19 Kasım 2023 tarihinde yapılacak uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav konularına ait eğitimlerin çalışma kitapları- modüller ÖBA'da tek pdf halinde yayınlandı. ÖBA'da yayınlanan uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav konu modüllerini aşağıdan tek tıkla indirebilirsiniz.

ÖBA'da 2023 yılı uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav çalışma kitabı sayfa sayısı bir önceki yıla göre oldukça azaltılmış. Uzman öğretmenlik çalışma kitabı toplam 234, başöğretmenlik ise 290 sayfa. 

Yapılacak 2023 yılı öğretmen kariyer basamakaları sınavında sorular yayınlanan yazılı mudüllerden sorulacak. Ancak videolar %100 izlenilmesi gerekiyor. Sınava hazırlık için yazılı dokümanlar yeterli olacak.

Bu nedenle, siz değerli uzman öğretmen ve başöğretmen adayı olan öğretmenler arkadaşlar için ÖBA'da yayınlanan sınav konularına ait tüm modüllerin içeriğini ayrı ayrı buradan yayınlıyoruz. Modül modül çıktı alıp çalışmak isteyen öğretmenlerimiz için kolaylık olacağını düşünüyoruz. 

2023 Yılı Uzman Öğretmenlik Çalışma Kitabı Modülleri İndirin

2023 yılı uzman öğretmenlik çalışma kitabı 9 modülden oluşmaktadır. İstediğiniz modülü pdf olarak buradan indirebilirsiniz.

1. Öğrenme ve Öğretme Süreçleri 
2. Ölçme ve Değerlendirme
3. Özel Eğitim ve Rehberlik
4. Eğitim Araştırmaları ve Ar-Ge Çalışmaları
5. Eğitimde Kapsayıcılık
6. Çevre Eğitimi ve iklim Değişikliği
7. Sosyal Etkileşim ve iletişim
8. Dijital Yetkinlik
9. Güvenli Okul ve Okul Güvenliği

2023 Yılı Başöğretmenlik Sınav Konuları ve Soru Dağılımı 

ÖBA'da yayınlanan 2023 yılı başöğretmenlik çalışma kitabı 9 modülden oluşmaktadır. İstediğiniz modülü pdf olarak buradan indirebilirsiniz.

1. Öğrenme ve Öğretme Süreçleri 
2. Ölçme ve Değerlendirme
3. Özel Eğitim ve Rehberlik
4. Eğitim Araştırmaları ve Ar-Ge Çalışmaları
5. Eğitimde Kapsayıcılık
6. Çevre Eğitimi ve iklim Değişikliği
7. Sosyal Etkileşim ve iletişim
8. Dijital Yetkinlik
9. Güvenli Okul ve Okul Güvenliği
10. Okul Geliştirme ve Liderlik
11. Sosyal Duygusal Öğrenme Becerilerin Geliştirilmesi
12. Bilişsel Düşünme Becerileri

2023 uzman öğretmenlik çalışma kitabı

2023 YILI UZMAN ÖĞRETMENLIK EĞITIM PROGRAMI İLE BAŞÖĞRETMENLİK EĞITIM PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 

ilgili mevzuatı gereği uzman öğretmen unvallı için öğretmenlerin 180 saatlik, başöğretmen unvanı için ise uzman öğretmenlerin 240 saatlik eğitimi tamamlamaları gerekmektedir. Söz konusu eğitimlerin sağlıklı yürütülebilmesi ve adayların herhangi bir sıkıntı yaşamamalan açısından aşağıda belirtilen açıklamalara dikkat edilmesi gerekmektedir. 
• Adayların eğitimlere, MEBBİS veya e-Devlet şifreleri ile bireysel giriş yapmaları gerekmektedir. 
• Adayların eğitimlerin tamamını eksiksiz olarak izlemeleri gerekmektedir izlenen her videonun solunda bulunan ikon video başlatıldiğinda turuncu, tamamlandığında ise yeşil renkli olmaktadır. Tüm videolar izlendiğinde (ikon yeşil olduğunda) eğitim tamamlanmış olacaktır.Eğitimin tamamlanmış sayılması için videoların %100 izlenme zorunluluğu vardır.Eğitimin tamamlanmış olup olmadığı ÖBA platformunda eğitimin "Eğitim Detaylan" kısmından mutlaka kontrol edilmelidir 
• Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı, 17 Temmuz 2023 tarihinde başlayıp 8 Eylül 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. 
• Başöğretmenlik Eğitim Programı, 17 Temmuz 2023 tarihinde başlayıp 18 Eylül 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. 
• Video eğitimlerin yanında video eğitimlerinde görev alan akademik kadro tarafından hazırlanan yazılı içerikler ayrıca ÖBA'da paylaşılmıştır.(Eğitim başlatıldığı veya eğitime devam et denildiğinde eğitim görseli altında yer alan "Eğitim Hakkında" kısmında bu dokümanlara ait açıklamalar ve linkler yer almaktadır)Sadece yazılı içeriğin okunmasıyla "eğitimi tamamlama şartı" yerine gelmemektedir 
• Video içerikleri ile yazılı dokümanlar arasında, birinin yazı dili diğerinin konuşma dili olması nedeniyle bazı farklılıkların olması kaçınılmazdır.
• Sınav eğitim programı konularından yapılacağından adaylar sınavda, "yazılı doküman içeriğinden" sorumlu olacaktır.
• İşitme engelli öğretmenlerimiz için eğitimlere işaret dili eklenmiştir. 
• Görme engelli ağretmenlerimiz için yazılı dokümanlara erişebilirlik çalışması yapılmıştır.
• Şikayet ve talepleriniz için Milli Eğitim Bakanlığı iletişim Merkezi "444 0 632" (444 MEB) ile iletişme geçebilirsiniz. 

ZEKİHABER.COM