9.Sınıf Matematik Mantık-Önermeler Konu Anlatım Videoları bir arada

9.Sınıflar için ders kitabı cevapları yanında mantık-önermeler konusunda başlayarak, konuların anlatıldığı videoları bir araya getirmeye çalışacağız.

9.Sınıf Matematik Mantık-Önermeler Konu Anlatım Videolarını bir araya getirdik.Aşağıdaki videoları sırayla izleyerek 9.sınıf matematik mantık-önermelerle ilgili şu konuları tek tek öğrenmiş olacaksınız.Mantık-önermeler konusu çoğunlukla gereksiz görülebilir ama aslında matematiğin özü diyebiliriz.Başta kümeler olmak üzere matematiğin hemen hemen her konusunda dolaylı da olsa mantık konusunda öğrenilen bilgiler kullanılıyor.Bu nedenle en güzel şekilde öğrenmeniz matematik için iyi bir temel demek.

9.Sınıf Mantık-Önermeler konusunun alt başlıkları:

• Önerme
• Bileşik Önerme
• Önermenin Değili
• Ve, veya, ya da bağlaçları
• De Morgan Kuralları
• Koşullu Önerme
• İki Yönlü Koşullu Önerme
(veya gerek ve yeter şart)
• Her ve bazı niceleyicileri
• Açık Önerme
• Tanım
• Aksiyom
• Teorem
• İspat
• Hipotez
• Hüküm

Önerme:Doğru ya da yanlış kesin hüküm bildiren ifadelere önerme adı verilir. Önermeler p, q, r, s, t, .... gibi küçük harflerle gösterilir. Bir önermenin doğru ya da yanlış olması, bu önermenin doğruluk değeri ile ilgilidir. Önerme doğru hüküm bildiriyorsa bu önermenin doğruluk değeri D ya da 1; yanlış hüküm bildiriyorsa bu önermenin doğruluk değeri Y ya da 0 ile gösterilir.

Dikkat:Soru, istek, emir, hayret, ünlem, görecelik gibi anlamlar içeren ifadeler bir önerme değildir.

Bir önermenin hükmünün olumsuzu alınarak oluşturulan yeni önermeye bu önermenin değili (olumsuzu) denir.p önermesinin değili p' ile gösterilir.

Bileşik önermeler:İki veya daha fazla önermenin "ve", "veya", "ya da", "ise", "ancak ve ancak" bağlaçlarından en az biri ile birbirine bağlanmasıyla oluşturulan yeni önermelere bileşik önermeler denir.

Özellikle 9.sınıf matematik önermeler konusunda başarılı olmak isteyen öğrenciler bileşik önermelerin özü olan ve,veya,ise,ya da,ancak ve ancak bağlaçlarının ne zaman doğru ne zaman yanlış olduğunu çok iyi bilmesi gerekir.Biz de bu nedenle özetini tablo halinde sizler için hazırladık:

Videoları sırayla not alarak izlemenizi öneriyoruz.

9.Sınıf matematik 1.ünite mantık;önermeler konu videoları:

Önerme Nedir?

Bileşik Önermeler

Koşullu Önermeler

Niceleyiciler,açık Önerme,Aksiyom-Teorem ve İspat yöntemleri

2021-2022 YILI LİSE 5,6,7 VE 8.SINIF MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları için TIKLAYIN (Pasifik Yayınları)
9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları için TIKLAYIN (MEB Yayınları)
10.Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları için TIKLAYIN (Anka Kuşu Yayınları)
10.Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları için TIKLAYIN (MEB Yayınları)
11.Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları için TIKLAYIN (Anka Kuşu Yayınları)
11.Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları için TIKLAYIN (MEB Yayınları)
12.Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları için TIKLAYIN (Tutku Yayınları)
12.Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları için TIKLAYIN (MEB Yayınları)

Fen Lisesi 9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları için TIKLAYIN (MEB Yayınları)
Fen Lisesi 10.Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları için TIKLAYIN (MEB Yayınları)

2021-2022 YILI ​​​​​​​ORTAOKUL 5,6,7 VE 8.SINIF MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI

5.Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları için TIKLAYINIZ (MEB Yayınları)
5.Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları için TIKLAYINIZ (KOZA Yayınları)
6.Sınıf Matematik
Ders Kitabı Cevapları için TIKLAYINIZ (MEB Yayınları)
6.Sınıf Matematik
Ders Kitabı Cevapları için TIKLAYINIZ (ENGÜRÜYayınları)
7.Sınıf Matematik
Ders Kitabı Cevapları için TIKLAYINIZ (MEB Yayınları)
7.Sınıf Matematik
Ders Kitabı Cevapları için TIKLAYINIZ (EKOYAY Yayınları)
8.Sınıf Matematik
Ders Kitabı Cevapları için TIKLAYINIZ (KOZA Yayınları)
8.Sınıf Matematik
Ders Kitabı Cevapları için TIKLAYINIZ (MEB Yayınları1-2)

ZEKİHABER.COM