklama listesine gerekli
kodlamaları yapar.

Sınav Süresince;
1. Sınav anında kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç, çanta, cüzdan, cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ya da mekanik cihazlar, databank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, delici ve kesici aletlerden herhangi birini bulunduranlar hakkında, sınav kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle sınavın geçersiz sayılacağına dair tutanak düzenler.
2. Sınava girmeyen öğrencilerin, salon yoklama listesinde isimlerinin karşısına silinmeyen kalemleGİRMEDİ” yazar, cevap kâğıdındaki ve salon yoklama listesindeki “SINAVA GİRMEDİ” kutucuğunu kurşun kalemle kodlar.
3. Cevap kâğıdında öğrencinin imzasının olup olmadığını ve cevaplarını kodlayıp kodlamadığını kontrol eder.
4. Sınav sırasında öğrencilerin sağlık sebebi dışında salondan çıkmasına izin vermez, zorunlu
durumlarda öğrenciye koridorda görevli yedek gözetmen eşlik eder. Bu durumda öğrenciye ek süre tanınmaz. Yanında yedek gözetmen olmadan salondan çıkan öğrencileri sınava almaz, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını beraberinde götürmesine izin vermez.
5. Kopya çekmeye teşebbüs eden öğrenciyi uyarır, kopya çektiği belirlenen öğrenciyle ilgili tutanak düzenler. Bu tutanağı sınav evrakı dönüş zarfına koyar. Bu durumda olan öğrencilerin sınava devam etmelerine ve sınavın ilk 30 dakikası tamamlanmadan sınav binasından ayrılmalarına izin verilmez.
6. Öğrencileri, sınav bitimine 15 dakika kala "15 dakikanız kaldı, cevaplarınızın cevap kâğıdına
kodlanmış olmasına dikkat ediniz." şeklinde ve sınav bitimine 5 dakika kala "5 dakikanız
kaldı." şeklinde uyarır.
7. Öğrenciye ait cevap kâğıdındaki salon başkanı ve gözetmenin kontrol ettiğine dair bölümü
silinmeyen kalemle imzalar.

Sınav Süresi Sonunda;
1. Sınav süresinin sonunda sınavı durdurur. Cevap kâğıtlarını ve soru kitapçıklarını öğrencilerden teslim alır, salon yoklama listesi ile karşılaştırarak eksik olup olmadığını kontrol eder.
2. Sınav evrakını teslim eden öğrenciye, salon yoklama listesini silinmez kalem ile imzalatır. (Bu işlemi sınav başlamadan önce ya da sınav sırasında yapmaz.)
3. C evap kâğıtlarını, salon yoklama listesini ve varsa diğer evrakı (tutanak gibi), tam ve sıralı olarak sınav evrakı dönüş zarfına yerleştirir. (Soru kitapçıkları, sınav giriş belgeleri ve EK-2 Salon Görevlileri Sınav Uygulama Formu dönüş zarfına konulmayacaktır.)
4. Sınav evrakı dönüş zarfını, diğer salon görevlisi ile birlikte sınav salonundan çıkarmadan kapatır. Zarf üzerindeki bilgileri doldurur ve imzalar.
5. Sınav evrakı dönüş zarfını kapalı olarak ve soru kitapçıklarıyla birlikte Bina Sınav Komisyonuna imza karşılığında teslim eder.
6. Tüm öğrenciler çıktıktan sonra sınav salonunu kontrol ederek unutulan evrak ya da eşya varsa Bina Sınav Komisyonuna teslim eder.
7. Sınav salonunda unutulan, sınav evrakı dönüş zarfına konulmayan cevap kâğıtları işleme alınmayacak olup yasal sorumluluk salon görevlilerine ait olacaktır.
8. Bina Sınav Komisyonu tarafından verilen EK-2 Salon Görevlileri Sınav Uygulama Formu’nu sınav iş ve işlem sırasını takip ederek doldurur ve sınav süresi sonunda Bina Sınav Komisyonuna teslim eder. ;
- Soru kitapçıkları okullarda bırakılacak, 05 Haziran 2023 Pazartesi gününden itibaren isteyen öğrenciye verilecektir. Talep edilmeyen soru kitapçıkları il/ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından okul/kurumlarda kullanılmak üzere değerlendirilecektir.
- Yukarıda belirtilen kurallara uymadığı herhangi bir yolla tespit edilen öğrencilerin sınavı iptal edilecek ve devam etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak, salon görevlileri diğer öğrencilerin dikkatini dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak için gerekli görürse kural dışı davranışlarda bulunanlara sınav sırasında uyarıda bulunmayabilecektir. Bu öğrencilerin sınav iptal nedenleri ve kimlik bilgileri salon yoklama listesinde yer alan TUTANAKTIR bölümüne yazılacak ve sınavı geçersiz sayılacaktır.

