MEB'e bağlı resmi okullarda,kurumlarda görev yapan kadrolu öğretmenlerin, 2024 yarıyıl tatili, Aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedelerle mazeret yer değiştirme, tayin, atama duyurusu yayımlandı. İki aşamada yapılacak 2 Ocak'ta başlayacak öğretmenlerin mazeret atama süreci 18 Ocak 2024 tarihinde sonuçlanmış olacak.

Yer değiştirmeler, atamalar öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecektir.

Sözleşmeliden kadroya geçen öğretmenlerin başvuru yapabilmeleri için üç yıllık süreyi doldurmaları gerekiyor.

2024 Yarıyıl Tatili Öğretmenlerin Mazeret,Atama Takvimi-Tarihleri

Başvurular: 2-8 Ocak 2024
Eğitim Kurumu(Okul) Tercihleri: 13-17 Ocak 2024
Atamalar: 18 Ocak 2024
İlişik Kesme: 19 Ocak 2024

2024 Yılı Öğretmenlerin Mazeret Tayini İle İlgili Hususlar

Mazeret yer değişikliği başvuruları, “mebbis.meb.gov.tr” veya “personel.meb.gov.tr” adreslerindeki “MEBBİS Mazeret Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu” doldurularak yapılacak ve belgeler
eğitim kurumu müdürlüğüne teslim edilecektir. Başvuru formu eğitim kurumu müdürlüğünce onaylanacak ve bir örneği öğretmene verilecektir. 

Ülke geneli ortak 2.yazılı mazeret sınavı ne zaman yapılacak? Ülke geneli ortak 2.yazılı mazeret sınavı ne zaman yapılacak?

Başvurular, mazeretleri sebebiyle görev yerlerinden ayrılacak öğretmenlerin yerine atama yapılabilmesi bakımından, yer değiştirme takviminde belirtilen tarihler arasında iki aşamalı olarak alınacaktır.

Birinci aşamada, öğretmenler Elektronik Başvuru Formunu doldurarak mazeret durumuna göre atanmak istedikleri il ve ilçeyi seçerek başvuru formunu onaylatacaktır.

İkinci aşamada, öğretmenlerin atanmak istedikleri il ve ilçede alanlar itibarıyla öğretmen norm kadrosu boş bulunan eğitim kurumları ile muhtemel boşalacak eğitim kurumlarının listesine başvuru sistemi üzerinden erişilebilecektir.

Birinci aşamada başvurusu onaylanan öğretmenler, ikinci aşamada tercih önceliklerini dikkate alarak atanmak istedikleri eğitim kurumu kodlarını, başvuru formuna yazacaklardır.

Tercih aşamasında boşalması muhtemel eğitim kurumu olarak ilan edilen; ancak atamalar sonucunda bunlardan norm kadrosu boşalmayan eğitim kurumlarını tercih eden öğretmenlerin bu tercihleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Öğretmenler başvuru yapmadan önce atamaya esas hizmet puanı ve hizmet süresine ilişkin bilgilerini kontrol etmeleri gerekmektedir

Başvuru İptal Edilebilecek

Öğretmenler, başvuru süresi içinde görevli olduğu eğitim kurumuna ya da kadrosunun bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle yer değiştirme başvurusundan vazgeçebilecektir. Bu durumda öğretmenlerin başvuruları elektronik ortamda da iptal edilecektir. 

Başvuru için Ön Başvuruyu Unutmayın

2-8 Ocak 2024 tarihlerinde ön başvuru yapmayan öğretmenler, 10-11 Ocak 2024 tarihinde herhangi bir başvuru yapamazlar.

2024 YARIYIL TATİLİ ÖĞRETMENLERİN MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME DUYURUSU için TIKLAYIN

ZEKİHABER.COM