MEB merkezi sınavlarda görev yapacak öğretmenlerden salon başkanı, bina yöneticisi, gözetmen vb görevler için 2023 Ocak-Haziran birinci altı aylık dönemde ödenecek zamlı sınav  görevli ücretleri haberimizde

2022 KPSS ile 100 bin öğretmen ataması yapılacak mı? 2022 KPSS ile 100 bin öğretmen ataması yapılacak mı?

Buna göre, MEB'in 2023 Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında yapacağı Ortaokul-Lise Bursluluk (2023-İOKBS), Açık Öğretim Ortaokulu(AÖO), Açık Öğretim Lisesi(AÖL) vbsınavlarda bina sınav görevlisi, bina yöneticisi, salon başkanı, cezaevi salon başkanı, gözetmen, yedek gözetmen, yardımcı engelli gözetmen, e sınav uygulama sorumlusu, e sınav salon başkanı, e sınav gözetmen görevleri için alacakları sınav ücretleri netleşti.

Aslında böylece 2022-2023 yılı 2.dönemde MEB sınavlarında görev alacak öğretmenlerin ücretleri açıklanmış oldu.

2023 Ocak maaş artışıyla birlikte, 1 Ocak -30 Haziran 2023 tarihlerini içine alan dönemde aylık maaş oranında MEB sınavlarında görev alacak öğretmenlerin sınav ücretleri de artmış oldu. MEB'in aşağıdaki tabloda yer alan Ocak-Haziran döneminde yapılacak sınavlarda görevlilere tablodaki ücretleri ödeyecek. 

Sınav görev ücretleri belirlenirken her bir görevli için belirlenen aşağıdaki ek göstergeler ile aylık katsayı çarpılır ve brüt ücret bulunur. Örnek; Gözetmen brüt ücret hesabı 1600*0,433683=693,89  ve brüt ücretten damga vergisi(5,4 TL) çıkarılıp ait olunan vergi dilimi çıkarılarak net ücret ortaya çıkar. Bu nedenle brüt ücreti 693,89 olan gözetmenin alacağı sınav görev ücreti 585,33 dir.

Ek göstergeler: Bina Yöneticisi:1900 , Bina Yönetici yardımcısı:1700, Salon Başkanı:1650, Gözetmen:1600, Yedek Gözetmen:1200, Yardımcı Engelli Gözetmen:2000

MEB SINAVLARI 2022 TEMMUZ-ARALIK SALON BAŞKANI-GÖZETMEN ÜCRETLERİ

 %15 vergi dilimindeki kadrolu öğretmenlere ödenecek yaklaşık net sınav ücretleri:

Salon Başkanı:603,64  Gözetmen:585,33

Diğer görevlilerin ücretler:

Bina Sınav Sorumlusu:730,68
Bina Sınav komisyon Başkanı:694,15
Bina Sınav komisyon Üyesi:621,07
Yedek Gözetmen:438,41
E-Sınav Salon Başkanı:474,94
E-Sınav Gözetmen:438,41