Öğretmenlerin 2023 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme, tayin kılavuzu yayımlandı. Kılavuza göre başvuruları 13-17 Temmuz'da MEBBİS üzerinden alınacak, atamalar ise 20 Temmuz'da valiliklerce yapılacak. 2023 yılı öğretmenlerin tayini ile ilgili tüm hususlar, sorular-cevaplar haberimizde

MEB'de kadrolu öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri 21 Temmuz'da tayini çıkan öğretmenlerin ayrılma işlemleri ile tamamlanmış olacak.

2023 yılı öğretmenlerin il içi tayin tarihleri - takvimi

2023 öğretmenlerin il içi yer değiştirme-tayin takvimi

Öğretmenlerin il içi tayinde (yer değiştirme) başvurusunda önemli hususlar

- 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

İl içi  atamada her yıl 31 Aralık baz alınırdı.

İl içi atamalarda son yıllarda baz alınan tarihler; 2020, 2021 ve 2022 de yıllarında il içi yer değişikliğinde 3 yıllık sürenin hesabında 31 Aralık baz alındı, 

Son 3 yılda 31 Aralık tarihi baz alındığına göre 2023 yılında da 31 Aralık tarihi baz alınmalıdır. 

Sözleşmeliden kadroya geçen öğretmenlerin il içi yer değiştirme şartları

-652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4’üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2’nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

-Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken 7433 sayılı Kanun kapsamında öğretmen kadrosuna atananlar bakımından bu bölümün 1 ve 2’nci maddesine ek olarak 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla sözleşmeli ve kadrolu toplam 4 yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak şartları aranacaktır.

2023 ili içi yer değiştirme-tayin başvuruları nasıl yapılacak?

- Başvurular mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacak.

- İl içi atamaları öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak.

Öğretmenler il içi tayinde kaç okul tercih edilebilecek?

-Öğretmenler, il içi yer değişikliği başvurularında en çok 40 eğitim kurumu tercih edebileceklerdir.

- Halen özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler ile bilim ve sanat merkezlerinde görev yapan öğretmenler, 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla üç yıllık çalışma süresini tamamlamaları ve istemeleri halinde kapsam dışındaki diğer eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir.

İl/ilçe dışından il içi tayin başvurusu yapan öğretmenler başvuru formunu daha sonra imzalayabilir.

- İl içinde yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenlerden görev yaptığı il/ilçe dışında bulunanlar, her türlü iletişim aracıyla kadrosunun bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğünü bilgilendirmek suretiyle başvurularının onaylanmasını isteyecek; eğitim kurumu yöneticileri de süresi içinde başvuruları onaylayacaktır. Elektronik Başvuru Formlarının çıktısı, formları onaylayan eğitim kurumu müdürlüklerince başvurusu onaylanan öğretmenlere daha sonra imzalattırılacaktır.

2023 il içi tayin başvurusu iptal edilebilir mi?

-Başvuru süresi içinde öğretmenler, görevli oldukları eğitim kurumuna ya da kadrolarının bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle yer değiştirme başvurusunu elektronik ortamda iptal ettirebileceklerdir; Ancak il içi isteğe bağlı yer değiştirme kapsamında görev yeri değiştirilen öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri iptal edilmeyecektir. Öğretmenlerin, başvuru yaparken bu hususu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. Ancak bunlardan, yer değiştirmeleri gerçekleştirildikten sonra yürürlükteki yönetmelikte belirtilen mazeret durumlarından biri oluşanların atamaları, görev yerlerinden ayrılmamış olmaları kaydıyla iptal edilebilecektir. Ataması iptal edilenlerden önceki görev yerlerinde alanlarında boş norm kadro bulunmayanlar, il içindeki diğer eğitim kurumlarında alanlarında boş bulunan norm kadrolara valiliklerce atanacaktır.

-Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen öğretmenler, görevlendirmeleri sona erdirilmedikçe yer değiştirme isteğinde bulunamayacaktır. 

İl İçi Tayinde Üç Yıllık Çalışma Süresinin Hesabında Birlikte Değerlendirilecek Süreler

- Kadronun bulunduğu eğitim kurumunda sözleşmeli öğretmen veya asker öğretmen olarak geçirilen süreler dâhil, fiilen öğretmen olarak geçirilen süreler ile diğer eğitim kurumlarında ders okutmak üzere ya da eğitim kurumu yöneticisi olarak görevlendirilen süreler,

- Hizmetin gereği olarak il içinde veya iller arasında yer değişikliği yapılanlardan yargı kararı gereğince eski görev yerine iade edilenlerin eski ve yeni görev yerlerindeki hizmet süreleri,

- Görevli oldukları eğitim kurumunun dönüştürülmesi, kapanması, eğitim kurumunda norm kadro fazlası olmaları veya hizmetin gereği ve çeşitli nedenlere bağlı olarak idari tasarrufla istekleri doğrultusunda ya da resen görev yerleri değiştirilen öğretmenlerin bulundukları eğitim kurumlarında ve daha önceki eğitim kurumlarında geçen hizmet süreleri,

- Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler sebebiyle mazerete bağlı olarak görev yeri değiştirilen öğretmenlerden hizmetin gereği tekrar eski görev yerlerine ataması gerçekleştirilenlerin eski ve yeni görev yerlerindeki hizmet süreleri,

- Alan değişikliği kapsamında aynı eğitim kurumuna atanan öğretmenlerin eski ve yeni alanlarında geçen hizmet süreleri birlikte değerlendirilecektir.

İl içi Yer Değiştirmede Üç Yıllık Çalışma Süresinin Aranmayacağı Haller

- Görev yaptıkları eğitim kurumuna zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere atananlardan zorunlu çalışma yükümlülüğünü bulundukları eğitim kurumunda tamamlayanlar ile zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmekte iken 18 Haziran 2023 tarihli ve 32225 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulanlar,

İl İçi Yer Değiştirmede Norm Fazlası Öğretmenlerin Durumu

- Halen görev yaptıkları kurumlarda ihtiyaç veya norm kadro fazlası olan öğretmenler,

- İkinci görev kapsamında yönetici olarak görev yapmakta olanlardan yöneticiliğe devam etmek istemeyenler,

-Doğrudan Bakanlık merkez teşkilâtına bağlı eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler üç yıllık çalışma süresi şartı aranmadan yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.

Öğretmenler hem il içi hem de il dışı tayin başvurusunda bulunabilecek mi?

- İl içinde isteğe bağlı yer değiştiren öğretmenler aynı atama döneminde;iller arasında isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaktır. Ancak bunlardan, il içinde yer değişikliği yapıldıktan sonra mazeretleri oluşanlar, mazerete bağlı olarak yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.

2023 il içi yer değiştirme puanı hangi tarihe göre belirlenecek?

İl içi yer değişikliğine başvuracak öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 17 Temmuz 2023 tarihi dikkate alınarak belirlenecektir.

İl içi atamada puan eşit olması durumunda atama neye göre yapılacak?

İl içi yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecektir.

2023 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme-Tayin Kılavuzu için TIKLAYIN

Zekihaber.com