MEB 2022-2023 Yılı Ortaokul 6.Sınıf Matematik Kazanım Kavrama Testleri Çözümleri-Cevapları konu konu, sayfa sayfa buradan indirilebilir..

Ortaokul 6.sınıf öğrencilerine de 2022-2023 yılı sene başında ders kitaplarıyla birlikte verilen 6.sınıf matematik kazanım kavrama testlerinin cevapları, ayrıntılı çözümleri burada olacak. 

6.sınıfın temel derslerinden hepsinden sorunun olduğu kaynakta 6.Sınıf matematik dersiyle ilgili sayfa 43-74 arasında 16 adet kazanım testi var. Cevaplarına bakacağınız herhangi bir sayfaya tıkladığınızda soruların ayrıntılı çözümleri sırayla karşınıza çıkacak.

Hangi testin hangi konuya ait olduğu parantez içerisinde belirtildi. En kısa sürede ilk 10 test çözülecektir.

2022-2023 Yılı 6.Sınıf Matematik MEB Kazanım Kavrama Testleri Çözümleri-Cevapları

6.Sınıf Matematik Kazanım Kavrama Testi-1 Sayfa 43-44 Cevapları için TIKLAYIN (Doğal Sayılarla İşlemler)
6.Sınıf Matematik Kazanım Kavrama Testi-2 Sayfa 45-46 Cevapları için TIKLAYIN (Problemler)
6.Sınıf Matematik Kazanım Kavrama Testi-3 Sayfa 47-48 Cevapları için TIKLAYIN (Çarpanlar ve Katlar)
6.Sınıf Matematik Kazanım Kavrama Testi-4 Sayfa 49-50 Cevapları için TIKLAYIN (Kümeler)
6.Sınıf Matematik Kazanım Kavrama Testi-5 Sayfa 51-52 Cevapları için TIKLAYIN (Tam Sayılar)
6.Sınıf Matematik Kazanım Kavrama Testi-6 Sayfa 53-54 Cevapları için TIKLAYIN (Kesirlerle İşlemler)
6.Sınıf Matematik Kazanım Kavrama Testi-7 Sayfa 55-56 Cevapları için TIKLAYIN (Ondalık Gösterim)
6.Sınıf Matematik Kazanım Kavrama Testi-8 Sayfa 57-58 Cevapları için TIKLAYIN (Oran)
6.Sınıf Matematik Kazanım Kavrama Testi-9 Sayfa 59-60 Cevapları için TIKLAYIN (Cebirsel İfadeler)
6.Sınıf Matematik Kazanım Kavrama Testi-10 Sayfa 61-62 Cevapları için TIKLAYIN (Veri Toplama ve Değerlendirme) 

BURAYA KADAR ÇÖZÜLDÜ..DEVAM EDİYORUZ..


6.Sınıf Matematik Kazanım Kavrama Testi-11 Sayfa 63-64 Cevapları için TIKLAYIN (Veri Analiz) 
6.Sınıf Matematik Kazanım Kavrama Testi-12 Sayfa 65-66 Cevapları için TIKLAYIN (Açılar) 
6.Sınıf Matematik Kazanım Kavrama Testi-13 Sayfa 67-68 Cevapları için TIKLAYIN (Alan Ölçme) 
6.Sınıf Matematik Kazanım Kavrama Testi-14 Sayfa 69-70 Cevapları için TIKLAYIN (Çember) 
6.Sınıf Matematik Kazanım Kavrama Testi-15 Sayfa 71-72 Cevapları için TIKLAYIN (Geometrik Cisimler) 
6.Sınıf Matematik Kazanım Kavrama Testi-16 Sayfa 73-74 Cevapları için TIKLAYIN (Sıvı Ölçme) 

Hem matematik yazılı sınavlardan başarılı olmak hem de 7.ve 8.sınıfta başarılı olmak için konularla ilgili bol bol soru çözülmesi gerekiyor. Ayrıca lisede matematikten başarılı olmak için ortaokul matematik temeli çok iyi olması gerekiyor. Bu nedenle zamanında matematik konuları en güzel şekilde öğrenilmeli. Bir de MEB kazanım kavrama, çalışma testlerinde oldukça güzel sorular var. Biz de bu nedenle, öğrencilere destek olmak için matematik ders kitaplarındaki alıştırma sorularını, kazanım kavrama sorularını ve çalışma sorularını en güzel şekilde ayrıntılı cevaplayıp sitemizde yayınlıyoruz.

Testleri belli bir plan dahilinde çözeceğiz. Hem konuların en güzel şekilde öğrenilmesi hem de okulda yapılacak yazılılarda yüksek not almak için bu soruların çözümleri oldukça önemli. Çünkü MEB kazanım kavrama testlerini öğretim programına birebir uyumlu hazırlıyor. Ve bir de öğretmenlerin bir çoğu yazılı sınavlarda bu testlerden soru alıyor. Kazanım kavrama testlerini okulda işlenen konularla uyumlu bir şekilde çözmeninizi öneriyoruz. 

Ortaokul 6.Sınıf Matematik Konuları

6.Sınıf Matematik Ünite ve Konuları

1.ÜNİTE
Doğal Sayılarla İşlemler
Üslü Sayılar Konu Anlatımı
İşlem Önceliği Konu Anlatımı
Ortak Çarpan Parantezi ve Dağılma Özelliği Konu Anlatımı
Doğal Sayılarla Dört İşlem İçeren Problemleri Çözme ve Kurma Konu Anlatımı
Çarpanlar ve Katlar
Doğal Sayıların Çarpanları ve Katlarını Belirleme Konu Anlatımı
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a Kalansız Bölünebilme Kurallarını Açıklama ve Kullanma Konu Anlatımı
Asal Sayıları Özellikleri ile Belirleme Konu Anlatımı
Doğal Sayıların Asal Çarpanlarını Belirleme Konu Anlatımı
İki Doğal Sayının Ortak Bölenleri ile Ortak Katlarını Belirleme, İlgili Problemleri Çözme Konu Anlatımı
Kümeler
Kümelerin Farklı Gösterimleri Konu Anlatımı
Küme, Eleman, Eleman Sayısı, Boş Küme, Birleşim, Kesişim Kavramları Konu Anlatımı

2.ÜNİTE
Tam Sayılar
Tam Sayıları Tanıma ve Sayı Doğrusunda Gösterme Konu Anlatımı
Tam Sayıları Karşılaştırma ve Sıralama Konu Anlatımı
Bir Tam Sayının Mutlak Değerini Belirleme ve Anlamlandırma Konu Anlatımı
Kesirlerle İşlemler
Kesirleri Karşılaştırma ve Sıralama Konu Anlatımı
Kesirleri Sayı Doğrusunda Gösterme Konu Anlatımı
Kesirlerle Toplama ve Çıkarma İşlemleri Yapma Konu Anlatımı
Bir Doğal Sayı ile Bir Kesrin veya İki Kesrin Çarpma İşlemini Yapma ve Anlamlandırma Konu Anlatımı
Bir Doğal Sayıyı Bir Kesre ve Bir Kesri Bir Doğal Sayıya Bölme veya İki Kesrin Bölme İşlemini Yapma ve Anlamlandırma Konu Anlatımı
Kesirlerle Yapılan İşlemlerin Sonuçlarını Tahmin Etme Konu Anlatımı 
Kesirlerle İşlem Yapmayı Gerektiren Problemleri Çözme Konu Anlatımı 

3.ÜNİTE
Ondalık Gösterim
Ondalık Gösterimin Bölme İle İlişkisi Konu Anlatımı
Ondalık Gösterimleri Verilen Sayıları Çözümleme Konu Anlatımı
Ondalık Gösterimleri Verilen Sayıları Yuvarlama Konu Anlatımı
Ondalık Gösterimleri Verilen Sayılarla Çarpma İşlemi Yapma Konu Anlatımı
Ondalık Gösterimleri Verilen Sayılarla Bölme İşlemi Yapma Konu Anlatımı
Ondalık Gösterimleri Verilen Sayıları; 10, 100 ve 1000 ile Kısa Yoldan Çarpma ve Bölme İşlemi Konu Anlatımı
Sayıların Ondalık Gösterimleri ile Yapılan İşlemlerin Sonucunu Tahmin Etme Konu Anlatımı
Ondalık İfadelerle Dört İşlem Yapmayı Gerektiren Problemleri Çözme Konu Anlatımı
Oran
Çoklukları Karşılaştırmada Oran Kullanma ve Oranı Farklı Biçimlerde Gösterme Konu Anlatımı
Oranları Karşılaştırma Konu Anlatımı
Birimli Oran ve Birimsiz Oran Konu Anlatımı

4.ÜNİTE
Cebirsel İfadeler
Cebire Giriş Konu Anlatımı
Cebirsel İfadeler Konu Anlatımı
Cebirsel İfadelerin Değerini Hesaplama Konu Anlatımı
Veri Toplama ve Değerlendirme
İki Veri Grubunu Karşılaştırmayı Gerektiren Araştırma Soruları Oluşturma ve Uygun Verileri Elde Etme Konu Anlatımı
İki Gruba Ait Verileri İkili Sıklık Tablosu İle Gösterme Konu Anlatımı
İki Gruba Ait Verileri Sütun Grafiği İle Gösterme Konu Anlatımı
Veri Analizi
Bir Veri Grubuna Ait Açıklığı Hesaplama ve Yorumlama Konu Anlatımı
Bir Veri Grubuna Ait Aritmetik Ortalamayı Hesaplama ve Yorumlama Konu Anlatımı
Veri Gruplarını Karşılaştırma Konu Anlatımı

5.ÜNİTE
Açılar
Açı ve Açı Çeşitleri Konu Anlatımı
Bir Açıya Eş Bir Açı Çizme Konu Anlatımı
Komşu, Tümler, Bütünler ve Ters Açılar Konu Anlatımı
Alan Ölçme
Üçgenin Alanı Konu Anlatımı
Paralelkenarın Alanı Konu Anlatımı
Alan Ölçme Birimleri Konu Anlatımı
Arazi Ölçme Birimleri Konu Anlatımı
Alan ile İlgili Problemleri Çözme Konu Anlatımı

6.ÜNİTE
Çember
Çember Konu Anlatımı
Geometrik Cisimler ve Hacim Ölçme
Birim Küplerden Hacim Ölçme Konu Anlatımı
Dikdörtgenler Prizması, Kare Prizma ve Küpün Hacmini Bulma Konu Anlatımı
Hacim Ölçme Birimleri Konu Anlatımı
Dikdörtgenler Prizmasının Hacmini Tahmin Etme Konu Anlatımı
Sıvı Ölçme
Sıvılarda Ölçme Konu Anlatımı