2023-2024 yılı 4.sınıflarda okutulacak matematik ders kitaplarından ADA yayınlarına ait kitabın alıştırma ve ünite değerlendirme sorularının cevaplarına, detaylı çözümlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

4.Sınıf ada yayınları matematik ders kitabındaki alıştırma ve ünite değerlendirme sorularını ünite ünite, konu konu ve sayfa sayfa okulda işlenen ders planına göre cevaplandıracağız. Cevabı biten ve yayınlanan sayfanın karşısında "TIKLAYIN" aktif olmuş olacak.

Değerli çocuklar, kitapta değerlendirme sayfalarının sonunda şöyle bir uyarı var :"Çözmekte zorlandığınız veya yanlış cevapladığınız soruların çözümü için arkadaşlarınızla çalışma yapınız." Çok doğru bir ifade, çünkü eğer daha 4.sınıfta matematikte konuları eksik öğrenirseniz, ilerleyen yıllarda hem ortaokulda hem de lisede matematik dersinde sıkıntı yaşarsınız.

Bir de size şunu tavsiye edelim: "Kitaptaki soruları önce kendiniz cevaplandırın. Korkmayın, yanlış olsun, olabilir. Asla hiç uğraşmadan, kafa yormadan başkasının cevaplarına hemen bakmayın. Çünkü çok faydası olmaz, hatta belki de hiç olmaz. Bu nedenle önce kendiniz cevaplandırmaya çalışın, daha sonra cevaplarınızı aşağıdaki bizim yayınladığımzı cevaplarla, çözümlerle karşılaştırın.Hazırcı alıştırırsanız kendinizi, bir gün bunun zararını siz çekersiniz.Biz cevapları size destek amaçlı yayınlıyoruz. Unutmayın!"

2023-2024 Yılı 4. Sınıf Ada Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları

1.Ünite Doğal sayılar

4.Sınıf matematik ders kitabı Sayfa 16 Cevapları için TIKLAYIN 
4.Sınıf matematik ders kitabı Sayfa 18-19 Cevapları için TIKLAYIN
4.Sınıf matematik ders kitabı Sayfa 22 Cevapları
için TIKLAYIN
4.Sınıf matematik ders kitabı Sayfa 25 Cevapları
için TIKLAYIN
4.Sınıf matematik ders kitabı Sayfa 27 Cevapları
için TIKLAYIN
4.Sınıf matematik ders kitabı Sayfa 29 Cevapları için TIKLAYIN (Toplama işlemi)
4.Sınıf matematik ders kitabı Sayfa 32 Cevapları için TIKLAYIN (Çıkarma işlemi)
4.Sınıf matematik ders kitabı Sayfa 34 Cevapları için TIKLAYIN (Zihinden çıkarma)
4.Sınıf matematik ders kitabı Sayfa 35-36 Cevapları için TIKLAYIN (1.Ünite değerlendirme)

2.Ünite Doğal sayılarla toplama-çıkarma İşlemi

4.Sınıf matematik ders kitabı Sayfa 40 Cevapları için TIKLAYIN (Toplama işlemini tahmin)
4.Sınıf matematik ders kitabı Sayfa 42 Cevapları için TIKLAYIN (Zihinden toplama)
4.Sınıf matematik ders kitabı Sayfa 46 Cevapları için TIKLAYIN (Toplama ile problem çözme)
4.Sınıf matematik ders kitabı Sayfa 49 Cevapları için TIKLAYIN (Çıkarma işlemini tahmin)
4.Sınıf matematik ders kitabı Sayfa 53 Cevapları için TIKLAYIN (Problem çözme)
4.Sınıf matematik ders kitabı Sayfa 54 Cevapları için TIKLAYIN (2.Ünite değerlendirme)

3.Ünite Doğal sayılarla çarpma-Bölme işlemi

4.Ünite Kesirler,kesirlerle işlemler, zaman ölçme ve veri toplama -değerlendirme

2.Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları - MHG yayınları 2.Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları - MHG yayınları

5.Ünite Geometrik cisimler,geometride temel kavramlar,uzamsal ilişkiler ve uzunluk ölçme

6.Ünite çevre ve alan ölçme, tartma ve sıvı ölçme

4. Sınıf Matematik Ders ve Çalışma Kitapları 

2023-2024 Yılı 4. Sınıf Matematik Ders ve Çalışma Kitapları 

4. Sınıf ADA Yayıncılık Matematik Ders Kitabı PDF İNDİR
4. Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı PDF İNDİR
4.Sınıf MEB Yayınları Matematik Çalışma Kitabı (1) İNDİR
(Yazarlar:Dilek Baş,Kezban Sivri,Ümmügülsün Devravut,Muammer Doğan)
4.Sınıf MEB Yayınları Matematik Çalışma Kitabı (2) İNDİR 
(Yazarlar:Enser Savaş,Ercan Olkay,Naciye Turan Ekmekçi,Süheyla Savaş)

4.Sınıf Matematik Konuları

1. Ünite
Doğal Sayılar
Doğal Sayılarla Toplama İşlemi
Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi
2. Ünite
Doğal Sayılarla Toplama İşlemi
Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi
3. Ünite
Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi
Doğal Sayılarla Bölme İşlemi
4. Ünite
Kesirler
Kesirlerle İşlemler
Zaman Ölçme
Veri Toplama ve Değerlendirme
5. Ünite
Geometrik Cisimler ve Şekiller
Geometride Temel Kavramlar
Uzamsal İlişkiler
Uzunluk Ölçme
6. Ünite
Çevre Ölçme
Alan Ölçme
Tartma
Sıvı Ölçme

4.Sınıf Matematik Ders Kitabı Hakkında

Yayıncı: Ada Matbaacılık yayıncılık
Sayfa sayısı: 270
Yazarlar: Nuri Cantürk,Abdullah Tansel Gezmiş 

"Bu kitap, Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 18.04.2019 tarihli ve 8 sayılı (ekli listenin 64’ncü sırasında) kurul kararı ile 2019 - 2020 öğretim yılından itibaren 5 (beş) yıl süre ile ders kitabı olarak kabul edilmiştir." MEB TTKB kurul kararına göre,eğer önümüzdeki yıllarda yeni bir karar alınmazsa,bu ders kitabı bu yıl son kez okutulmuş olacak.

