MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'nün 19 Kasım 2023 yılında yapılacak olan Uzman öğretmenlik ve Başöğretmenlik sınavıyla ilgili merak edilen tüm hususlar, sık sorulan sorular ve cevapları burada

Öğretmenlik kariyer basamaklarında ilerlemeye ilişkin şartlar, Öğretmenlik Meslek Kanunu ve bu Kanun’un ilgili hükümleri doğrultusunda hazırlanan Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği ile belirlenmiştir.

Bu mevzuat hükümlerine göre aşağıda sıralanan şartların sağlanması gerekmektedir:
1. Öğretmen olmak: Eğitim öğretim hizmetlerini yürüten öğretmen (okul müdürü, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları dâhil) olmak.
2. Kıdem: Uzman öğretmenlik için öğretmenlikte 10 yıl, başöğretmenlik için ise uzman öğretmenlikte 10 yıl kıdeme sahip olmak.
3. Disiplin: Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak.
4. Eğitim: Uzman öğretmenlik için 180 saat, başöğretmenlik için 240 saat eğitim almış olmak.
5. Mesleki gelişim çalışması: Uzman öğretmen ve başöğretmenlik için öngörülen mesleki gelişim çalışmalarını yapmış olmak.
6. Sınav: Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik için düzenlenen sınavda 70 ve üzeri puan almak.
7. Sınavdan muafiyet: Uzman öğretmenlik için yüksek lisans eğitimini, başöğretmenlik için doktora eğitimini tamamlamış olmak.

2023 UZMAN ÖĞRETMENLİK-BAŞÖĞRETMENLİK BAŞVURU SÜRECİ

Öğretmenlik kariyer basamaklarında ilerlemeye ilişkin süreç üç aşamada yapılmaktadır:
- Birinci aşamada eğitime başvuru alınmakta ve bu aşamada sadece öğretmen olma ve kıdem şartının sağlanıp sağlanmadığı değerlendirilmektedir.
- İkinci aşamada, mesleki gelişim çalışmaları sisteme işlenmekte ve değerlendirilmektedir.
- Üçüncü aşamada ise sınav/sınavdan muafiyet başvuruları alınmaktadır. Bu aşamada, öğretmenlik kariyer basamakları için belirlenen şartlar ile sınav muafiyeti değerlendirilmektedir. Bu sebeple sınavdan muaf olanların da başvuruda bulunması gerekmektedir.

- Başvurunun aşamalı olmasının nedeni: Son başvuru tarihine kadar oluşacak yeni durumların (mesleki gelişim çalışmasını sonradan tamamlama, lisansüstü eğitimi bitirme, disiplin cezasının silinmesi vb.) sisteme işlenmesini sağlayarak daha fazla sayıda öğretmenin kariyer sürecine dâhil edilmesi amaçlanmaktadır.

- Başvuruların tamamı elektronik ortamda gerçekleşmektedir. Değerlendirmeler, ilan edilen takvim doğrultusunda, MEBBİS kayıtları esas alınarak yapılmaktadır.

- Bu sebeple MEBBİS kayıtlarının güncel olması gerekmektedir.

BAŞVURULARIN ONAYLANMASI

- Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin eğitim programına ve yazılı sınava/yazılı sınavdan muafiyete başvuruları ile MEBBİS’e yüklenen mesleki gelişim çalışmalarının sırasıyla; görev yapılan okul/kurum müdürlüğü, ilçe millî eğitim müdürlüğü ve il değerlendirme komisyonları tarafından değerlendirilerek onaylanması gerekmektedir

- Millî Eğitim Bakanlığına bağlı özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin ise eğitim programına ve yazılı sınava/yazılı sınavdan muafiyete başvuruları ile MEBBİS’e yüklenen mesleki gelişim çalışmalarının, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün koordinesinde ilçe/il millî eğitim müdürlüğü tarafından onaylanması gerekmektedir.

- Bu nedenle adaylar, başvurularının onaylanıp onaylanmadığını MEBBİS/Başvurular/Öğretmenlik Kariyer Basamakları üzerinden kontrol etmelidirler.

