MEB 2022-2023 Yılı Ortaokul 7.Sınıf Matematik Kazanım Kavrama Testleri Çözümleri-Cevapları tek sayfada karşınızda

Ortaokul 7.sınıf öğrencilerine de 2022-2023 yılı sene başında ders kitaplarıyla birlikte verilen 7.sınıf matematik kazanım kavrama testlerinin cevapları, ayrıntılı çözümleri burada olacak. Kitapçıktaki tüm testlerin cevapları kitapçığın sonunda yer alıyor. Ancak bildiğiniz gibi matematik sorularında önemli olan soruyu çözebilmek. Sadece cevabın bilinmesi bir işe yaramaz. Biz de bu nedenlere 7.sınıflara matematik konusunda destek olmak için hem ders kitaplarındaki alıştırmaları hem de verilen ek kaynaklardaki matematik sorularının ayrıntılı çözümlerini konu konu, sayfa sayfa yapıp buradan paylaşıyoruz.

2022-2023 Yılı 7.Sınıf Matematik MEB Kazanım Kavrama Testleri Çözümleri-Cevapları

7.Sınıf Matematik Kazanım Kavrama Testi-1 Sayfa 43-44 Cevapları için TIKLAYIN (Tam Sayılarla İşlemler)
7.Sınıf Matematik Kazanım Kavrama Testi-2 Sayfa 45-46 Cevapları için TIKLAYIN (Problemler)
7.Sınıf Matematik Kazanım Kavrama Testi-3 Sayfa 47-48 Cevapları için TIKLAYIN (Rasyonel Sayılar)
7.Sınıf Matematik Kazanım Kavrama Testi-4 Sayfa 49-50 Cevapları için TIKLAYIN (Rasyonel Sayılarla İşlemler-1)
7.Sınıf Matematik Kazanım Kavrama Testi-5 Sayfa 51-52 Cevapları için TIKLAYIN (Rasyonel Sayılarla İşlemler-2)
7.Sınıf Matematik Kazanım Kavrama Testi-6 Sayfa 53-54 Cevapları için TIKLAYIN (Cebirsel İfadeler)
7.Sınıf Matematik Kazanım Kavrama Testi-7 Sayfa 55-56 Cevapları için TIKLAYIN (Eşitlik ve Denklem-1)
7.Sınıf Matematik Kazanım Kavrama Testi-8 Sayfa 57-58 Cevapları için TIKLAYIN (Eşitlik ve Denklem-2)
7.Sınıf Matematik Kazanım Kavrama Testi-9 Sayfa 59-60 Cevapları için TIKLAYIN (Oran ve Orantı)
7.Sınıf Matematik Kazanım Kavrama Testi-10 Sayfa 61-62 Cevapları için TIKLAYIN (Yüzdeler) 


7.Sınıf Matematik Kazanım Kavrama Testi-11 Sayfa 63-64 Cevapları için TIKLAYIN (Doğrular ve Açılar) 
7.Sınıf Matematik Kazanım Kavrama Testi-12 Sayfa 65-66 Cevapları için TIKLAYIN (Çokgenler-1) 
7.Sınıf Matematik Kazanım Kavrama Testi-13 Sayfa 67-68 Cevapları için TIKLAYIN (Çokgenler-2) 
7.Sınıf Matematik Kazanım Kavrama Testi-14 Sayfa 69-70 Cevapları için TIKLAYIN (Çember ve Daire) 
7.Sınıf Matematik Kazanım Kavrama Testi-15 Sayfa 71-72 Cevapları için TIKLAYIN (Veri Analiz) 
7.Sınıf Matematik Kazanım Kavrama Testi-16 Sayfa 73-74 Cevapları için TIKLAYIN (Cisimlerin Farklı Yönlerden Görünümleri) 

Tüm derslerden kazanım testi olan kaynakta, 7.Sınıf matematik dersiyle ilgili sayfa 43-74 arasında 16 adet kazanım testi var. Hangi testin cevapları-çözümleri lazımda aşağıdan ilgili yere tıklamanız yeterli. Soruların ayrıntılı çözümleri sırayla karşınıza çıkacak.

Testleri belli bir plan dahilinde çözeceğiz. Hem konuların en güzel şekilde öğrenilmesi hem de okulda yapılacak yazılılarda yüksek not almak için bu soruların çözümleri oldukça önemli. Çünkü MEB kazanım kavrama testlerini öğretim programına birebir uyumlu hazırlıyor. Ve bir de öğretmenlerin bir çoğu yazılı sınavlarda bu testlerden soru alıyor. Kazanım kavrama testlerini okulda işlenen konularla paralel çözmeniniz öneriyoruz. 

