2023 Yılı Öğretmenlik Kariyer Basamakları Uzman Öğretmenlik Yazılı Sınavı konuları ve konulara göre soruların dağılımı sınav duyurusunda yayınlandı.

19 Kasım 2023 tarihinde yapılacak yazılı sınavdan önce ÖBA üzerinden 180 saatlik eğitim 17 Temmuz 2023-08 Eylül 2023 tarihleri arasında Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı uygulanacak.

2023 Uzman Öğretmenlik Sınav Konuları ve Soru Dağılımı 

Sınav konularında ve soru dağılımında bir değişiklik yok. 2022 yılında yapılan sınavla aynı. Sınavda 100 soru sorulacak. 70 doğru yapan öğretmen uzman öğretmenlik sınavını kazanmış olacak.

1 . Öğrenme ve Öğretme Süreçleri - 15 
2. Ölçme ve Değerlendirme - 12 
3. Özel Eğitim ve Rehberlik - 15 
4. Eğitim Araştırmaları ve Ar-Ge Çalışmaları - 10
5. Eğitimde Kapsayıcılık - 12 
6. Çevre Eğitimi ve iklim Değişikliği - 10
7. Sosyal Etkileşim ve iletişim - 10
8. Dijital Yetkinlik - 8
9. Güvenli Okul ve Okul Güvenliği - 8 

2023 yılı uzman öğretmenlik konuları

Lisansüstü eğitimini tamamlayan öğretmenler, uzman öğretmen unvanı için öngörülen yazılı sınavdan muaf tutulacaktır.

Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler https://mebbis.meb.gov.tr adresi üzerinden 25 Eylül 2023-04 Ekim 2023 tarihleri arasında yazılı sınava başvuruda bulunacaklar.