2023-2024 yılı  "Ölçme ve değerlendirme yönetmeliği" ne göre MEB, 6.sınıf tüm dersler için 1. dönem 1. ortak yazılı soru örneklerini, açıklamalarını yazılı senaryolarını pdf formatında detaylı bir şekilde yayımladı. 

MEB geçtiğimiz günlerde, 1. dönem 2. yazılı sınavları, 6. sınıf Türkçe ve matematik dersleri için 26 Aralık 2023 Salı günü ülke genelinde ortak olarak yapılacağını duyurmuştu.Diğer derslerde ortak yazılı sınavlar ise il/ilçe ve okul geneli yapılacak. 

Bu nedenle MEB okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınav ve birden fazla şubede okutulmadığı durumlarda olduğu için ortak yapılamayacak sınavlara yönelik daha önce yayımlanan konu soru dağılım tablolarına uygun örnek soru kitapçıkları ve açıklamaları ortaokul 6, 7, 8 ve Lise 9, 10, 11 ve 12.sınıflar için ayrı ayrı yayımladı.

Buna göre okulda yapılacak ortak sınavlar için, sınıf/alan zümreleri, kendi il sınıf/alan zümrelerince hazırlanan konu soru dağılım tablolarına göre söz konusu örneklerde yer alan soru şekillerine uygun sınav sorularını hazırlayacaklar.

6.Sınıf 1.Dönem 1.Ortak Yazılı Örnek soruları (kitapçıkları)

Her dersin örnek kitapçığının giriş kısmında o derse ait 1.Dönem 1.Ortak yazılı konu soru dağılım tablosu ve senaryolar yer almaktadır.Böylece öğrenciler hangi dersin ortak yazılı sınavında hangi konundan kaç soru sorulacağını, çıkacağını net bilmiş olacak.

Türkçe MEB Yayınları, Türkçe Anka Kuşu Yay., Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce dersleri için MEB'in yayımladığı tablo açıklamaları ve örnek soru kitapçıkları pdf formatında indirin

6.Sınıf Türkçe MEB Yayınları örnek soruları için TIKLAYIN 
6.Sınıf Türkçe Anka Kuşu Yayınları örnek soruları için TIKLAYIN 
6.Sınıf Matematik örnek soruları için TIKLAYIN  
6.Sınıf Fen Bilimleri örnek soruları için TIKLAYIN 
6.Sınıf Sosyal Bilgiler örnek soruları için TIKLAYIN   
6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi örnek soruları için TIKLAYIN 
6.Sınıf İngilizce örnek soruları için TIKLAYIN     

6. Sınıf Matematik 1. Ortak Yazılı Senaryo-1 Cevapları-Çözümleri

Okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlarda açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı sorulardan oluşacak şekilde yapılacaktır. Çoktan seçmeli, eşleştirme, doğru/yanlış gibi diğer soru türleri kesinlikle kullanılmayacaktır.

Tüm derslerin örnek soru kitapçığında aşağıdaki açıklamaya yer verilmiş:

"Senaryolar, okul genelinde yapılacak ortak sınavlara yönelik oluşturulabilecek farklı yazılı örneklerini ifade eder. Genel Müdürlüğümüzce il sınıf/alan zümrelerine örnek oluşturması açısından konu soru dağılım tablosunda verilen örnek senaryolara uygun yazılı kâğıdı örnekleri hazırlanmıştır. İl sınıf/alan zümreleri de verilen örnek senaryoları inceleyerek kendileri benzer tablolar hazırlayıp öğretmenlerin kullanımına sunacaklardır. Örnek senaryolardaki soruların sayı ve kurgularındaki fark, sorularda ölçülen bilişsel düzeylere göre şekillendirilmiştir.

Bilişsel düzey, öğrenme-öğretme sürecinde öğrencilerin bilişsel alanda ulaşacağı hedef davranışların basitten karmaşığa olacak şekilde sıralanmasıyla tanımlanan düzeylerdir.

Lise 9, 10, 11 ve 12.Sınıf Yıllık Planlar (2023-2024) Lise 9, 10, 11 ve 12.Sınıf Yıllık Planlar (2023-2024)

Basit bilişsel süreçleri ölçmeye yönelik sorular; ders içeriğinde öğretilen içeriğe benzer şekilde tanımlanmasını, gösterilmesini, bulunmasını, örneklendirilmesini, listelenmesini, basit bir şekilde yorumlanmasını vb. içerir.

Karmaşık bilişsel süreçleri ölçmeye yönelik sorular; öğretilen içeriğin yeni durumlar veya günlük yaşam durumları çerçevesinde kullanılmasını, ilişkilendirilmesini, çözümlenmesini, karşılaştırılmasını, çıkarım yapılmasını, değerlendirilmesini, yeni bakış açılarının sunulmasını vb. içerir.

Okul genelinde uygulanacak ortak sınavlar, il/alan zümreleri tarafından ilan edilen konu soru dağılım tabloları göz önünde bulundurularak açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı sorulardan oluşacak şekilde yapılacaktır. Çoktan seçmeli, eşleştirme, doğru/yanlış gibi diğer soru türleri kesinlikle kullanılmayacaktır.

Konu soru dağılım tablolarında soru dağılımları verilen örnek senaryoların her biri, örnek yazılı kâğıdı olacak şekilde verilmiştir."

ZEKİHABER.COM