2022-2023 eğitim öğretim yılı 6.Sınıf matematik 1.2.3.4.5.ve 6. ünite konularının çalışma sorularını sayfa sayfa çözüp buradan paylaşmış olacağız. Çalışma kitabında sayfa 39-66 arasındaki matematik sorularının tamamının ayrıntılı çözümlü cevapları burada olacak. Hangi sayfanın cevabı lazımsa karşısına tıklamanız yeterli.

MEB 6.Sınıf Matematik Çalışma Soruları Çözümleri-Cevapları

1.Ünite Doğal Sayılar-Doğal Sayılarla İşlemler-Kümeler Çalışma Sorularının Cevapları-Çözümleri

6.Sınıf Matematik Çalışma Soruları 1.Ünite Sayfa 40 Çözümleri için TIKLAYIN
6.Sınıf Matematik Çalışma Soruları 1.Ünite Sayfa 41 Çözümleri için TIKLAYIN
6.Sınıf Matematik Çalışma Soruları 1.Ünite Sayfa 42 Çözümleri için TIKLAYIN
6.Sınıf Matematik Çalışma Soruları 1.Ünite Sayfa 43-44 Çözümleri için TIKLAYIN

2.Ünite TamSayılar-Kesirlerle İşlemler-Kümeler Çalışma Sorularının Cevapları-Çözümleri

6.Sınıf Matematik Çalışma Soruları 2.Ünite Sayfa 46 Çözümleri için TIKLAYIN
6.Sınıf Matematik Çalışma Soruları 2.Ünite Sayfa 47 Çözümleri için TIKLAYIN
6.Sınıf Matematik Çalışma Soruları 2.Ünite Sayfa 48 Çözümleri için TIKLAYIN
6.Sınıf Matematik Çalışma Soruları 2.Ünite Sayfa 49 Çözümleri için TIKLAYIN
6.Sınıf Matematik Çalışma Soruları 2.Ünite Sayfa 50 Çözümleri için TIKLAYIN

3.Ünite Ondalık gösterim-Oran Çalışma Sorularının Cevapları-Çözümleri

6.Sınıf Matematik Çalışma Soruları 3.Ünite Sayfa 52 Çözümleri için TIKLAYIN
6.Sınıf Matematik Çalışma Soruları 3.Ünite Sayfa 53 Çözümleri için TIKLAYIN
6.Sınıf Matematik Çalışma Soruları 3.Ünite Sayfa 54 Çözümleri için TIKLAYIN

4.Ünite Cebirsel İfadeler-Veri toplama ve Değerlendirme-Veri Analizi  Çalışma Sorularının Cevapları-Çözümleri

6.Sınıf Matematik Çalışma Soruları 4.Ünite Sayfa 56 Çözümleri için TIKLAYIN
6.Sınıf Matematik Çalışma Soruları 4.Ünite Sayfa 57-58 Çözümleri için TIKLAYIN

5.Ünite Açılar-Alan Ölçme Çalışma Sorularının Cevapları-Çözümleri

6.Sınıf Matematik Çalışma Soruları 5.Ünite Sayfa 60 Çözümleri için TIKLAYIN
6.Sınıf Matematik Çalışma Soruları 5.Ünite Sayfa 61 Çözümleri için TIKLAYIN
6.Sınıf Matematik Çalışma Soruları 5.Ünite Sayfa 62 Çözümleri için TIKLAYIN

5.Ünite Çember-Geometrik Cisimler-Sıvı Ölçme Çalışma Sorularının Cevapları-Çözümleri

6.Sınıf Matematik Çalışma Soruları 6.Ünite Sayfa 65 Çözümleri için TIKLAYIN
6.Sınıf Matematik Çalışma Soruları 6.Ünite Sayfa 66 Çözümleri için TIKLAYIN

MEB'in bu yıl ilk kez öğrencilere ücretsiz verdiği ek kaynaklarda soruların cevapları var ama çözümleri yer almıyor. Matematikte önemli olan, sorunun cevabından ziyade detaylı çözümü. Biz de bu nedenle diğer sınıflarda olduğu gibi 6.sınıflara da okul döneminde yardımcı olmak için, çalışma kitabındaki matematik sorularının ayrıntılı çözümlerini sayfa sayfa, ünite ünite ve konu konu bu sayfadan yayınlayacağız. Çözülen sayfaya buradan link vermiş olacağız. Şimdilik 1.ünite sorularının çözümü bitti 2.ünite çözülmeye devam ediliyor. Sırayla tüm sayfaları cevaplandırmış olacağız. Toplam 21 sayfada 96 adet matematik çalışma sorusu var.

6.Sınıf Matematik Ünite ve Konuları

1.ÜNİTE
Doğal Sayılarla İşlemler
Üslü Sayılar Konu Anlatımı
İşlem Önceliği Konu Anlatımı
Ortak Çarpan Parantezi ve Dağılma Özelliği Konu Anlatımı
Doğal Sayılarla Dört İşlem İçeren Problemleri Çözme ve Kurma Konu Anlatımı
Çarpanlar ve Katlar
Doğal Sayıların Çarpanları ve Katlarını Belirleme Konu Anlatımı
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a Kalansız Bölünebilme Kurallarını Açıklama ve Kullanma Konu Anlatımı
Asal Sayıları Özellikleri ile Belirleme Konu Anlatımı
Doğal Sayıların Asal Çarpanlarını Belirleme Konu Anlatımı
İki Doğal Sayının Ortak Bölenleri ile Ortak Katlarını Belirleme, İlgili Problemleri Çözme Konu Anlatımı
Kümeler
Kümelerin Farklı Gösterimleri Konu Anlatımı
Küme, Eleman, Eleman Sayısı, Boş Küme, Birleşim, Kesişim Kavramları Konu Anlatımı

