MEB, lise 9, 10 ve 11. sınıflarda ikinci dönem yüz yüze yapılacak 1.yazılı sorularının hangi tarihler arasında işlenen konulardan sorulacağını açıkladı. Böylece 9, 10 ve 11.Sınıf matematik, kimya, fizik, biyoloj, Türk dili ve edebiyatı, coğrafya, tarih, ingilizce, felsefe vb tüm derslerden 2.dönem 1.yazılıda hangi konulardan soru çıkacağı,hangi tarihler arasında işlenen konulardan sorulacağı soru belli olmuş oldu.

MEB'in yüz yüze eğitim ve yazılı sınavlarla ilgili okullara gönderdiği resmi yazı ile öğretmenlerin ve 9, 10 ve 11.sınıf  öğrencilerinin merak ettikleri şu sorular, cevabını buldu:"2.dönem yazılı ne zaman yapılacak?","2.dönem 1.yazılıda kangi konulardan sorulacak?", "liselerde 2.dönem yazılıdan hangi konulardan soru çıkacak?", "2020-2021 2.dönem yazılı sınavda neler sorulacak?","liselerde 2.dönem yazılıda hangi tarihler arasında işlenen konulardan soru sorulacak?" ," matematik,fizik,kimya, biyoloji vb derslerden 2.yazılıda hangi konulardan soru çıkacak?", "9,10 ve 11.sınıf 2.dönem yazılı konuları belli oldu mu?" vb.MEB illere gönderdiği "Yüz Yüze ve Uzaktan Eğitim ile Sınav Uygulamaları" konulu resmi yazıda bu soruların cevabını vermiş oldu.

Biz de EBA'da yayınlanan ders programına göre konuların neler olabileceği konusunda aşağıda resimlerle biraz daha detaylı bilgi vermeye çalıştık.Bu açıklama hem öğretmenlere hem de öğrencilere az çok fikir verecektir.Tabi bu arada her zümre öğretmeni buna göre 2.dönem 1.yazılı konularını belirleyip yazılı yapacağı sınıfa bilgi verecektir.Bu nedenle öğrenciler en doğru bilgiyi ders öğretmenlerinde alabilirler.

MEB daha önceden liselerde 2.dönem yüz yüze yapılacak 1.yazılı sınavların 3 Mayıs'dan itibaren yapılacağını açıklamış ancak yazılı konuları ile ilgili ayrıntılı bilgi vermemişti. O tarihte konuyla ilgili haberimiz:"Liselerde 1 ve 2.dönem yüz yüze yazılı tarihleri

Liselerde 2.dönem yüz yüze 1.yazılı konuları belli oldu

"MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü imzalı 15 Nisan 2020 tarihli resmi yazıda liselerde yapılacak 2.dönem yazılı sınavlarında soruların, hangi tarihten hangi tarihe kadar işlenen konulardan sorulacağı konusunda bilgi verdi.

Buna göre; 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin birinci sınavları 1 Kasım 2020-26 Mart 2021 tarihleri arasında işlenen konu ve kazanımları kapsayacak şekilde ilgili zümrelerce hazırlanacak ve ilgi (c) yazımızda belirtildiği gibi 3 Mayıs 2021 tarihinden itibaren "Ölçme ve Değerlendirme Uygulamaları" konulu ilgi (b) yazımızda belirtilen açıklama ve kurallar çerçevesinde planlanarak uygulanacaktır.

Buna göre liselerde 3 mayıs'tan itibaren yapılacak yüz yüze yazılı sınavlarda tüm derslerden zümre öğretmenleri 1 Kasım 2020-26 Mart 2021 tarihleri arasında işlenen konu ve kazanımları kapsayacak şekilde soru hazırlayacaklar.

EBA''da yayınlanan haftalık ders programlarına baktığımızda 2 Kasım pazartesi liselerde bazı derslerde işlenen konulara baktığımızda, örneğin lise 9.sınıf matematikte 2.dönem 1.yazılı konularının bölünebilme kurallardan, 10.sınıfta ise fonksiyonlardan başladığını söyleyebiliriz. En son hangi konunun yer alacağını görmek için yine EBA'da 22-26 mart programına bakmak gerekiyor.22- 26 Mart tarihlerinde hangi konuların işlenmiş olduğu, EBA'da ders programlardan aşağıdaki resimde olduğu gibi tespit edilebilir.MEB'in resmi yazısına göre ülkede birliğin sağlanabilmesi için en geçerli olan da Lise EBA TV de işlenen konuların esas alınması gerekiyor gibi.