BAKANLIK DIŞI KAMU KURUMLARINDA GÖREV YAPANLAR

- Millî Eğitim Bakanlığı dışında kamu kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler, uzman öğretmen/başöğretmen unvanı için doğrudan Millî Eğitim Bakanlığına başvuruda bulunmayacaklardır. Kurumları tarafından yapılacak planlamalar doğrultusunda görev yaptıkları kurumlara başvuruda bulunacaklardır.

- Başvuruda bulunanların başvuruları, görev yaptıkları kurumlarca değerlendirilerek şartları taşıyanların listesi, 2023 Yılı Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselmeye İlişkin Duyuru eki Ek-2’de yer alan takvim doğrultusunda görev yaptıkları kurumlar tarafından Millî Eğitim Bakanlığına gönderilecektir.

UZMAN ÖĞRETMEN VE BAŞÖĞRETMEN UNVANLARINA BAŞVURMAK İÇİN ÖNCELİKLE NE YAPILMASI GEREKİR?

MEBBİS’te yer alan bilgilerin güncel olması için; 22-29 Mayıs 2023 tarihleri arasında, bilgilerin kontrol edilerek varsa gerekli düzeltmelerin yapılması sağlanmalıdır. Örneğin:
- İletişim bilgileri (cep tel ve e-posta)
- Öğrenim durumu
- Kariyer basamaklarına esas hizmet yılı
- Öğretmenlik Kariyer Basamağı
- Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası durumu
- Engel durumu
- MEBBİS’e yüklenebilecek durumda olan mesleki gelişim çalışmaları
- Görevlendirme bilgileri vb.

EĞİTİM PROGRAMI’NA BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı’na, yazılı sınav başvuru tarihinin son günü olan 04 Ekim 2023 tarihi itibarıyla öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunanlar ve hâlen öğretmen olarak görev yapanlar başvuruda bulunabilir.

Başöğretmenlik Eğitim Programı’na, yazılı sınav başvuru tarihinin son günü olan 04 Ekim 2023 tarihi itibarıyla uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunanlar ve hâlen uzman öğretmen olarak görev yapanlar başvuruda bulunabilir.

AYLIKSIZ İZİNDE OLANLAR VEYA GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA CEZASI ALANLAR KARİYER BASAMAKLARINA BAŞVURUDA BULUNABİLİR Mİ?

Aylıksız izinde olanlar ile görevden uzaklaştırılanlar, aranan şartları taşımaları hâlinde Eğitim Programı’na başvuruda bulunabilirler.

2022 YILI ÖBA EĞİTİM PROGRAMI’NI TAMAMLAMAYANLAR YENİDEN BAŞVURU YAPACAKLAR MI?

Bu durumda olanların da yeniden başvuru yapması ve 2023 yılı Eğitim Programı’nın tamamına katılmaları gerekmektedir.

2022 YILI ÖBA EĞİTİM PROGRAMI’NI TAMAMLAYANLAR YENİDEN BAŞVURU YAPACAKLAR MI?

2022 yılında uygulanan Eğitim Programı’nı tamamlayarak seminer belgesi aldığı hâlde herhangi bir nedenle söz konusu unvanı alamayanların seminer belgesi, 2023 yılı için de geçerli olacaktır. Bu durumda olanlar istemeleri hâlinde başvuru yapmaksızın söz konusu eğitimlere bu yıl da katılabilirler.

ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI ÖBA EĞİTİM PROGRAMI BAŞVURUSU NE ZAMAN VE NEREDEN YAPILACAK?

- Eğitim Programı’na, 30 Mayıs 2023-09 Haziran 2023 tarihleri arasında MEBBİS Başvuru İşlemleri Modülü üzerinden yapılacaktır.
- Başvurular, Başvuru İşlemleri Modülünde yer alan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Başvuru İşlemleri menüsünden Eğitim Programı Başvurusu alt menüsünden yapılacaktır.

ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI EĞİTİM PROGRAMI BAŞVURU KAYIT İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

- Öğretmenlik Kariyer Basamakları Eğitim Programı başvuru sayfasındaki bilgiler kontrol edildikten sonra başvuru sayfasının alt kısmında bulunan Başvuru Çeşidi alanından ilgili Eğitim Programı seçilip, Başvurumu Kaydet butonu aracılığıyla kayıt işlemi yapılabilir.

ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI EĞİTİM PROGRAMI BAŞVURU KAYIT İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Başvurular, kayıt işlemi yapıldıktan sonra aynı ekranda bulunan Başvuru Durumu bölümünden takip edilebilir.

ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI EĞİTİM PROGRAMI BAŞVURU ONAY İŞLEMİ NEREDEN TAKİP EDİLEBİLİR?

Başvuru kayıt işlemi yapıldıktan sonra onay işlemlerinin takibi yine aynı ekran üzerinden yapılabilir.

EĞİTİM PROGRAMI’NA BAŞVURUSU ONAYLANMAYANLAR NE YAPMALIDIR?

- Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumlarında öğretmen/uzman öğretmen olarak görev yapanlardan Eğitim Programı’na başvurusu kabul edilmeyenler, 14-20 Haziran 2023 tarihleri arasında il değerlendirme komisyonuna ilgili belgelerle itirazda bulunabilirler.

- Millî Eğitim Bakanlığına bağlı özel öğretim kurumlarında öğretmen/uzman öğretmen olarak görev yapanlardan Eğitim Programı’na başvurusu kabul edilmeyenler, 14-20 Haziran 2023 tarihleri arasında ilçe/il millî eğitim müdürlüğü özel öğretim birimlerine ilgili belgelerle itirazda bulunabilirler.

EĞİTİM PROGRAMLARI NASIL TAMAMLANABİLİR?

- Uzman öğretmenlik için 180 saatlik eğitim, 17 Temmuz 2023-08 Eylül 2023 tarihleri arasında,
- Başöğretmenlik için 240 saatlik eğitim, 17 Temmuz 2023-18 Eylül 2023 tarihleri arasında

Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden uzaktan eğitim yoluyla sunulacaktır. İlgili Eğitim Programı’nın eksiksiz (%100) tamamlanması gerekmektedir.

MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMALARI

MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN BELGELER MEBBİS’E NASIL İŞLENECEK?

- MEBBİS’te kayıtlı olan mesleki çalışmalara ait belgeler Bakanlık tarafından ilgili bölüme aktarılacaktır. Öğretmenler durumlarını MEBBİS’te görebileceklerdir.
- MEBBİS kayıtlarında belgesi eksik olanlar ile hiç belgesi olmayanların, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Mesleki Gelişim Çalışmaları ve Eğitim Programı’na ilişkin Yönerge eki EK-2 ve EK-3’te belirlenen Uzman Öğretmenlik/Başöğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmaları; 30 Mayıs 2023–04 Ekim 2023 tarihleri arasında söz konusu mesleki gelişim çalışmaları tablosunda bulunan üç alanın, en az ikisinden birer çalışma yaptıklarına dair belgeleri ibraz etmeleri hâlinde;
a- Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapanlar görev yaptıkları kurum tarafından,
b- Millî Eğitim Bakanlığına bağlı özel öğretim kurumlarında görev yapanlar görev yaptıkları ilçe/il millî eğitim müdürlükleri tarafından

MEBBİS’e işlenecektir.

MEBBİS’E YÜKLENEN MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMALARININ ONAY İŞLEMİ NEREDEN TAKİP EDİLEBİLİR?

Mesleki Gelişim Çalışmaları MEBBİS’e yüklendikten sonra onay işlemleri başvuru bölümünden takip edilebilir.

Açıklama:
- Mesleki gelişim çalışmalarının geriye dönük herhangi bir geçerlik süre kısıtlaması bulunmamaktadır.
- Uzman öğretmen unvanı için başvuruda bulunanlardan başöğretmen unvanı için öngörülen mesleki gelişim çalışmalarını yapanların bu çalışmaları, uzman öğretmen unvanı için de geçerli olacaktır.

