Evet sevgili öğrenci kardeşlerim bugün sizlerle birlikte 7. sınıf fen bilgisi kitabı sayfa 81-83 deki soruları çözmüş bulunmaktayız.

Sayfa 81-83 de arkadaşlar kinetik enerji konusunu işlemişsiniz.

Kinetik enerji nedir?

Dilimizdeki potansiyel kelimesinin kökeni Fransızca “cinétique” kelimesinden gelmektedir. Kinetik kelimesi isim olarak “hareket olaylarını inceleyen bilim dalı” olarak kullanılmaktadır. Kimya Bilimi’nde özel olarak “kimyasal tepkimelerin hızlarını inceleyen bilim dalı” için de kinetik kelimesi kullanılmaktadır. Kinetik kelimesi “hareketle ilgili, hareket sebebiyle oluşan” anlamında sıfat olarak da kullanılmaktadır.

Enerji Bilimi’nde yer alan “Kinetik Enerji” kavramına baktığımızda ise, isimden de anlaşılacağı üzere incelediğimiz enerji türü hareket içermektedir. Eğer bir madde hareket halindeyse kinetik enerjiye sahiptir.

Sayfa 81 cevap 1

Kinetik enerji konusu lise döneminde göreceğiniz fizik dersinde sıklıkla karşınıza çıkacak bir konudur.

Lütfen öğretmenlerinizi iyi dinleyiniz.

Ve ne olursa olsun öğretmen arkadaşlarımızı sakın üzmeyiniz.

Sayfa 83 cevap 1