Ayrıca, Salon Görevlileri;
1. Salonda soru kitapçığı, gazete, kitap vb. dokümanı okuyamaz.
2. Yüksek sesle konuşamaz.
3. Gürültü çıkaran ayakkabılarla sınav salonuna gelemez.
4. Sınav süresince salonu terk edemez.
5. Çay, kahve vb. içemez.
6. Öğrencinin başında uzun süre bekleyemez.
7. Öğrencilerle sınav başladıktan sonra ve sınav süresince konuşamaz. Sorular hakkında yorum yapamaz.
8. Öğrencilere ait sınav evrakını dikkat çekici bir şekilde inceleyemez.

Yedek Gözetmenin Görevleri:

1. Sınav salonundaki görevliler ile Bina Sınav Komisyonu arasındaki irtibatı sağlar.
2. Sağlık nedeni ile tuvalet ihtiyacı olan öğrencilere refakat eder. (Sağlık kurulu raporu ibraz
edilecektir.)
3. Sınavda görevi olmayanların bina ve katlarda bulunmamasını sağlar.
4. Bina Sınav Komisyonunun verdiği diğer görevleri yapar.

SINAV PAKETİNİN AÇILMASI VE SINAV EVRAKI DÖNÜŞ ZARFININ KAPATILMASI

LGS SINAV TARİHİ VE SAATLERİ:

4 Haziran 2023 Pazar günü tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum saat 09.30’da, ikinci oturum ise 11.30’da başlayacaktır. Merkezî Sınavda birinci oturum, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika; ikinci oturum ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacaktır.

LGS SINAV BİLGİLERİ:

Birinci oturumda, 8’inci sınıf Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil, ikinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden sorular yöneltilecektir.

LGS BAŞLAMADAN ÖNCE

Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler, birinci oturum için en geç saat 09.00 ve ikinci oturum için en geç 11.10’da sınava gireceği binada salonlara alınmak üzere hazır bulunacaktır.

Öğrenciler, geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı
veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) kontrol edilerek sınava alınacaktır.

Geçerli kimlik belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı ya
da T.C. kimlik kartında fotoğraf bulunması şartı aranmayacaktır.

Öğrenciler, nüfus müdürlükleri tarafından verilen fotoğraflı, barkodlu-karekodlu geçici
kimlik belgesi/T.C. kimlik kartı talep belgesi ile sınava alınabileceklerdir.

SUYUN BANDAJI ÇIKARILMIŞ OLACAK

Öğrenciler, sınav salonlarına alınırken üzerlerinde kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta
veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç,çanta, cüzdan, cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar, databank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not vb. doküman, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, delici ve kesici aletlerle sınav binasına alınmayacaktır.
Öğrencilerin bu araçlarla sınava alınmayacağı, sınav anında yanında bulunduğu tespit edilirse sınav kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle sınavının tutanakla geçersiz sayılacağı hususunun mutlaka duyurulması gerekmektedir.

Öğrenciler sınav salonlarına bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su getirebileceklerdir.