MEB 2024 yılında yapılacak ortaokul-lise bursluluk sınav kılavuzunu yayımladı. Kılavuza göre bu yıl yapılacak İOKBS de 5-8.sınıflar için soru sayısı 80 e düşürüldü.Derslere göre soru dağılımı da değişmiş oldu böylece. Ayrıca ilede fert başına düşen gelir artırıldı.

"2024 İOKBS'de kaç soru sorulacak?", "2024 bursluluk sınavı fert başı gelir kaç lira?", "2024 MEB bursluluk başvuru ne zaman başlıyor" vb soruların cevabı haberin devamında

Türkçe-Türk Dili ve Edebiyatı, İngilizce dinleme ve konuşma sınavları nasıl yapılır? Türkçe-Türk Dili ve Edebiyatı, İngilizce dinleme ve konuşma sınavları nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı, bursluluk sınavı kılavuzunu yayınlandığı için 2024 İOKBS ile ilgili tüm tarihler belli olduı. Ayrıca hangi bursluluk sınavında hangi dersten kaç soru çıkacak netleşti.

2024 MEB Bursluluk Sınavı (İOKBS) Takvimi - Tarihler

2024 MEB Ortaokul-Lise Bursluluk Sınavı (İOKBS) 21 Nisan 2024 pazar günü yapılacak.

Başvuru Tarihleri: 13 Şubat - 1 Mart 2024
Sınav Tarihi: 21 Nisan 2024
Sonuç açıklanma tarihi: 17 Mayıs 2024

Daha önce öğretim yılı bitmeden yapılan bursluluk sınavları, koronavirüs salgını nedeniyle eylül ayı itibarıyla gerçekleştiriliyordu. Bu yıl 2023 - 2024 eğitim öğretim yılı sona ermeden yaz tatili öncesinde öğrencilerin güncel bilgileriyle sınava girebilmeleri için sınavın 21 Nisan 2024 tarihinde, eğitim öğretim yılı tamamlanmadan yapılmasına karar verildi.

2024 MEB Bursluluk için 2023 yılı aile fert başına düşen gelir miktarı

Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2023 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2023 Mali Yılı için tespit edilen 111.600,00 (yüzonbirbinaltıyüz) TL’yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2023 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.

rneğin öğretmen çocuğunun başvuru yapabilmesi için yıllık gelir hesabı yapılırken öğretmenin hem maaşı hem de ek ders ücretleri hesaba katılır.

Aile Gelirinine Göre Başvuru Yapabilecek-Yapamayacak Örnekler

3 kişilik bir ailenin 2023 yılı yıllık geliri en fazla 334.800 ise başvurabilir daha fazla ise başvuru yapamaz. 
4 kişilik bir ailenin 2023 yılı yıllık geliri en fazla446.400 ise başvurabilir daha fazla ise başvuru yapamaz. 
5 kişilik bir ailenin 2023 yılı yıllık geliri en fazla 558.000 ise başvurabilir daha fazla ise başvuru yapamaz. 

2024 MBE Bursluluk Sınavı (İOKBS) Soruların Derslere Dağılım Tabloları

5, 6, 7 ve 8'inci sınıf öğrenciler ile hazırlık sınıfı öğrencilerine 80 soru sorulacak

2024 İOKBS sınav kitapçığında bulunan dersler ve derslere ait soru dağılımları şöyle olacak:

Ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıflara her bir dersten 20 şer soru olmak üzere toplam 80 soru, liselere ise her bir dersten 25 şer soru olmak üzere 100 soru sorulacak. daha önceki yıllarda ortaokullara da 100 soru soruluyordu. 2024 yılında bu sayı değişmiş oldu.

Sınav, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının belirlediği kazanımlar kapsamında uygulanacak. Sınavda 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri ile hazırlık sınıfı öğrencilerine dörder seçenekli 80 soru sorulacak ve 100 dakika süre verilecek. 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine ise dörder seçenekli 100 soru sorulacak ve 120 dakika süre verilecek.

Kontenjan Dağılımı:

1) Her yıl tespit edilen parasız yatılılık veya bursluluk kontenjanlarının; a) %10’u “Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler”e, b) %5’i Bakanlığa bağlı resmî okul veya kurumlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışan, emekli olan veya vefat eden öğretmenlerin öğrenci olan çocuklarına, c) %5’i ailesinin oturduğu yerleşim biriminde ortaokul, özel eğitim ortaokulu veya imamhatip ortaokulu bulunmayan öğrencilere, ç) %80’i (a), (b) ve (c) bentleri dışında kalan öğrencilere ayrılır.

2) Birinci fıkradaki kontenjanlardan; (a) ve (c) bentlerinde belirtilen kontenjanların dolmaması hâlinde kalan kontenjan diğer öğrencilere ayrılan %80’lik kontenjana ilave edilir. (b) Bendinde ayrılan %5’lik kontenjanın dolmaması hâlinde ise kalan kontenjan, öğretmen dışındaki Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı kadrolarında çalışan diğer eğitim personelinin çocukları için kullanılır, dolmaması hâlinde ise kalan kontenjan %80’lik kontenjana ilave edilir.

Başvuru şartları altındaki tüm maddeler için verilen beyanlar ve belgeleri incelemek amacıyla okul müdürünün, ilgili müdür yardımcısının veya görevlendirilen bir müdür yardımcısının başkanlığında, en az 2 (iki) üye öğretmenin yer aldığı bir komisyon oluşturulacaktır. Bu komisyon tarafından, maddi durumları 2023 Mali Yılı için tespit edilen miktarı geçmeyen ve kontenjanla ilgili durumunu belgelendiremeyen öğrencilerin başvuruları incelenip gerekli düzeltmelerin yapılmasından sonra (ç) bendi kontenjanından müracaatları sağlanacaktır.

2024 MEB İlköğretim ve Ortaöğretim Bursluluk Sınav Kılavuzu için TIKLAYINIZ

ZEKİHABER.COM