Ortaokul 7.Sınıf Matematik Konuları

1.ÜNİTE
Tam Sayılarla İşlemler
Tam Sayılarla Toplama İşlemi Konu Anlatımı
Tam Sayılarla Çıkarma İşlemi Konu Anlatımı
Toplama İşleminin Özelliklerini Akıcı İşlem Yapmak İçin Kullanma Konu Anlatımı
Tam Sayılarla Çarpma İşlemi Konu Anlatımı
Tam Sayılarla Bölme İşlemi Konu Anlatımı
Tam Sayıların Kendileri ile Tekrarlı Çarpımını Üslü Nicelik Olarak İfade Etme (Üslü Sayılar) Konu Anlatımı
Tam Sayılarla İşlemler Yapmayı Gerektiren Problemler Konu Anlatımı

2.ÜNİTE
Rasyonel Sayılar
Rasyonel Sayılar Konu Anlatımı
Rasyonel Sayıların Sayı Doğrusunda Gösterimi Konu Anlatımı
Rasyonel Sayıların Ondalık Gösterimi Konu Anlatımı
Devirli Olan ve Olmayan Ondalık Gösterimleri Rasyonel Sayı Olarak İfade Etme Konu Anlatımı
Rasyonel Sayıları Sıralama ve Karşılaştırma Konu Anlatımı
Rasyonel Sayılarla İşlemler
Rasyonel Sayılarla Toplama İşlemi Konu Anlatımı
Rasyonel Sayılarla Çıkarma İşlemi Konu Anlatımı
Rasyonel Sayılarla Çarpma İşlemi Konu Anlatımı
Rasyonel Sayılarla Bölme İşlemi Konu Anlatımı
Rasyonel Sayılarla Çok Adımlı İşlemler Konu Anlatımı
Rasyonel Sayıların Karelerini ve Küplerini Hesaplama Konu Anlatımı
Rasyonel Sayılarla İşlem Yapmayı Gerektiren Problemler Konu Anlatımı

3.ÜNİTE
Cebirsel İfadeler
Cebirsel İfadelerde Toplama İşlemi Konu Anlatımı
Cebirsel İfadelerde Çıkarma İşlemi Konu Anlatımı
Bir Doğal Sayı ile Bir Cebirsel İfadeyi Çarpma Konu Anlatımı
Sayı Örüntüleri Konu Anlatımı
Eşitlik ve Denklem
Eşitliğin Korunumu İlkesi Konu Anlatımı
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemleri Kurma Konu Anlatımı
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemlerin Çözümü Konu Anlatımı
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklem Kurmayı Gerektiren Problemleri Çözme Konu Anlatımı

4.ÜNİTE
Oran ve Orantı
Oran Konu Anlatımı
Oranda Çokluklardan Biri 1 Olduğunda Diğerinin Alacağı Değer Konu Anlatımı
Orantı Konu Anlatımı
Doğru Orantılı İki Çokluk Arasındaki İlişki ve Orantı Sabiti Konu Anlatımı
Ters Orantı ve Ters Orantıda Orantı Sabitini Bulma Konu Anlatımı
Doğru ve Ters Orantıyla İlgili Problemler Konu Anlatımı
Yüzdeler
Bir Çokluğun Belirtilen Yüzdesini Bulma Konu Anlatımı
Yüzdesi Verilen Bir Çokluğun Tamamını Bulma Konu Anlatımı
Bir Çokluğu Diğer Bir Çokluğun Yüzdesi Olarak Hesaplama Konu Anlatımı
Bir Çokluğu Belirli Bir Yüzde İle Arttırmaya veya Azaltmaya Yönelik Hesaplamalar Konu Anlatımı
Yüzde İle İlgili Problemler Konu Anlatımı

5.ÜNİTE
Doğrular ve Açılar
Bir Açının Açı Ortayı Konu Anlatımı
İki Paralel Doğruyla Bir Kesenin Oluşturduğu Açılar Konu Anlatımı
Çokgenler
Çokgenlerin Köşegenleri, İç ve Dış Açıları Konu Anlatımı
Düzgün Çokgenler Konu Anlatımı
Dörtgenler Konu Anlatımı
Eşkenar Dörtgenin Alanı Konu Anlatımı
Yamuğun Alanı Konu Anlatımı
Alan İle İlgili Problemler Konu Anlatımı
Çember ve Daire
Çemberin Elemanları Konu Anlatımı
Çemberde Merkez Açı Konu Anlatımı
Çemberin ve Çember Parçasının Uzunluğu Konu Anlatımı
Dairenin ve Daire Diliminin Alanı Konu Anlatımı

6.ÜNİTE
Veri Analizi
Verilere İlişkin Çizgi Grafiği Oluşturma ve Yorumlama Konu Anlatımı
Bir Veri Grubuna Ait Ortalama, Ortanca ve Tepe Değeri Bulma ve Yorumlama Konu Anlatımı
Bir Veri Grubuna Ait Daire Grafiği Konu Anlatımı
Verilerin Uygunluğuna Göre Grafik Çeşitleri ve Bu Grafikler Arasında Uygun Olan Dönüşümleri Yapma Konu Anlatımı
Cisimlerin Farklı Yönlerden Görünümleri
Üç Boyutlu Cisimlerin İki Boyutlu Görünümlerini Çizme Konu Anlatımı
Farklı Yönlerden Görünümleri Verilen Yapıyı Oluşturma Konu Anlatımı