2023-2024 yılı 8.Sınıf matematik Berkay yayıncılık ders kitabındaki alıştırma, değerlendirme sorularının cevapları, ayrıntılı çözümleri sayfa sayfa burada

Cevapları hazır olan sayfanın hizasındaki "TIKLAYIN" aktif olacak.Böylece tek tıkla sırayla soruların cevaplarına ulaşacaksın. Peşpeşe gelen iki sayfadan birinde çok az soru varsa iki sayfayı birleştirdik.Ancak ayrı ayrı çok sayıda soru varsa ayrı ayrı cevaplandırdık.

2023-2024 Yılı 8.Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları - Berkay Yayınları

Ders kitabında ünite değerlendirme cevapları var ama ayrıntılı çözümler yok. Bildiğiniz gibi matematik sorularında önemli olan cevaptan ziyade cevaba götüren ayrıntıları anlamak. Biz zekihaber.com olarak, ders kitabındaki soruları olabildiği kadar detaylı cevaplandıracağız.

1. Ünite "Çarpanlar ve Katlar" Alıştırma Cevapları:

Pozitif sayının çarpanları, EBOB ve EKOK, aralarında asal sayılar ile ilgili soruların cevapları

8.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 17 Cevapları için TIKLAYIN
8.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 25 Cevapları için TIKLAYIN
8.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 28 Cevapları için TIKLAYIN

1. Ünite "Üslü İfadeler" Alıştırma Cevapları:

8.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 34-35 Cevapları için TIKLAYIN
8.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 43-44 Cevapları için TIKLAYIN
8.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 46 Cevapları için TIKLAYIN
8.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 49 Cevapları için TIKLAYIN
8.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 52 Cevapları için TIKLAYIN

8.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 53 Cevapları için TIKLAYIN (1.Ünite Değerlendirme)
8.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 54 Cevapları için TIKLAYIN (1.Ünite Değerlendirme)

2. Ünite "Kareköklü İfadeler" Alıştırma Cevapları:

8.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 57 Cevapları için TIKLAYIN
8.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 60 Cevapları için TIKLAYIN
8.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 63 Cevapları için TIKLAYIN
8.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 68 Cevapları için TIKLAYIN
8.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 73 Cevapları için TIKLAYIN
8.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 75 Cevapları için TIKLAYIN
8.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 77 Cevapları için TIKLAYIN

2. Ünite "Veri Analizi" Alıştırma Cevapları:

8.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 80 Cevapları için TIKLAYIN
8.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 84 Cevapları için TIKLAYIN
8.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 91 Cevapları için TIKLAYIN

8.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 92 Cevapları için TIKLAYIN (2.Ünite Değerlendirme)
8.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 93 Cevapları için TIKLAYIN (2.Ünite Değerlendirme)
8.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 94 Cevapları için TIKLAYIN (2.Ünite Değerlendirme)

3. Ünite "Basit Olayların Olma Olasılığı" Alıştırma Cevapları:

8.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 102 Cevapları için TIKLAYIN
8.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 108-109 Cevapları için TIKLAYIN

3. Ünite "Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler" Alıştırma Cevapları:

8.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 112 Cevapları için TIKLAYIN
8.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 117 Cevapları için TIKLAYIN
8.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 122 Cevapları için TIKLAYIN
8.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 130 Cevapları için TIKLAYIN

8.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 131 Cevapları için TIKLAYIN (3.Ünite Değerlendirme)
8.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 132 Cevapları için TIKLAYIN (3.Ünite Değerlendirme)
8.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 133 Cevapları için TIKLAYIN (3.Ünite Değerlendirme)
8.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 134 Cevapları için TIKLAYIN (3.Ünite Değerlendirme)


4. Ünite "Doğrusal Denklemler" Alıştırma Cevapları:


4. Ünite "Eşitsizlikler" Alıştırma Cevapları:


5. Ünite "Üçgenler" Alıştırma Cevapları:


5. Ünite "Eşlik ve Benzerlik" Alıştırma Cevapları:


6. Ünite "Dönüşüm Geometrisi" Alıştırma Cevapları:


6. Ünite "Geometrik Cisimler" Alıştırma Cevapları:

Okul açılır açılmaz, belli bir plan dahilinde, Berkay yayınlarına ait 8.sınıf matematik ders kitabındaki tüm konuların alıştırmalarını, ünite değerlendirme sorularını, sayfa sayfa cevaplandırıp, ayrıntılı çözümlerini, buradan sana ulaştıracağız. Ders kitabında alıştırma olmayan sayfalara yer vermeyeceğimiz için, cevabını aradığınız sayfayı bulmak için zaman kaybetmeyeceksin. 8.sınıf öğrencisi, LGS de başarılı olup iyi bir liseyi kazanmak için vaktini çok iyi planlamalı. Zamanının gereksiz harcamamalı. 