2.ÜNİTE
Tam Sayılar
Tam Sayıları Tanıma ve Sayı Doğrusunda Gösterme Konu Anlatımı
Tam Sayıları Karşılaştırma ve Sıralama Konu Anlatımı
Bir Tam Sayının Mutlak Değerini Belirleme ve Anlamlandırma Konu Anlatımı
Kesirlerle İşlemler
Kesirleri Karşılaştırma ve Sıralama Konu Anlatımı
Kesirleri Sayı Doğrusunda Gösterme Konu Anlatımı
Kesirlerle Toplama ve Çıkarma İşlemleri Yapma Konu Anlatımı
Bir Doğal Sayı ile Bir Kesrin veya İki Kesrin Çarpma İşlemini Yapma ve Anlamlandırma Konu Anlatımı
Bir Doğal Sayıyı Bir Kesre ve Bir Kesri Bir Doğal Sayıya Bölme veya İki Kesrin Bölme İşlemini Yapma ve Anlamlandırma Konu Anlatımı
Kesirlerle Yapılan İşlemlerin Sonuçlarını Tahmin Etme Konu Anlatımı 
Kesirlerle İşlem Yapmayı Gerektiren Problemleri Çözme Konu Anlatımı 

3.ÜNİTE
Ondalık Gösterim
Ondalık Gösterimin Bölme İle İlişkisi Konu Anlatımı
Ondalık Gösterimleri Verilen Sayıları Çözümleme Konu Anlatımı
Ondalık Gösterimleri Verilen Sayıları Yuvarlama Konu Anlatımı
Ondalık Gösterimleri Verilen Sayılarla Çarpma İşlemi Yapma Konu Anlatımı
Ondalık Gösterimleri Verilen Sayılarla Bölme İşlemi Yapma Konu Anlatımı
Ondalık Gösterimleri Verilen Sayıları; 10, 100 ve 1000 ile Kısa Yoldan Çarpma ve Bölme İşlemi Konu Anlatımı
Sayıların Ondalık Gösterimleri ile Yapılan İşlemlerin Sonucunu Tahmin Etme Konu Anlatımı
Ondalık İfadelerle Dört İşlem Yapmayı Gerektiren Problemleri Çözme Konu Anlatımı
Oran
Çoklukları Karşılaştırmada Oran Kullanma ve Oranı Farklı Biçimlerde Gösterme Konu Anlatımı
Oranları Karşılaştırma Konu Anlatımı
Birimli Oran ve Birimsiz Oran Konu Anlatımı

4.ÜNİTE
Cebirsel İfadeler
Cebire Giriş Konu Anlatımı
Cebirsel İfadeler Konu Anlatımı
Cebirsel İfadelerin Değerini Hesaplama Konu Anlatımı
Veri Toplama ve Değerlendirme
İki Veri Grubunu Karşılaştırmayı Gerektiren Araştırma Soruları Oluşturma ve Uygun Verileri Elde Etme Konu Anlatımı
İki Gruba Ait Verileri İkili Sıklık Tablosu İle Gösterme Konu Anlatımı
İki Gruba Ait Verileri Sütun Grafiği İle Gösterme Konu Anlatımı
Veri Analizi
Bir Veri Grubuna Ait Açıklığı Hesaplama ve Yorumlama Konu Anlatımı
Bir Veri Grubuna Ait Aritmetik Ortalamayı Hesaplama ve Yorumlama Konu Anlatımı
Veri Gruplarını Karşılaştırma Konu Anlatımı

5.ÜNİTE
Açılar
Açı ve Açı Çeşitleri Konu Anlatımı
Bir Açıya Eş Bir Açı Çizme Konu Anlatımı
Komşu, Tümler, Bütünler ve Ters Açılar Konu Anlatımı
Alan Ölçme
Üçgenin Alanı Konu Anlatımı
Paralelkenarın Alanı Konu Anlatımı
Alan Ölçme Birimleri Konu Anlatımı
Arazi Ölçme Birimleri Konu Anlatımı
Alan ile İlgili Problemleri Çözme Konu Anlatımı

6.ÜNİTE
Çember
Çember Konu Anlatımı
Geometrik Cisimler ve Hacim Ölçme
Birim Küplerden Hacim Ölçme Konu Anlatımı
Dikdörtgenler Prizması, Kare Prizma ve Küpün Hacmini Bulma Konu Anlatımı
Hacim Ölçme Birimleri Konu Anlatımı
Dikdörtgenler Prizmasının Hacmini Tahmin Etme Konu Anlatımı
Sıvı Ölçme
Sıvılarda Ölçme Konu Anlatımı

6.Sınıf Matematik Dersine Nasıl Çalışılır?

6.sınıf matematik dersine çalışmak için öncelikle dersin içeriğine ve konularına hakim olmanız gerekir. Bu nedenle, ders kitabınızı ve öğretmeninizin verdiği ders notlarını dikkatli bir şekilde okumanız ve anlamanız önemlidir.
Daha sonra, konuları uygulamak için çeşitli çalışma teknikleri kullanabilirsiniz. Örneğin:

*Örnek soruları çözerek konuları pekiştirebilirsiniz.
*Kontrol listeleri veya deneme sınavları yaparak kendinizi test edebilirsiniz.
*Öğretmeninizle veya arkadaşlarınızla konuları özetleyebilir ve sorular sorabilirsiniz.
*Ayrıca, matematik derslerinde çalışırken dikkatli olmanız ve dikkat dağınıklığından kaçınmak için gerekli mola ve dinlenme zamanlarını almanız önemlidir.

*Ek olarak, öğrenmeye istekli olmanız, derslerde aktif katılım ve öğrenmeye yönelik hedefler belirlemeniz de sizin başarılı çalışmanızı katkıda bulunacaktır.