2022-2023 Eğitim-öğretim Yılı Koza Yayınları Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu 6.Sınıf Matematik Ders Kitabındaki "Öğrendiklerimizi Uygulayalım" başlığı ile verilen soruların çözümlerini,cevaplarını aşağıda yayınlayacağız.

Değerli öğrenciler, 6.Sınıf matematik ders kitabınızdaki soruların çözümlerini yıl içerisinde belli bir plan dahilinde safya sayfa, ünite ünite sırayla cevaplayarak sizlere ulaştıracağız.

MEB Yayınları 6.Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları için TIKLAYIN

Ortaokul 6.Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları - Koza Yayınları

3.Ünite Sayılar ve İşlemler - Ondalık Gösterim

6.Sınıf Matematik Kitabı Sayfa 107 Cevapları için TIKLAYIN (Kesirle bölme işlemi arasındaki ilişki)
6.Sınıf Matematik Kitabı Sayfa 109 Cevapları için TIKLAYIN (Ondalık gösterimleri çözümleme)
6.Sınıf Matematik Kitabı Sayfa 111 Cevapları için TIKLAYIN (Ondalık gösterimleri yuvarlama)
6.Sınıf Matematik Kitabı Sayfa 114 Cevapları için TIKLAYIN (Ondalık gösterimlerle çarpma işlemi)
6.Sınıf Matematik Kitabı Sayfa 117 Cevapları için TIKLAYIN (Ondalık gösterimlerle bölme işlemi)
6.Sınıf Matematik Kitabı Sayfa 119 Cevapları için TIKLAYIN (Ondalık gösterimleri kısa yoldan 10,100 ve 100 ile çarpma bölme)
6.Sınıf Matematik Kitabı Sayfa 122 Cevapları için TIKLAYIN (Ondalık gösterimle yapılan işlemlerin sonucunu tahmin etme)
6.Sınıf Matematik Kitabı Sayfa 124 Cevapları için TIKLAYIN (Problem)
6.Sınıf Matematik Kitabı Sayfa 127 Cevapları için TIKLAYIN (Oran)
6.Sınıf Matematik Kitabı Sayfa 130 Cevapları için TIKLAYIN (Birimli ve birimsiz oranlar)
6.Sınıf Matematik Kitabı Sayfa 131 Cevapları için TIKLAYIN (3.Ünite sonu değerlendirme soruları)
6.Sınıf Matematik Kitabı Sayfa 132 Cevapları için TIKLAYIN (3.Ünite sonu değerlendirme soruları)
6.Sınıf Matematik Kitabı Sayfa 133 Cevapları için TIKLAYIN (3.Ünite sonu değerlendirme soruları)
6.Sınıf Matematik Kitabı Sayfa 134 Cevapları için TIKLAYIN (3.Ünite sonu değerlendirme soruları)

4.Ünite Cebir ve Veri İşleme  - Cebirsel İfadeler -Veri Toplama,Değ.ve Analizi

6.Sınıf Matematik Kitabı Sayfa 139 Cevapları için TIKLAYIN (Cebirsel İfadeleri Yazma ve Değerlerini Hesaplama)
6.Sınıf Matematik Kitabı Sayfa 142 Cevapları için TIKLAYIN (Cebirsel İfadelerin Anlamı)
6.Sınıf Matematik Kitabı Sayfa 149 Cevapları için TIKLAYIN (Veri Toplama ve Değerlendirme)
6.Sınıf Matematik Kitabı Sayfa 150 Cevapları için TIKLAYIN (Araştırma Soruları ile Elde Edilen Verileri Grafikle Gösterme)
6.Sınıf Matematik Kitabı Sayfa 153 Cevapları için TIKLAYIN (Aritmetik Ortalama ve Açıklık)
6.Sınıf Matematik Kitabı Sayfa 157 Cevapları için TIKLAYIN (İki Grubun Aritmetik Ortalaması ve Açıklığı)
6.Sınıf Matematik Kitabı Sayfa 158 Cevapları için TIKLAYIN (4.Ünite sonu değerlendirme soruları)
6.Sınıf Matematik Kitabı Sayfa 159 Cevapları için TIKLAYIN (4.Ünite sonu değerlendirme soruları)
6.Sınıf Matematik Kitabı Sayfa 160 Cevapları için TIKLAYIN (4.Ünite sonu değerlendirme soruları)
6.Sınıf Matematik Kitabı Sayfa 161 Cevapları için TIKLAYIN (4.Ünite sonu değerlendirme soruları)
6.Sınıf Matematik Kitabı Sayfa 162 Cevapları için TIKLAYIN (4.Ünite sonu değerlendirme soruları)

