Alıştırmaların çözümüne geçmeden önce bazı temel hususları hatırlayalım: Çelik ailesi, pikniğe gitmek için evlerinden çıkıp otomobillerine binerek yola koyuluyor. Bu aile, evleri ile piknik arasındaki yolun 3/5’ini gidince benzin istasyonuna girip benzin alıyor. Buradan hareket edip geldikleri yolun yarısı kadar ilerleyince mola veriyorlar.Çelik ailesinin benzin istasyonu ile mola yeri arasında aldığı yolun, tüm yolun kaçta kaçı olduğunu nasıl bulabileceğinizi açıklayınız. Bir tam sayıyı bir rasyonel sayı ile çarparken tam sayı, paydası 1 olan rasyonel sayı olarak düşünülür. İki sayının paylarının çarpımı pay, paydalarının çarpımı da payda olarak yazılır. Çarpımın işareti tam sayılarla çarpma işleminde olduğu gibi belirlenir. İki rasyonel sayının payları ile paydaları arasında sadeleştirilebilenler varsa sadeleştirilir. Pozitif iki rasyonel sayının çarpımı pozitif bir rasyonel sayıdır.Farklı işaretli iki rasyonel sayının çarpımı negatif bir rasyonel sayıdır. Negatif işaretli iki rasyonel sayının çarpımı pozitif bir rasyonel sayıdır. Rasyonel sayılarla yapılan çarpma işleminin değişme özelliği vardır. Bir rasyonel sayının 0 ile çarpımı 0’a eşittir. 0, çarpma işleminde yutan elemandır. Her rasyonel sayının +1 ile çarpımı, bu sayının kendisine eşittir. +1 sayısına, çarpma işleminin etkisiz (birim) elemanı denir. Bir rasyonel sayının (–1) ile çarpımı, bu sayının toplama işlemine göre tersine eşittir. Çarpımları +1 olan iki rasyonel sayıya, çarpma işlemine göre birbirinin tersi olan rasyonel sayılar denir.a ve b, 0’dan farklı olmak üzere a/b rasyonel sayısının çarpma işlemine göre tersi b/a’dır. Değeri 0 olan rasyonel sayıların çarpma işlemine göre tersi yoktur. Rasyonel sayılarla çarpma işleminin birleşme özelliği vardır. Rasyonel sayılarla çarpma işleminin, toplama işlemi üzerine dağılma özelliği vardır. Rasyonel sayılarla çarpma işleminin, çıkarma işlemi üzerine dağılma özelliği vardır. 2018-2019 yılı Ortaokul 7.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 81 Cevapları- Koza Yayınları