MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü daha önceden 6,7,8.sınıflar ile lise 9-12.sınıfların ortak yazılı konu soru dağılım tablolarını ve ortak yazılı sınavı soru örneklerini yayımlamıştı. Bu gün de 5.sınıflar için yayımlandı.

Okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlarda açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı sorulardan oluşacak şekilde yapılacaktır. Çoktan seçmeli, eşleştirme, doğru/yanlış gibi diğer soru türleri kesinlikle kullanılmayacaktır.

MEB ÖDSGM şu açıklamayı yaptı

Okullarda öğretmenler tarafından uygulanacak ortak yazılı sınav ve birden fazla şubede okutulmadığı için ortak yapılamayacak sınavlara yönelik 5. sınıf "Konu Soru Dağılım Tabloları" ile bu tablolara uygun örnek soru kitapçıkları ve açıklamaları yayımlanmıştır.

Buna göre eğitim kurumu sınıf/alan zümreleri, kendi il sınıf/alan zümrelerince hazırlanan Konu Soru Dağılım Tabloları ve yayımlanan örnek sorulara uygun sınav sorularını hazırlayacaklardır.

MEB 1, 2, 3 ve 4.Sınıf Değerlendirme Etkinlik Örnekleri MEB 1, 2, 3 ve 4.Sınıf Değerlendirme Etkinlik Örnekleri

Yayımlanan örnek soru kitapçıkları, sınav uygulamalarında öğretmenlere rehber olması amacıyla hazırlanmıştır.

5. Sınıf 1. dönem ortak 1. yazılı örnek soru örnekleri (kitapçıkları)

5.Sınıf Türkçe örnek soruları için TIKLAYIN 
5.Sınıf Matematik örnek soruları için TIKLAYIN  
5.Sınıf Fen Bilimleri örnek soruları için TIKLAYIN 
5.Sınıf Sosyal Bilgiler örnek soruları için TIKLAYIN   
5.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi örnek soruları için TIKLAYIN 
5.Sınıf İngilizce örnek soruları için TIKLAYIN     

5. Sınıf 1.dönem ortak 1.yazılı konu soru dağılım tabloları

2023-2024 yılı okul genelinde 1.dönem 1.ortak yazılı sınavlarda hangi dersten,hangi konudan kaç açık uçlu soru çıkacak örnek soru kitapçıklarındaki farklı senaryolarda görebilirsiniz.

Konu soru dağılım tablosu, öğretim programında yer alan konu ve kazanımlarla ortak sınavlardaki soru  dağılımlarının gösterildiği tabloyu ifade eder. Konu soru dağılım tabloları, sınavların kapsam geçerliğinin artırılması ve öğrencilerin sınavlara daha bilinçli hazırlanması için her sınavda hangi konu/kazanımdan kaç soru sorulacağının önceden öğrencilere bildirildiği tablolardır. Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği’ne göre konu soru dağılım tabloları öğretim yılı başında her sınav için il sınıf/alan zümreleri ve Ölçme ve Değerlendirme Merkezi Müdürlüğü ile birlikte oluşturulacak, ardından öğrencilerle paylaşılacaktır. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü olarak il sınıf/alan zümrelerine yardımcı olmak üzere örnek konu soru dağılım tabloları hazırlanmıştır.

5.Sınıf Türkçe 1. ortak yazılı konu soru dağılım tablosu için TIKLAYIN 
5.Sınıf Matematik 1. ortak yazılı konu soru dağılım tablosu için TIKLAYIN 
5.Sınıf Fen Bilimleri 1. ortak yazılı konu soru dağılım tablosu için TIKLAYIN 
5.Sınıf Sosyal Bilgiler 1. ortak yazılı konu soru dağılım tablosu için TIKLAYIN 
5.Sınıf Din Kültürü 1. ortak yazılı konu soru dağılım tablosu için TIKLAYIN 
5.Sınıf İngilizce 1. ortak yazılı konu soru dağılım tablosu için TIKLAYIN 

Senaryolar, okul genelinde yapılacak ortak sınavlara yönelik oluşturulabilecek farklı yazılı örneklerini ifade eder. Genel Müdürlüğümüzce il sınıf/alan zümrelerine örnek oluşturması açısından konu soru dağılım tablosunda verilen örnek senaryolara uygun yazılı kâğıdı örnekleri hazırlanmıştır. İl sınıf/alan zümreleri de verilen örnek senaryoları inceleyerek kendileri benzer tablolar hazırlayıp öğretmenlerin kullanımına sunacaklardır. Örnek senaryolardaki soruların sayı ve kurgularındaki fark, sorularda ölçülen bilişsel düzeylere göre şekillendirilmiştir. 

Bilişsel düzey, öğrenme-öğretme sürecinde öğrencilerin bilişsel alanda ulaşacağı hedef davranışların basitten karmaşığa olacak şekilde sıralanmasıyla tanımlanan düzeylerdir.

Basit bilişsel süreçleri ölçmeye yönelik sorular; ders içeriğinde öğretilen içeriğe benzer şekilde tanımlanmasını, gösterilmesini, bulunmasını, örneklendirilmesini, listelenmesini, basit bir şekilde yorumlanmasını vb. içerir.

Karmaşık bilişsel süreçleri ölçmeye yönelik sorular; öğretilen içeriğin yeni durumlar veya günlük yaşam durumları çerçevesinde kullanılmasını, ilişkilendirilmesini, çözümlenmesini, karşılaştırılmasını, çıkarım yapılmasını, değerlendirilmesini, yeni bakış açılarının sunulmasını vb. içerir.

Okul genelinde uygulanacak ortak sınavlar, il/alan zümreleri tarafından ilan edilen konu soru dağılım tabloları göz önünde bulundurularak açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı sorulardan oluşacak şekilde yapılacaktır. Çoktan seçmeli, eşleştirme, doğru/yanlış gibi diğer soru türleri kesinlikle kullanılmayacaktır.

Konu soru dağılım tablolarında soru dağılımları verilen örnek senaryoların her biri, örnek yazılı kâğıdı olacak şekilde verilmiştir.