1.Ünite 

6.Sınıf Matematik Kitabı Sayfa 14 Cevapları için TIKLAYIN (Üslü ifadeler)
6.Sınıf Matematik Kitabı Sayfa 16 Cevapları için TIKLAYIN (İşlem önceliği)
6.Sınıf Matematik Kitabı Sayfa 19 Cevapları için TIKLAYIN (İşlemkerde kolaylıklar)
6.Sınıf Matematik Kitabı Sayfa 24 Cevapları için TIKLAYIN (problem çözme)
6.Sınıf Matematik Kitabı Sayfa 27 Cevapları için TIKLAYIN (doğal sayıların çarpanları ve katları)
6.Sınıf Matematik Kitabı Sayfa 30 Cevapları için TIKLAYIN (bölünebilme kuralları)
6.Sınıf Matematik Kitabı Sayfa 32 Cevapları için TIKLAYIN (3 ve 9 ile bölünebilme)
6.Sınıf Matematik Kitabı Sayfa 34 Cevapları için TIKLAYIN (4 ile bölünebilme)
6.Sınıf Matematik Kitabı Sayfa 36 Cevapları için TIKLAYIN (6 ile bölünebilme)
6.Sınıf Matematik Kitabı Sayfa 40 Cevapları için TIKLAYIN (Asal sayılar ve doğal sayıları asal çarpanlarına ayırma)
6.Sınıf Matematik Kitabı Sayfa 43 Cevapları için TIKLAYIN (İki doğal sayının ortak bölenleri ve ortak katları)
6.Sınıf Matematik Kitabı Sayfa 46-47 Cevapları için TIKLAYIN (Kümeler)
6.Sınıf Matematik Kitabı Sayfa 50 Cevapları için TIKLAYIN (Kümelerde birleşim ve kesişim)
6.Sınıf Matematik Kitabı Sayfa 51 Cevapları için TIKLAYIN (1.Ünite sonu değerlendirme soruları)
6.Sınıf Matematik Kitabı Sayfa 52 Cevapları için TIKLAYIN (1.Ünite sonu değerlendirme soruları)
6.Sınıf Matematik Kitabı Sayfa 53 Cevapları için TIKLAYIN (1.Ünite sonu değerlendirme soruları)
6.Sınıf Matematik Kitabı Sayfa 54 Cevapları için TIKLAYIN (1.Ünite sonu değerlendirme soruları)

2.Ünite

6.Sınıf Matematik Kitabı Sayfa 58 Cevapları için TIKLAYIN (Tam sayılar)
6.Sınıf Matematik Kitabı Sayfa 62 Cevapları için TIKLAYIN (Tam sayıları karşılaştırma ve sıralama)
6.Sınıf Matematik Kitabı Sayfa 65 Cevapları için TIKLAYIN (Mutlak değer)
6.Sınıf Matematik Kitabı Sayfa 71 Cevapları için TIKLAYIN (Kesirleri karşılaştırma ve sayı doğrusunda gösterme)
6.Sınıf Matematik Kitabı Sayfa 74 Cevapları için TIKLAYIN (Kesirlerle toplama işlemi)
6.Sınıf Matematik Kitabı Sayfa 77 Cevapları için TIKLAYIN (Kesirlerle çıkarma işlemi)
6.Sınıf Matematik Kitabı Sayfa 80 Cevapları için TIKLAYIN (Kesirlerle çarpma işlemi)
6.Sınıf Matematik Kitabı Sayfa 83 Cevapları için TIKLAYIN (İki Kesrin çarpma işlemi)
6.Sınıf Matematik Kitabı Sayfa 86 Cevapları için TIKLAYIN (Kesirlerle bölme işlemi)
6.Sınıf Matematik Kitabı Sayfa 88 Cevapları için TIKLAYIN (Bir Doğal Sayı ile Bir Kesri Birbirine Bölme İşlemleri)
6.Sınıf Matematik Kitabı Sayfa 90 Cevapları için TIKLAYIN (İki Kesrin bölme işlemi)
6.Sınıf Matematik Kitabı Sayfa 94 Cevapları için TIKLAYIN (Kesirlerle yapılan işlemlerin snucunu tahmin etme)
6.Sınıf Matematik Kitabı Sayfa 96 Cevapları için TIKLAYIN (Problem çözme)
6.Sınıf Matematik Kitabı Sayfa 100 Cevapları için TIKLAYIN (2.Ünite sonu değerlendirme soruları)
6.Sınıf Matematik Kitabı Sayfa 101 Cevapları için TIKLAYIN (2.Ünite sonu değerlendirme soruları)
6.Sınıf Matematik Kitabı Sayfa 102 Cevapları için TIKLAYIN (2.Ünite sonu değerlendirme soruları)

5.Ünite Geometri ve Ölçme

6.Sınıf Matematik Ders Konuları

1. Ünite
Doğal Sayılarla İşlemler
Çarpanlar ve Katlar
Kümeler
2. Ünite
Tam Sayılar
Kesirlerle İşlemler
3. Ünite
Ondalık Gösterim
Oran
4. Ünite
Cebirsel İfadeler
Veri Toplama ve Değerlendirme
Veri Analizi
5. Ünite
Açılar
Alan Ölçme
6. Ünite
Çember
Geometrik Cisimler
Sıvı Ölçme

Kitap Hakkında

Yayınevi:Koza Yayın Dağıtım Sanayi ve Ticare AŞ
Sayfa sayısı:246
Yazarlar:Ekrem AYDIN,Mehmet Ali ERENKUŞ

6.Sınıf Matematik ders kitabının pdf hali için TIKLAYIN (Koza Yayınları)

www.zekihaber.com