Etkinlik: Öğrencilerin, matematikle ilgili bazı bilgilere yaparak ve yaşayarak ulaşmasını sağlayacak etkinlikler var.Böylece öğrencilerin konuları sıkılmadan ve severek öğrenmiş olacaklar.
"Örnek" başlığı altında her konuyla ilgili örnekler ve çözümleri var.
"Birlikte yapalım" da, derste öğrenilen bilginin farklı açıdan değerlendirilmesine katkıda bulunacak sorular var.

Ayrıca kitap sonunda matematiksel terimlerle ilgili sözlük var.

4.sınıf matematik ders kitabı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2022-2023 eğitim öğretim yılı için hazırlanmıştır. Kitap, 5 üniteden oluşmaktadır. Her ünite, konuyu tanıtan bir giriş bölümü, konu anlatımı, alıştırmalar ve değerlendirme bölümü içermektedir.

4. sınıf matematik konuları

1. Ünite: Doğal Sayılar
Doğal Sayılar
Doğal Sayılarla Toplama İşlemi
Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi
2. Ünite: Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi
Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi
Çarpım Tablosu
Çarpım İşleminin Özellikleri
3. Ünite: Kesirler
Kesirler
Basit Kesirler
Kesirleri Karşılaştırma
Kesirleri Toplama ve Çıkarma
Kesirleri Çarpma ve Bölme
4. Ünite: Geometrik Cisimler ve Şekiller
Geometrik Cisimler
Geometrik Şekiller
Geometrik Cisimlerin Özellikleri
Geometrik Şekillerin Özellikleri
5. Ünite: Çevre Ölçme
Çevre
Düzgün Çokgenlerin Çevre Uzunluğu
Düzensiz Şekillerin Çevre Uzunluğu

4.sınıf matematik ders kitabı, öğrencilerin matematiksel becerilerini geliştirmeye ve matematik dersine karşı olumlu bir tutum geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Kitap, farklı öğrenme stillerine sahip öğrencilerin ilgisini çekecek şekilde tasarlanmıştır.
4. sınıf matematik ders kitabının özellikleri şu şekildedir:

-Güncel bilgiler ve uygulamalara yer verilmiştir.
-Farklı öğrenme stillerine hitap edecek şekilde tasarlanmıştır.
-Etkinlikler ve alıştırmalar ile öğrenmeyi desteklemektedir.
-Değerlendirme soruları ile öğrencilerin öğrenme düzeyini ölçmektedir.4. sınıf matematik ders kitabı, öğrencilerin matematik dersinden başarılı olmaları için önemli bir kaynaktır.

4.Sınıf matematik ders kitabındaki alıştırma sorularının cevaplandırılması önemli mi?

4. sınıf matematik ders kitabındaki alıştırmalar çok önemlidir. Bu alıştırmalar, öğrencilerin öğrendikleri konuları pekiştirmelerine ve pratik yapmalarına yardımcı olur. Alıştırmaları çözmek, öğrencilerin matematiksel becerilerini geliştirmelerine ve problem çözme yeteneklerini güçlendirmelerine yardımcı olur.

4.sınıf matematik ders kitabındaki alıştırmalar, ünite değerlendirme soruları farklı zorluk seviyelerindedir. Bu sayede, her seviyeden öğrenci kendi seviyesine uygun alıştırmaları, soruları çözebilir. Alıştırmalar, açık uçlu sorulardan çoktan seçmeli sorulara kadar çeşitli soru türlerini içerir. Bu da öğrencilerin farklı düşünme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.

4. sınıf matematik ders kitabındaki alıştırmaların düzenli olarak çözülmesi, öğrencilerin matematik dersinden başarılı olmalarını sağlar. Bu alıştırmalar, öğrencilerin matematiksel becerilerini geliştirmelerine ve matematik dersine karşı olumlu bir tutum geliştirmelerine yardımcı olur.

4.sınıf matematik ders kitabındaki alıştırmaların önemi şu şekilde özetlenebilir:

-Öğrendikleri konuları pekiştirmeye yardımcı olur.
-Pratik yapma imkanı sağlar.
-Matematiksel becerilerin gelişmesine yardımcı olur.
-Problem çözme yeteneklerini güçlendirir.
-Farklı düşünme becerilerini geliştirir.
-Matematik dersinden başarılı olma şansını artırır.

4.sınıf matematik ders kitabındaki alıştırmaları çözmek,cevaplandırmak için aşağıdaki öneriler faydalı olabilir:

-Alıştırmaları çözerken acele etmeyin.
-Alıştırmaları çözmekte zorlanıyorsanız, öğretmeninizden veya bir başkasından yardım alın.
-Alıştırmaları çözdükten sonra, çözümlerinizi kontrol edin.
-Alıştırmaları çözmek için düzenli olarak zaman ayırın.
-4. sınıf matematik ders kitabındaki alıştırmaların düzenli olarak çözülmesi, öğrencilerin matematik dersinden başarılı olmaları için önemli bir adımdır.

4. Sınıf Ders ve Çalışma Kitapları EBA pdf - (2023-2024)

4. Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları-(2023-2024)

ZEKİHABER.COM