Bir sayının 11'in katları olan 22,33,44,55,66,77,88 ve 99 sayılarına bölünebilmesinin kuralını tek sayfada anlatıyoruz.

11'in katı olan 33,44,55,66,77,88,99 sayılarının bölünebilme kurallarını anlatmadan önce 2,3,4,5,6,7,8,9 ve 11'in bölünebilme kurallarını hatırlamamız gerekir.

Bu kurallara geçmeden önce kuralı tek sayının bölünebilme kuralına bağlı olmayan 12,20,22,45,33 gibi sayıların bölünebilme kuralını nasıl belirleyeceğiz bunu izah edelim:

Bu sayıların bölünebilme kuralını belirlemek için, önce sayı aralarında asal olacak şekilde çarpanlarına ayrılmalı.Tabi bu sayıların bölünebilme kuralı bilinmeli yada bulunabilmeli.
Örnek:12=3.4 , 20=4.5 , 22=2.11 , 45=9.5, 33=3.11 gibi..

Bölünebilme Kuralları:
- 2 ile bölünebilme: Birler basamağındaki rakam 0,2,4,6,8 olan sayılar 2 ile kalansız bölünebilir.
- 3 ile bölünebilme: Bir doğal sayının basamaklarındaki rakamların sayı değerleri toplamı 3 ile kalansız (tam) bölünüyorsa bu sayı 3 ile kalansız (tam) bölünebilir.
- 4 ile bölünebilme: Son iki basamağı 00 veya 4’ün katı olan sayılar 4 ile kalansız bölünebilir.Kısaca son iki basamağının oluşturduğu sayı 4 ile bölünen sayı 4 ile bölünebilir.
- 5 ile bölünebilme: Bir doğal sayının birler basamağındaki rakam 0 veya 5 ise bu sayı 5’e kalansız bölünebilir.
- 8 ile bölünebilme: Son üç basamağının oluşturduğu sayı 8 ile bölünen sayı 8 ile bölünebilir.
- 9 ile bölünebilme: Bir doğal sayının basamaklarındaki rakamların sayı değerleri toplamı 9 ile kalansız (tam) bölünüyorsa bu sayı 9 ile kalansız (tam) bölünebilir.
- 10 ile bölünebilme: Bir doğal sayının birler basamağındaki rakam 0 ise bu sayı 10’a kalansız bölünebilir.
- 11 ile bölünebilme: Sayının rakamları sağdan sola doğru +, –, +, –, … şeklinde işaretlenerek toplanır. sonuç 0 veya 11 in katı ise, sayı 11 ile tam bölünür. İşlemin sonunda bulunan sayının 11 ile bölümünden kalan sayının 11 ile bölümünden kalana eşittir. Sonuç negatif çıkarsa pozitif olana kadar 11 eklenir ve ilk defa pozitif olduğunda kalana eşit olur.

Bölünebilme kuralı yukarı olmayan çarpanları bu sayılardan oluşan diğer sayıların bölünebilme kuralını özetleyelim şimdi.

Temel kural şu: A=x.y  (x ile y aralarında asal sayılar) olmak üzere bir sayının A ile tam bölünebilmesi için bu sayı A'nın aralarında asal olan x ve y sayılarına ayrı ayrı bölünmesi gerekiyor.

Bu nedenle bir sayının;

22 ile bölünebilmesi için bu sayısının, 22=2.11 olduğundan, hem 2'ye hem de 11'e,
33 ile bölünebilmesi için bu sayısının, 33=3.11 olduğundan, hem 3'ye hem de 11'e,
44 ile bölünebilmesi için bu sayısının, 44=4.11 olduğundan, hem 2'ye hem de 11'e,
55 ile bölünebilmesi için bu sayısının, 55=5.11 olduğundan, hem 2'ye hem de 11'e,
66 ile bölünebilmesi için bu sayısının, 66=6.11 olduğundan, hem 6'ya hem de 11'e,
77 ile bölünebilmesi için bu sayısının, 77=7.11 olduğundan, hem 7'ye hem de 11'e,
88 ile bölünebilmesi için bu sayısının, 88=2.88 olduğundan, hem 8'e hem de 11'e,
99 ile bölünebilmesi için bu sayısının, 99=9.11 olduğundan, hem 9'a hem de 11'e,

tam bölünebilmeli. 

Burada şu net olarak ortaya çıktı;22,33,44,55,66,77,88 ve 99 sayılarının bölünebilmesi ile ilgili soruların doğru çözebilmek için mutlaka 11 ile bölünebilme kuralı çok iyi bilinmeli.Biz de bu nedenle,önce 11 ile bölünebilme ile ilgili bir kaç çözümlü soru paylaşacağız.

Örnek Sorular: