Birinci dönem ülke geneli ortak yazılı sınavlar ortaokul 6.sınıflarda 26 Aralık'ta, liselerde 9.sınıflarda 27 Aralık'ta yapıldı. Sınav soruları ve cevapları yayınlandı. Ve 5 Ocak 2023 tarihinde 1.dönem il, ilçe ve okul geneli ortak yazılı sınavların tamamı bitmiş olacak.1.Dönem 19 Ocak Cuma günü sona erecek. Ama öğrencileri ardından ikinci dönem sınav telaşı saracak!

2 haftalık ara tatilin ardından İkinci dönem 5 Şubat 2024 günü başlayacak.İlk dönem olduğu gibi ikinci dönem de, öğrencileri yeni ortak yazılı sınavlar bekleyecek. Bu dönemde de ortak yazılı sınavlar, ülke geneli, il ilçe geneli ve okul geneli şeklinde yapılacak.

2.Dönem Ülke Genelinde Hangi Sınıf ve Hangi Derslerden Ortak Yazılı Sınav Yapılacak?

Henüz ikinci dönem ülke geneli, il-ilçe geneli ve okul geneli ortak yazılı sınav tarihleri belli değil. "MEB Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği"ne göre ülke geneli ortak yazılı sınavların hangi sınıf düzeyinde, hangi dersten yapılacağını MEB 2.dönem başında açıklayacak.Yani henüz 2.dönem yapılacak ülke geneli ortak yazılıyla ilgili ayrıntılar belli değil.

MEB'in 28 Aralık 2023'te yayımladığı "MEB Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar Kılavuzu" da "Ülke Geneli Yapılacak Ortak Yazılı Sınavlar" ile ilgili şu hususlar madde madde yer aldı:

Ülke Geneli 2.Dönem Sınavı Dönem Başı Belli Olacak

-Ülke geneli ortak yazılı sınav yapılması durumunda sınavların hangi sınıf düzeyinde ve hangi derslerden yapılacağı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce öğretim yılı başında Bakanlık Onayı ile belirlenir ve kamuoyuna duyurulur. Kamuoyuna yapılacak duyuruda; sınavların tarihi, şekli, soru sayısı, derslere ilişkin konu soru dağılım tabloları yer alır. Ülke geneli yapılacak ortak yazılı sınavların işleyişine ilişkin usul esaslar Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanacak kılavuz ile belirlenir.

-Ülke geneli ortak yazılı sınavların uygulanmasına ilişkin iş ve işlemler millî eğitim müdürlüklerince yürütülür.

Ülke Geneli Ortak Yazılı Sınav Günü Başka Ortak Yazılı Sınav Yapılabilir mi?

-Ülke geneli ortak yazılı sınavların yapılacağı tarihlerde okullarda aynı sınıf düzeyinde bu sınavlar dışında başka sınav yapılamaz. Bir günde yapılacak sınav sayısının ikiyi geçmemesi esastır. Ancak zorunlu hâllerde bir sınav daha yapılabilir. Zorunlu hâl kapsamına giren durumların belirlenmesi okul müdürlüklerinin sorumluluğundadır.

Ülke Geneli Ortak Yazılı Sınav Varken il-ilçe yada Okulda Ortak Yazılı Sınav Yapılabilir mi?

-Ülke geneli ortak yazılı sınavların yapıldığı tarihlerde okullarda il veya ilçe geneli ortak yazılı sınav yapılamaz. Ancak farklı sınıf düzeylerinde okul geneli ortak yazılı sınav yapılabilir.

Ortak Yazılı Sınavlarla İlgili Bazı Hususlar

Sınav tarihleri eğitim öğretim yılının  başında e-okuldan duyurulacak ve zorunlu bir durum olmadıkça değiştirilmeyecek. 

- Okullarda ülke geneli, il-ilçe geneli yada okul geneli yazılı sınavların yapıldığı tarihlerde eğitim öğretim faaliyetleri devam eder.

- Yazılı sınavların süresi bir ders saatini aşamaz ancak mücbir sebeplerle bir ders saati 40 dakikadan az olan okullarda sınav süresi 40 dakika olarak uygulanır.

- Ülke geneli ortak yazılı sınavın soru ve cevapları Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanır.

- Ülke, il ve ilçe geneli ortak yazılı sınavların dışında kalan tüm sınavlar okul genelinde
ortak yapılır. 

- Ülke, il ve ilçe geneli ortak yazılı sınavlara ait soru kitapçıkları ve cevap kâğıtları okul müdürlüklerince çoğaltılır. Ancak ortak yazılı sınavların evrakları Bakanlık veya millî eğitim müdürlüklerince de çoğaltılabilir. Sınav evraklarının nasıl çoğaltılacağı ve okul müdürlüklerine nasıl ulaştırılacağı sınav öncesi çıkarılacak kılavuzlarda belirlenir.

2024 MEB yönetici görevlendirme ve öğretmenlerin yer değiştirme tarihleri 2024 MEB yönetici görevlendirme ve öğretmenlerin yer değiştirme tarihleri

- Ülke, il, ilçe ve okul geneli yapılacak yazılı sınavlar konu soru dağılım tablolarına göre hazırlanır.

- Ülke geneli ortak yazılı sınavın konu soru dağılım tablosu Genel Müdürlükçe hazırlanır.

- Okullardaki tüm yazılı sınavlar Yönetmelik’te belirlenen sınav haftalarında yapılır. Sınav haftalarının hangi günler olduğu Bakanlık tarafından her yıl öğretim yılı başında duyurulur. Sınavların deprem, sel, yangın, olumsuz kış şartları veya başka mücbir sebepler ile yapılamaması durumunda sınav günleri Valilik onayı ile il millî eğitim müdürlüğünce değiştirilebilir.

- Ülke ve il geneli yapılacak ortak yazılı sınavların değerlendirilmesi okullarda ilgili dersin öğretmenleri, il ölçme değerlendirme merkezi müdürlükleri veya Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılabilir. Sınavların hangi yöntemle değerlendirileceği sınava yönelik yayımlanan kılavuzlarda belirtilir.

MEB Ölçme ve Değerlendirme yönetmeliği (PDF İndir) için TIKLAYIN

MEB Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar Yönergesi - 2023 için TIKLAYIN

ZEKİHABER.COM