Memur maaşları 15 Ocak'tan itibaren %30 oranında artırıldı.Buna göre yaklaşık olarak, 1-2.dereceden maaş alan bir uzman öğretmen 2.470 TL civarı, başöğretmenin ise 4.940 civarı ek tazminat ücreti alacak. Tabi bu sayılar resmi olarak memur maaş katsayı genelgesi yayınlanınca netleşecek.

2023 yılında uzman öğretmenlere ve başöğretmenlere ödenecek tazminatlar, ek ücretleri oranı 28 Aralık tarihli Cumhurbaşkanı 6617 sayılı "Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması ve Aym Kararın 2023 Yılında da Uygulanmasına Dair Karar" ile belli oldu. 

Uzman/Başöğretmenler ek tazminattan kaynaklanan maaş farklarını 15 Ocak 2023'den itibaren yeni oranlara ve memur maaş zammı oranına göre alacaklar.

15 Ocak 2023 den itibaren yeni oranlar geçerli olacağı için hem memur maaş zam oranından, hem de yeni oranlardan dolayı artacak.15 Ocak'tan itibaren Uzman öğretmenlikte 1-2 derece için 60, diğer dereceler için 50 ve Başöğretmenlikte 1-2 derece için 120, diğer dereceler için 100 oranları uygulanacak.

Bu ek tazminatlar, özel hizmet tazminat tavan mikarına göre hesaplanmaktadır. Bu sayı artarsa ödenecek ek ücretler daha da artar.

2023 Ocak-Haziran arası açıklanan yüzde 30 memur maaş zammı oranına göre memur 2023 ocak maaş katsayısı 0,433683 oldu.

Ek gösterge artarsa en yüksek devlet memuru aylığı da 9500 de artacağı için tazminatların hesaplanmasına kullanılan özel hizmet tazminatı tavanı da artacak. Buna bağlı olarak uzman öğretmene ve başöğretmene ödecek tazminatlarda artacak.  Şimdilik ek göstergeyi 8600 kabul ederek hesaplama yaptık.

Özel Hizmet Tazminatı Tavanı: 9.500*Maaş Katsayısı

Yeni maaş katsayısına göre ek tazminatlarda uygulanacak 2023 yılı özel hizmet tazminatı tavanı= 9.500* 0,433683 = 4.119,98

2023 Yılında Uzman Öğretmene ve Başöğretmene Ödenecek Maaş Farkları

Uzman öğretmen ve başöğretmen tazminat miktarları, 1 Ocak 2023 den itibaren memur maaş katsayısı, zam oranında değişeceği için 1-15 Ocak 2023 arası eski oranlardan yeni maaş katsayısına göre ödeme yapılacak. Ancak 15 Ocak 2023 den yeni özel hizmet tazminat miktarı 4.119,98 olan sayısına göre hesaplanacak.

15 Ocak 2023'den İtibaren Ödenecek Ek Ödeme Miktarları (%30 zamlı)

1-2.dereceden aylık alan Uzman öğretmenin aldığı ödeme ücreti: 2.471,98 TL (%30 )
Diğer derecelerden aylık alan Uzman öğretmenin aldığı ek ödeme ücreti: 2.059,99 TL (%30 )

1-2.dereceden aylık alan Başöğretmenin alacağı ek ödeme ücreti: 4.429,82 TL (%%13.52 hariç)
Diğer derecelerden aylık alan Başöğretmenin alacağı ek ödeme ücreti: 4.265,92 TL (%%13.52 hariç)

CUMHURBAŞKANI DEVLET MEMURLARI TAZMİNAT KARARI

Karar Sayısı: 6617

Ekli "Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması ve Aym Kararın 2023 Yılında da Uygulanmasına Dair Karar"m yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

28 Aralık 2022-Recep Tayyip ERDOĞAN-CUMHURBAŞKANI

DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLARA İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE AYNI KARARIN 2023 YILINDA DA UYGULANMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar ve eki cetvellerin, bu Kararda yer alan değişikliklerle birlikte uygulanmasına 2023 yılında da devam olunur.

MADDE 2- Aynı Kararın eki (III) sayılı "Diğer Tazminatlar" Cetvelinin "A. Eğitim Öğretim Tazminatı" bölümünün (I) numaralı sırasının (b) bendinde yer alan "20" ve "15" ibareleri sırasıyla "60" ve "50" şeklinde, (c) bendinde yer alan "40" ve "30" ibareleri sırasıyla "120" ve "100" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Bu Kararın;

a) 2 nci maddesi 15/1/2023 tarihinde,

b) Diğer hükümleri 1/1/2023 tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

UZMAN ÖĞRETMENLİK VE BAŞÖĞRETMENLİK YENİ-ESKİ TAZMİNAT ORANLARI

Uzman Öğretmen-Başöğretmen Eğitim Öğretim Tazminat Oranı Cetveli

NOT: LÜTFEN HABERİ KAYNAK GÖSTERMEDEN PAYLAŞMAYINIZ!