Öğretmenlere ve okul idarecilerine 26-27 Haziran 2023 tarihlerinde ek ders ücreti ödenip ödenmeyeceği şimdiden merak edilmeye başlandı. Biz de konuyla ilgili ulaştığımız bilgiler haberimizde

2023 kurban bayram tatili, 26 haziran pazartesi tam gün, 26 haziran salı yarım gün idari izinle birlikte, hafta sonları da dahil toplam 9 güne çıkarıldı. 

26-27 Haziran 2023 idari izinli günlerde öğretmenlere,idarecilere ek ders ücreti ödenecek mi?

Bakanlık, 2022 yılında benzer bir idari izinle ilgili görüş sorulduğunda ek ders ücretiyle ilgili görüşü şu şekilde dile getirdi:
"Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görev yapan yöneticilerin, idari izin olarak ilan edilmesine karşın ders yılı içerisinde bulunmayan 13-14 Temmuz 2022 tarihlerinde ders görevlerini yapmış sayılmalarının, mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir."

Eğitim-eğitim döneminde idari izinlerde öğretmen ve okul idarecileri üzerlerindeki dersi yapmış sayılırken, ders yılı dışında olduğu günlerde yalnızca fiilen görev yapılan günler için ek ders ücreti ödenir.Yani yaz tatilinde idari izin günlerinde görevlerinin başında bulunmaları tebliğ edilen ve bu günlerde yönetim görevlerini fiilen yerine getiren yöneticilere ek ders ücreti ödenir.

26-27 Haziran genel idari izin DERS YILI DIŞINDA olduğundan öğretmenlere ek ders ücreti ödenmez.

Ancak okul idareciler ise okulu kapatmaz. En az sayıda personel okulda bulunur. Okulda bulunan idareci (okul müdürü, müdür yardımcısı) 2 gün için yönetim ücretini tam alır.

MEB'in 2022 Temmuz Tarihli Resmi Yazısı

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Afyonkarahisar Valiliği'ne gönderdiği 26.07.2022 tarih ve 54125710 sayılı görüş yazısında;

"Bu çerçevede;

1- Yaz tatillerinde tam gün tam yıl eğitim kapsamında eğitim faaliyeti yürütülen halk eğitimi merkezlerinde görevli müdür yardımcıları ve öğretmenlerin, bu süreçte nöbet görevine bağlı olarak ek ders ücretinden yararlandırılmalarının,

2- Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görev yapan yöneticilerin, idari izin olarak ilan edilmesine karşın ders yılı içerisinde bulunmayan 13-14 Temmuz 2022 tarihlerinde ders görevlerini yapmış sayılmalarının, mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir.

Öte yandan, varsa söz konusu idari izin günlerinde görevlerinin başında bulunmaları tebliğ edilen ve bu günlerde yönetim görevlerini fiilen yerine getiren yöneticilerin, fiilen yerine getirdikleri yönetim görevleri karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılmaları gerektiği de kuşkusuzdur." görüşlerine yer verilerek idari izinli sayılan okul yöneticilerine ek ders ücretinin ödenemeyeceği yetkililere bildirildi.