Evet sevgili öğrenci kardeşlerim bugün sizlerle birlikte 7. sınıf fen bilgisi kitabı sayfa 100-101 deki soruları çözmüş bulunmaktayız.

Sayfa 100-101 de arkadaşlar potansiyel enerji konusunu işlemişsiniz.

Potansiyel enerji nedir?

Potansiyel enerji, cisimlerin bir alanda bulundukları fiziksel durumlardan ötürü depoladığı kabul edilen enerjidir. Örneğin yükseğe kaldırılan bir cisim, barajlarda biriken su, sıkıştırılan veya gerilen yay potansiyel enerji depolar. Potansiyel enerji mevcut alandaki konuma veya cisimdeki değişikliğe bağlıdır.

Sayfa 100 cevap 1

Sayfa 100 cevap 2

Potansiyel enerji konusu lise döneminde göreceğiniz fizik dersinde sıklıkla karşınıza çıkacak bir konudur.

Lütfen öğretmenlerinizi iyi dinleyiniz.

Ve ne olursa olsun öğretmen arkadaşlarımızı sakın üzmeyiniz.

Sayfa 101 cevap 1

Sayfa 101 cevap 2