2023-2024 Yılı 8. Sınıf Matematik Ders Kitapları - pdf EBA

2023 2024 8.sınıf matematik ders kitapları

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı İNDİR - Berkay Yayınları
8. Sınıf Matematik Ders Kitabı İNDİR - MEB Yayınları
8. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı İNDİR - MEB Yayınları

Değerli 8.sınıf öğrenci arkadaşım,

Ortaokulun son sınıfına geldin. Aynı zamanda dönem boyunca çok sıkı çalışman gereken LGS var sezon sonunda.Söylemeye gerek var mı, bilmiyoruz; 8.sınıf matematik dersi, hem LGS sınavında belirleyici bir ders, hem de lise matematiğinde bir çok konuya temel teşkil ediyor. Bu nedenle 8.sınıf matematik dersinde başarılı olmak için, öncelikle konular anlatılırken çok iyi dinlemelisin, günlük bol bol soru çözmelisin, özellikle LGS soruları ders kitapları temel alınarak hazırlandığı için, matematik ders kitabındaki hem örnekleri iyi anlamalısın, hem de alıştırma ve değerlendirme sorularını zamanında çözmelisin. Olur ya, zaman zaman takıldığın sorular olabilir. Takıldığınıda bizim çözümlere, cevaplara göz atarak eksiğini giderebilirsin.

Ders kitabındaki alıştırma, değerlendirme sorularını zamanında cevaplayarak hem yazılı sınavlara hazır olmuş olursun, diğer taraftan sonraki konuya, hem de lise matematiği için iyi bir temel oluşturmuş olursun.

8.Sınıf matematik oldukça önemli, çünkü;

Matematik, hayatımızın her alanında önemli bir yer tutan bir disiplindir. 8. sınıf matematik dersi ise, temel matematik kavramlarının daha da derinleştirildiği bir dönemdir. İşte 8. sınıf matematik dersinin önemini açıklayan bazı sebepler:

  1. Mantıksal Düşünme: Matematik, mantıksal düşünme becerilerini geliştirmek için önemli bir araçtır. Matematik problemlerini çözerken, mantıksal adımlar atmak, analitik düşünme yeteneğini geliştirmektedir. Bu beceri, sadece matematikte değil, hayatın diğer alanlarında da kullanılan bir yetenektir.

  2. Problem Çözme Yeteneği: Matematik, problemleri çözmek için sistematik bir yaklaşım gerektirir. 8. sınıf matematik dersi, öğrencilere problem çözme becerilerini geliştirmek için fırsat sunar. Problemleri analiz etmek, farklı çözüm yolları bulmak ve sonuçları yorumlamak gibi beceriler, matematik dersiyle güçlendirilebilir.

  3. Matematiksel Dil: Matematik, bir dil gibidir. Matematiksel semboller, ifadeler ve denklemler aracılığıyla düşüncelerimizi ifade ederiz. 8. sınıf matematik dersi, öğrencilere matematiksel dilin temellerini öğretir. Bu, matematiksel kavramları anlamak, ifade etmek ve iletişim kurmak için önemli bir yetenektir.

  4. Analitik Düşünme: Matematik, analitik düşünme yeteneğini geliştirmek için ideal bir araçtır. 8. sınıf matematik dersi, öğrencilere verileri analiz etme, ilişkileri keşfetme ve sonuçlara ulaşma becerisini kazandırır. Bu beceri, bilimsel çalışmalarda, istatistiksel analizlerde ve karar verme süreçlerinde son derece önemlidir.

  5. Matematiksel Yetenekler: Matematik, soyut düşünme yeteneğini geliştirmek için önemli bir araçtır. 8. sınıf matematik dersi, öğrencilerin soyut kavramları anlamalarını ve bunları uygulamalarını sağlar. Bu, problem çözme yeteneklerini geliştirmek, matematiksel modelleme yapmak ve soyut problemleri çözmek için önemli bir adımdır.

Sonuç olarak, 8. sınıf matematik dersi, öğrencilere mantıksal düşünme, problem çözme, analitik düşünme, matematiksel dil ve soyut düşünme gibi önemli becerileri kazandırmaktadır. Bu beceriler, öğrencilerin akademik başarılarını artırmakla kalmaz, aynı zamanda hayatın diğer alanlarında da başarılı olmalarına yardımcı olur.

ZEKİHABER.COM