MEB merkezi sınavlarda görev yapacak öğretmenlerden salon başkanı, bina yöneticisi, gözetmen vb görevler için 2023 Ocak-Haziran birinci altı aylık dönemde ödenecek zamlı sınav  görevli ücretleri haberimizde

Buna göre, MEB'in 2023 Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında yapacağı Ortaokul-Lise Bursluluk (2023-İOKBS), Açık Öğretim Ortaokulu(AÖO), Açık Öğretim Lisesi(AÖL) vbsınavlarda bina sınav görevlisi, bina yöneticisi, salon başkanı, cezaevi salon başkanı, gözetmen, yedek gözetmen, yardımcı engelli gözetmen, e sınav uygulama sorumlusu, e sınav salon başkanı, e sınav gözetmen görevleri için alacakları sınav ücretleri netleşti.

Aslında böylece 2022-2023 yılı 2.dönemde MEB sınavlarında görev alacak öğretmenlerin ücretleri açıklanmış oldu.

2023 Ocak maaş artışıyla birlikte, 1 Ocak -30 Haziran 2023 tarihlerini içine alan dönemde aylık maaş oranında MEB sınavlarında görev alacak öğretmenlerin sınav ücretleri de artmış oldu. MEB'in aşağıdaki tabloda yer alan Ocak-Haziran döneminde yapılacak sınavlarda görevlilere tablodaki ücretleri ödeyecek. 

Sınav görev ücretleri belirlenirken her bir görevli için belirlenen aşağıdaki ek göstergeler ile aylık katsayı çarpılır ve brüt ücret bulunur. Örnek; Gözetmen brüt ücret hesabı 1600*0,433683=693,89  ve brüt ücretten damga vergisi(5,4 TL) çıkarılıp ait olunan vergi dilimi çıkarılarak net ücret ortaya çıkar. Bu nedenle brüt ücreti 693,89 olan gözetmenin alacağı sınav görev ücreti 585,33 dir.

Ek göstergeler: Bina Yöneticisi:1900 , Bina Yönetici yardımcısı:1700, Salon Başkanı:1650, Gözetmen:1600, Yedek Gözetmen:1200, Yardımcı Engelli Gözetmen:2000

MEB SINAVLARI 2022 TEMMUZ-ARALIK SALON BAŞKANI-GÖZETMEN ÜCRETLERİ

 %15 vergi dilimindeki kadrolu öğretmenlere ödenecek yaklaşık net sınav ücretleri:

Salon Başkanı:603,64  Gözetmen:585,33

Diğer görevlilerin ücretler:

Bina Sınav Sorumlusu:730,68
Bina Sınav komisyon Başkanı:694,15
Bina Sınav komisyon Üyesi:621,07
Yedek Gözetmen:438,41
E-Sınav Salon Başkanı:474,94
E-Sınav Gözetmen:438,41