8.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 105 Cevapları - MEB Yayınları

Aşağıdaki soruların çözümünde kullanılan konunun özetini hatırlatalım:

Bir deneyde, gözlemlemek istediğimiz her bir duruma olay denir.Olay sonuçlarını bulma işlemine ise olaya ait olası durumları belirleme denir.Bir deneydeki olası durumların her birine çıktı denir.
Bir olaya ait olası durumlar karşılaştırıldığında:
* Çıktı sayısı fazla olan olayın gerçekleşme olasılığı daha fazladır.
* Çıktı sayısı az olan olayın gerçekleşme olasılığı daha azdır.
* Çıktı sayısı eşit olan olayların gerçekleşme olasılıkları eşittir.

UYGULAYALIM:

1. “ATATÜRK” kelimesinin harfleri özdeş kartlara yazılıp bir torbaya atılıyor. Torbadan rastgele çekilen bir kartın üzerinde yazan harfin:
a) Sesli harf olma
b) Sessiz harf olma olaylarına ait olası durumlarının sayısını yazınız.

2. Bir sporcu, yılın “M” harfi ile başlayan aylarında müsabakalara katılmaktadır. Sporcunun müsabakalara katıldığı ayların olası durumlarının sayısını yazınız.

3. Özdeş 35 kartın üzerine 1’den 35’e kadar (1 ve 35 dâhil) olan doğal sayılar yazılıp bir torbaya atılıyor. Torbadan rastgele çekilen bir kartın üzerinde yazan sayının:
a) Çift sayı olma
b) Tek sayı olma
c) Asal sayı olma
ç) 23’ten küçük sayı olma
d) 7 ile bölünebilme olası durumlarının sayısını yazınız.

4. Yandaki dikdörtgensel bölgeye rastgele atış yapacak bir kişinin:
a) Hangi rengi vurma olasılığının en fazla
b) Hangi rengi vurma olasılığının en az
c) Hangi renklere vurma olasılıklarının eşit
olduğunu bulunuz.

5. 1’den 40’a kadar olan doğal sayılar özdeş toplara yazılıp bir torbaya atılıyor. Torbadan rastgele çekilen bir topun üzerindeki sayının 12’den büyük olma, tek sayı olma, çift sayı olma ve tam kare sayı olma olasılıklarını karşılaştırınız.

6. Bir futbol maçındaki tüm oyuncu ve seyircilerin isimleri özdeş kartlara yazılıp kutuya atılıyor.Kutudan rastgele seçilen bir kartta yazılı olan ismin oyuncu ya da seyirci olma olasılıklarını
karşılaştırınız.

7. Bir çiftlikteki koyun ve keçilerin toplam sayısı 24’tür. Çiftlikten rastgele seçilen bir hayvanın keçi olma olasılığı koyun olma olasılığından daha azdır. Buna göre bu çiftlikte en çok kaç keçi
olabileceğini bulunuz.


8. 29 özdeş pinpon topundan 9’u sarıya, 6’sı mora ve kalanları da eşit miktarda mavi ve kırmızı renge boyanıp bir torbaya atılıyor. Torbadan rastgele çekilen bir pinpon topunun hangi renkte
olma olasılığı en fazladır?
A) Mavi B) Sarı C) Kırmızı D) Mor