EBA'da liselerde 1 Kasım'dan itibaren işlenen konular

Liselerde en son 22-26 Mart tarihlerinde işlenen konular:

Buna göre örneğin 10.sınıf matematik dersinde 2.dönem 1.yazılı konularının neler olduğunu EBA'daki programdan; Fonksiyonlar,Polinomlar (çarpanlara ayırma- özdeşlikler) ve 2.dereceden denklemler konularının olduğunu söyleyebiliriz.

Bu şekilde 9,10 ve 11.sınıf tüm derslerin 2.dönem 1.yazılı konuları tespit edilebilir.

Liselerde Yüz Yüze ve Uzaktan Eğitim ile Yazılı-Sınav Uygulamaları

Ülkemiz genelinde uygulanan Covid-19 tedbirleri kapsamında Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve 13/04/2021 tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nda yapılan değerlendirmeler sonucunda yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçiş konusunda bazı yeni kararlar alınmıştır.

Bu kapsamda, ilgi (a) Yönetmeliğin Ek 3 üncü maddesinde yer alan "İlçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi durumlarda bu Yönetmelikle düzenlenen eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça ayrıca belirlenebilir." hükmü gereğince resmî ve özel ortaöğretim kurumlarında yüz yüze eğitim, uzaktan eğitim ve sınav uygulamalarına ilişkin aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Buna göre, resmî ve özel ortaöğretim kurumlarında;

1- 12. sınıflarda yüz yüze eğitime devam edilecektir.

3- 12. sınıflar ile mezunlara yönelik düzenlenen destekleme ve yetiştirme kursları ile takviye kurslarına cumartesi ve pazar günleri de dâhil devam edilecektir.

4- Hazırlık, 9., 10. ve 11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecektir.

5- 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin birinci sınavları 1 Kasım 2020-26 Mart 2021 tarihleri arasında işlenen konu ve kazanımları kapsayacak şekilde ilgili zümrelerce hazırlanacak ve ilgi (c) yazımızda belirtildiği gibi 3 Mart 2021 tarihinden itibaren "Ölçme ve Değerlendirme Uygulamaları" konulu ilgi (b) yazımızda belirtilen açıklama ve kurallar çerçevesinde planlanarak uygulanacaktır.

6- Mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezleri, güzel sanatlar liseleri ile spor liselerinde; 12. sınıflar hariç, meslek, alan dersleri dâhil tüm sınıf düzeylerinde uzaktan eğitime geçilecektir.

7- Mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezlerinde; işletmelerde beceri eğitimi ve staj çalışmaları işletmenin talebi, öğrenci velisinin izni ile işletme tarafından gerekli tüm tedbirlerin alınması koşulu ile devam edecektir.

8- 12. sınıfta yer alan işletmelerde mesleki eğitim dersi ve staj çalışmalarını okulda yapan Anadolu Meslek Programı ve Anadolu Teknik Programı öğrencileriyle ilgili olarak; alan zümre öğretmenler kurulu kararı ile belirlenen uygulama kazanımları yüz yüze, bilişsel kazanımlar ise uzaktan eğitim yolu ile verilecektir.
9- Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı özel eğitim meslek liseleri, özel eğitim meslek okulları ve özel eğitim uygulama okullarının 12. sınıfları ile birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan özel eğitim programı uygulanan özel eğitim sınıflarının 12. sınıflarında yüz yüze diğer sınıf seviyelerinde ise uzaktan eğitime devam edilecektir. Bu kapsamda 12. sınıf seviyesinde evde eğitim hizmetinden yararlanan öğrenciler için de veli talebi doğrultusunda yüz yüze/uzaktan eğitim sürdürülecektir. Bunun dışında kalan diğer özel eğitim okulları ile özel eğitim sınıflarında kayıtlı olup evde/hastanede eğitim hizmetinden yararlanan öğrenciler için tüm sınıf seviyelerinde uzaktan eğitim yapılacaktır. Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla öğrenim gören 12. sınıf öğrencileri için destek eğitim odası eğitim faaliyetleri yüz yüze veya uzaktan eğitimle, diğer sınıf seviyelerinde uzaktan eğitim yoluyla devam edecektir.

Konu ile ilgili olarak okul yönetimleri, öğrenci ve velilerimizin zamanında bilgilendirilmesi, gerekli tedbirlerin alınması ve alınan kararların yeniden değerlendirme yapılıncaya kadar 15 Nisan 2021 tarihinden itibaren uygulanması, eğitim ve öğretim faaliyetlerine de 02 Temmuz 2021 tarihine kadar devam edilmesi hususunda,

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Ziya SELÇUK-Bakan"