LGS Hazırlık 8.Sınıf Matematik bir sayının doğal sayı çarpanları, asal sayılar, asal çarpanlar, aralarında asal sayılar,  en büyük ortak bölen (ebob), en küçük ortak kat(ekok), ebob ve ekok problemlerinin çözüm yolları ve EBOB-EKOK ile ilgili özelliklerle ilgili konu özetleri

8.Sınıfl öğrencileri, girecekleri liseye yerleştirme sınavı LGS de matematikte önemli konulardan biri olan "Asal sayılar, asal çarpanlar ve katlar" konusuyla ilgili harika özetle sizi başbaşa bırakalım:

*Asal sayı: 1 ve kendisinden başka tam böleni olmayan 1’den büyük doğal sayılara asal sayılar denir. Asal Sayılar 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23,… şeklindedir. En küçük asal sayı 2’dir. Çift sayılardan sadece 2 asal sayıdır.

*Bir pozitif tam sayıyı asal çarpanlarının çarpımı şeklinde yazmaya asal çarpanlara ayırma denir.

*İki ya da daha fazla doğal sayının ortak katlarının en küçüğüne bu sayıların en küçük ortak katı denir. EKOK şeklinde ifade edilir.

*İki ya da daha fazla doğal sayının ortak bölenlerinin en büyüğüne bu sayıların en büyük ortak böleni denir. EBOB şeklinde ifade edilir.

*İki pozitif tam sayının 1’den başka ortak böleni yok ise bu sayılara aralarında asal sayılar denir.

*Aralarında asal olan sayıların EBOB’u 1’dir, EKOK’u ise bu iki sayının çarpımına eşittir.

*Sıfırdan farklı iki doğal sayının çarpımı, bu iki sayının EBOB ve EKOK’larının çarpımına eşittir. A · B = EBOB(A, B) · EKOK(A, B)