2022 YILINDA MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN BELGELERİ MEBBİS’E YÜKLENENLERİN YENİ BİR İŞLEM YAPMASI GEREKİR Mİ?

2022 yılında MEBBİS’e yüklenen ve onaylanan mesleki gelişim çalışmaları için yeni bir işlem yapmaya gerek yoktur.

ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI YAZILI SINAV/YAZILI SINAVDAN MUAFİYET BAŞVURUSU

Uzman öğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuru/yazılı sınavdan muafiyet başvurusunda bulunabilmek için hangi şartlar sağlanmalıdır?

-Öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak. 
-Öğretmen olarak görev yapıyor olmak,
-Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,
-Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı’nı tamamlamış olmak,
-Uzman Öğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmaları’nı tamamlamış olmak.

Yazılı sınavdan muaf olsanız dâhi yukarıdaki şartları taşıyıp taşımadığınızın değerlendirilebilmesi bakımından https://mebbis.meb.gov.tr adresi üzerinden yazılı sınav muafiyet başvurusunda bulunmanız gerekmektedir.

Başöğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuru/yazılı sınavdan muafiyet başvurusunda bulunabilmek için hangi şartlar sağlanmalıdır?

-Uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,
-Uzman öğretmen olarak görev yapıyor olmak,
-Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,
-Başöğretmenlik Eğitim Programı’nı tamamlamış olmak,
-Başöğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmaları’nı tamamlamış olmak.

Yazılı sınavdan muaf olsanız dâhi yukarıdaki şartları taşıyıp taşımadığınızın değerlendirilebilmesi bakımından https://mebbis.meb.gov.tr adresi üzerinden yazılı sınav muafiyet başvurusunda bulunmanız gerekmektedir

ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI YAZILI SINAV/YAZILI SINAVDAN MUAFİYET BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAKTIR?

25 Eylül 2023-04 Ekim 2023 tarihleri arasında başvuruda bulunabilirler.

YAZILI SINAV/YAZILI SINAVDAN MUAFİYET BAŞVURUSU ONAYLANMAYANLAR NE YAPMALIDIR?

- Yapılan değerlendirme sonunda başvuruları kabul edilenlerin ilan edileceği 11 Ekim 2023 tarihinde adayların başvuru durumlarını kontrol etmeleri gerekmektedir.

- Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumlarında öğretmen/uzman öğretmen olarak görev yapanlardan başvurusu kabul edilmeyenler, 12-18 Ekim 2023 tarihleri arasında il değerlendirme komisyonuna ilgili belgelerle itirazda bulunabilirler.

- Millî Eğitim Bakanlığına bağlı özel öğretim kurumlarında öğretmen/uzman öğretmen olarak görev yapanlardan başvurusu kabul edilmeyenler, 12-18 Ekim 2023 tarihleri arasında ilçe/il millî eğitim müdürlüğü özel öğretim birimlerine ilgili belgelerle itirazda bulunabilirler

2022 YILINDA UZMAN ÖĞRETMEN/BAŞÖĞRETMEN SÜRECİNE DÂHİL OLUP HERHANGİ BİR NEDENLE BU UNVANLARI ALAMAYANLAR NE YAPMALIDIR?

2022 yılı Eğitim Programı’nı ve mesleki gelişim çalışmalarını tamamlayıp herhangi bir nedenle bu unvanları alamayanların başvuru takvimi çerçevesinde yazılı sınava/yazılı sınavdan muafiyete başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI YAZILI SINAVI NEREDE, NE ZAMAN YAPILACAK VE SERTİFİKA NE ZAMAN DÜZENLENECEK?

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı 19 Kasım 2023 Pazar günü 81 ilde yapılacaktır.

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı’nda başarılı olanlar ile yazılı sınavdan muafiyet başvurusu kabul edilenlere, uzman öğretmen/başöğretmen sertifikası 19 Aralık 2023 tarihinde Bakanlıkça düzenlenecektir.

Uzman öğretmen ve Başöğretmen adaylarına başarılar dileriz.