Memur ve memur emeklisininin 2023 Temmuz-Aralık ikinci  dönemin enflasyon farkı, yüzde 6'lık toplu iş sözleşmesi zammıyla birlikte yüzde 17,55 oldu.Böylece uzman öğretmenin ve başöğretmenin alacağı ek tazminat %17,55 zamlandı.  Bu zam oranına göre kariyer sahibi öğretmenler ne kadar ek ödeme alacaklar? hesabı haberimizde

Öğretmen kariyer basamakları sınav sonucu açıklandı Öğretmen kariyer basamakları sınav sonucu açıklandı

Uzman/Başöğretmenler ek tazminattan kaynaklanan maaş farklarını 15 Temmuz 2023'den itibaren yeni oranlara ve memur maaş zammı oranına göre alacaklar.

15 Ocak 2023 den itibaren yeni oranlar geçerli olacağı için hem memur maaş zam oranından, hem de yeni oranlardan dolayı artacak.15 Ocak'tan itibaren Uzman öğretmenlikte 1-2 derece için 60, diğer dereceler için 50 ve Başöğretmenlikte 1-2 derece için 120, diğer dereceler için 100 oranları uygulanacak.

15 Temmuz 2023'den İtibaren Ödenecek Ek Ödeme 

Uzman Öğretmenlik (1 ve 2. Derecede Olanlar) :2.905,83 TL 
Uzman Öğretmenlik (Diğer Derecede Olanlar): 2.421,53 TL 
Başöğretmenlik Tazminatı (1 ve 2. Derecede Olanlar): 5.811,67 TL 
Başöğretmenlik Tazminatı (Diğer Derecede Olanlar) : 4.843,06 TL 

Tabloda da görüldüğü gibi, temmuz-aralık 2023 ikinci altı aylık dönemde, 1 ve 2.derecede olan uzman öğretmenler diğer derecede olanlardan 484,30 tl, 1 ve 2.derecede olan başöğretmenler diğer derecede olanlardan 968,61 tl daha fazla ek tazminat alacaklar.

Bu arada şunu da belirtelim, ek tazminat miktarları vergi diliminden etkilenmiyor. Yani vergi dilimi %15,%20 yada %27 olan öğretmenler ek ödemeyi yukarıdaki şekilde alacak.

CUMHURBAŞKANI DEVLET MEMURLARI TAZMİNAT KARARI

Karar Sayısı: 6617

Ekli "Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması ve Aym Kararın 2023 Yılında da Uygulanmasına Dair Karar"m yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

28 Aralık 2022-Recep Tayyip ERDOĞAN-CUMHURBAŞKANI

DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLARA İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE AYNI KARARIN 2023 YILINDA DA UYGULANMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar ve eki cetvellerin, bu Kararda yer alan değişikliklerle birlikte uygulanmasına 2023 yılında da devam olunur.

MADDE 2- Aynı Kararın eki (III) sayılı "Diğer Tazminatlar" Cetvelinin "A. Eğitim Öğretim Tazminatı" bölümünün (I) numaralı sırasının (b) bendinde yer alan "20" ve "15" ibareleri sırasıyla "60" ve "50" şeklinde, (c) bendinde yer alan "40" ve "30" ibareleri sırasıyla "120" ve "100" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Bu Kararın;

a) 2 nci maddesi 15/1/2023 tarihinde,

b) Diğer hükümleri 1/1/2023 tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

UZMAN ÖĞRETMENLİK VE BAŞÖĞRETMENLİK YENİ-ESKİ TAZMİNAT ORANLARI

Uzman Öğretmen-Başöğretmen Eğitim Öğretim Tazminat Oranı Cetveli

NOT: LÜTFEN HABERİ KAYNAK GÖSTERMEDEN PAYLAŞMAYINIZ! 

Zekihaber.com